Tikybos konspektai

25 dokumentai
Religijotyros klausimai
Kas religijotyroje yra meilė?„baraka“ filmas. Gango pamaldumas?Kokie gyvenimo įvykiai įtakojo budą?Ką sutiko buda?Kuo ypatingas budos gimimas?Ar galimas abortas induizme ir budizme?Rytų religijos. Šamanas – kieno tarpininkas?Šaolino ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 06 19
Religijotyra egzamino klausimai atsakymai
VDU egzamino klausimai atsakymai. Sandoros skrynia, kas tai? Filme „stigmos“ parodomas egzorcizmo epizodai, kas tai per. Epizodai? Kas sudaro koraną? Kur mozė patyrė dievo apsireiškimą? Kaip islame vadinama šventoji knyga? Ką reiškia ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2013 06 06
Senovės graikijos legendos ir mitai
Senovės graikijos legendos ir mitai,. Klasės, lietuvių kalbos kūrinys. Senovės graikijos legendos ir mitai. Dzeusas. Dvylika olimpiečių. Olimpo dievai. Dešimt nuolatinių olimpo dievų:. Kiti keturi olimpo dievai:. Olimpas. Atėnė. ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 05 14
Religijotyros egzamino medžiaga VDU
Religiotyros egzaminas. Šunys loja , karavanas eina “. Pagrindinės trys moterys islame Kadidža. Po tavo kojomis visas pasaulis “. Hiros kalne. – Haremas. Mahometo kapas yra Pranašo mečetėje. Kalima Šahada. Žmogaus fakumas. Maldos ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2014 11 26
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 01 29
Religijotyros konspektas
Religiotyros koliui klausimai. Krikščioniškoji meilė? Kuo pasižymi Gango pamaldumas? Keturis Budizmo tiesos. Kuo ypatingas Budos gimimas? Ar galimi abortai induizme ir budizma? Ką reiškia Šamanas? Kas yra Šoalino kovos? Kieno posakis ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2014 04 12
Graikų ir baltų laidojimo papročiai
Graikų ir baltų laidojimo papročių samprata. Baltų laidojimo papročiai. Senovės graikų laidojimo papročiai. Graikų požemio karalystės dievai. Hadas. Tanatas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 03 17
Religijotyros kolio klausimai
Klausimai parengti pagal vadovėlį „ Pasaulio religijos “.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 10 28
Islamas konspektas
Islamas šiuolaikiniame pasaulyje 1 paskaita. Islamo mokymas ir ritualai. Džibrailas Gabrielius. Mikailas Mykolas. Iblis šaitan –. Salat namaz.
Tikybos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 05 08
Mistika konspektas
Kodėl gi žmonės atsigręžia į senuosius ritualus , mėgaujasi šamaniško transo malonumais. Šamanizmas ir Lietuva. Užgavėnių kaukė. Įvairios kaukės rūšys Daina. Lietuviškoji ir indikoji gyvenimo fazių sistema. Ekstremalios būsenos. ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 05 08
Religijotyros egzaminas Judaizmas, Krikščionybė, Islamas
Religijotyros egzaminas - judaizmas , krikščionybė , islamas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 10 18
Religijotyros egzamino klausimai ir atsakymai
Musulmonas - išpažįstu pripažįstu. Didžiausia nuodėmė islame - daugdievystė ( yra tik vienas dievas alachasImamas - gieda ir šaukia maldai islame. Šv. Laisva diena islame - Penktadienis. Islame korano šv dvasia - angelas Gabrielius. ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 09 04
Sakramentai
Kas yra sakramentai ir kokie jie yra? Kas yra sakramentinė žymė? Kodėl sakramentai būtini išganymui? Kaip skirstomi Bažnyčios sakramentai? Kaip vyksta įkrikščioninimas? Įkrikščioninimo sakramentai - Krikštas, Sutvirtinimas ir ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 03 18
Antikos žodynėlis
Antikos žodynėlis. Mitinių būtybių, Dievų vardai.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 11 27
Mistika
Indų filosofija. Krija Joga. Fizinė švara. Kasdienės paslaptys. Dinaminės hatha jogos pagrindai. Hatha joga. Penki elementai. Erdvės elementas. Žemės elementas. Vandens elementas. Ugnies elementas. Oro elementas. Penkios hatha jogos ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2015 05 08
Religinės sąvokos
Religinės sąvokos su paaiškinimais. Animizmas. Anu. Archetipai. Ba. Demiurgas. Diaspora. Ištar. Ka. Mardukas. Mirusiųjų knyga. Monizmas. Panteizmas. Religija. Teofanija. Zikuratas. Ahūra mazda. Angra mainjus. Dao. Dao de dzingas. Daoizmas. In ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 11 13
Baltų religija
Baltų religija Kas yra. Baltų gentys susidarė apie 2200 – pr. Kr. Baltų dievybės. Politeistai arba pagonys. Baltų laidojimo papročiai Mirusiųjų laidojimo būdai. Mirusiųjų deginimo paprotys. Sąvokos ir asmenybės Baltai.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 11 19
Japonų šintoizmas
Religijų susimaišymas. Japonijoje egzistuoja daugybė religinių tradicijų ir žmonės tuo pačiu metu ar pakaitomis dalyvauja šinto, budistinėse, krikščioniškose tradicijose. Moderniais laikais japonai gali rengti gimimo ceremoniją ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 03 08
Keturios Advento maldos
O Kristau Jėzau, tikrai savo gerumu ir savo žmogiškumu savyje neši visą nuostabią pasaulio didybę.Jėzau, Ašie, kurioje visa susitinka ir kuri išsitęsia per visa, kad jie būtų savimi, Tave myliu dėl tavo Kūno ir tavo Sielos, ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 06 10
Konfucijus
Konfucijus nebuvo vien tik teoretikas, nebuvo abejingas to meto politinėms, socialinėms problemoms. Jis nuodugniai tyrinėjo kultūrą, etiką, žmogaus ir visuomenės santykius. Šias nuostatas perėmė ir jo pasekėjai. Jie saugojo, komentavo ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 02 07
Netradicinės religijos
Ošo judėjimas Lietuvoje. Doktrina ir praktikos. Sai Babos bendruomenės Lietuvoje. Scientologijos Bažnyčia. Doktrina ir praktikos. Psichokultai Lietuvoje.
Tikybos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 05 08
Pasaulio pirmųjų civilizacijų religijos
Pasaulio religijos pirmųjų civilizacijų religijos. Islamas ( arab. Pirmasis krikščionybės amžius vadinamas apaštalų amžiumi.
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 10
Pasaulio religijų palyginimas
Judaizmas Krikščionybė Islamas Induizmas. Šv. Raštas , tradicija. Dievo paveikslas. Išganymas , pomirtinis gyvenimas. Išganymo keliai kultas. Kulto vietos. Šventosios vietos. Svarbiau sios mintys.
Tikybos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 02 11
Religija konspektas
Pristatykite šias sąvokas Dievas , panteizmas , tikėjimas , pranašas , fetišizmas. Pristatykite šias sąvokas dievai , teizmas , antgamtiškumas , teologija , mitai. Dievai –. Teologija – „. Pristatykite šias sąvokas monoteizmas , ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 11 18
Religijotyros egzamino klausimynas
Filme Stigmos daromas Egzorcizmas, mergaitei 2 kunigai ir vienuolė bando išvaryt blogįEgzorcizmas daromas:Ugnis - pabaiga blogiui, nauja pradžiaŠviesaVanduoSunajaus kalne Mozė gavo 10 Dievo įsakymų, patyrė Dievo ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 11 26
×