Tikyba (3)

1027 dokumentai
Jonas Paulius 2 skaidrės
Skaidrės apie Joną Paulių II. Jonas Paulius. Jono Pauliaus biografija. Jono pauliaus ii mirtis ir laidotuvės. Karol józef wojtyła. Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu. Nuo 1978 m. spalio 16 d. iki pat ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 11 18
Ką duoda ir atima skaistumas?
Ką duoda ir ką atima skaistybė? Skaistumas. Skaistumas (dar vadinamas nekaltybe) – gyvenimas be lytinių santykių. Skaistumo paskirtis. Skaistumo paskirtis yra. Požiūris į skaistumą. Šiuolaikinis požiūris į skaistumą nėra teigiamas. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 04 25
Katalikų Bažnyčia ir jos struktūra
Įvadas. Bažnyčios struktūrų formavimasis. Bažnyčios struktūra. Vidinis bažnyčios gyvenimas. Hierarchija. Laipsniai. Administracinis susiskirstimas. Sakramentai ir šventės. Liturgija. Krikštas. Atgailos sakramentas. Šv. Mišių auka. ...
Tikybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 12 22
Klausimai apie Kalėdas
Klausimai apie kalėdas. Klausimai. Klausimas. Kaip kalėdos vadinamos Suomijoje? Vianoce Rozhdestvo Joulua. Kokia populiariausia visų laikų kalėdinė daina. Kas Indijoje vietoj eglučių kalėdinių laikotarpiu yra puošiami? Bananų medžiai ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 12 16
Krikščionybės skaidrės
Krikščionybė. Krikščionybės paplitimas Europoje. Krikščionybės paplitimas Lietuvoje. Kryžius. Katalikybė. Romos katalikų bažnyčiai būdinga. Katalikų dvasininkai. Katalikų bažnyčios vadovas – popiežius. Stačiatikybė. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 11 10
Kuo dekalogas yra svarbus šiandien?
Kuo dekalogas yra svarbus šiandien? Įžanga Kokie yra įsakymai dekaloge?. Ką jie reiškia ? Įsakymai. Įžanga.   Mūsų gyvenimą reglamentuoja šimtai. Neturėk kitų dievų. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Garbink vienintelį ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 05 09
Medis baltų mitologijoje
Daina. Baltų mitologijoje pasakojama. Pasaulio medis. Nebūtinai turi būti ąžuolas ar liepa. Šventasis miškas vadindavosi ašviete. ,,dievų namus”. Medis yra dievybės ,,gyvenamoji vieta”. Medžai atlieka tarpininkavimo funkciją. Kaip ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 01 24
Sakramentai skaidrės
Sakramentai. Augustina Bugenytė IVBu. Kas tai? Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimieji ženklai Dievo malonei gauti. Istorija. Sakramentų pradžia – Bažnyčios pradžia. Septyni sakramentai Krikštas, Sutvirtinimas, Atgaila, Kunigystė, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 02 10
Sektos pristatymas
Sektos. Sekta- kontraversiškas terminas. Sektoms būdinga. Charizmatiškas lyderis, dažnai – garbinamas Vidaus taisyklės ir lyderio sprendimai nekvestionuojami. Organizacija kišasi ir reguliuoja asmeninį narių gyvenimą. Dešimt dalykų, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 05 22
Širdis pripildyk gerumu advento vakaronė
Scenarijaus planas Forma. Temos motyvavimas. Tikslai ir uždaviniai. Parengiamieji darbai. Pritaikymo galimybės. Aprangos kodas. Techninės priemonės. Širdis pripildyk jaukumu. Pranašų žvakė. Betliejaus žvakė. Piemenėlių žvakė. ...
Tikybos scenarijai, Scenarijus, 6 puslapiai
2016 08 15
Tradicinės religinės bendruomenės
Tradicinės religinės bendruomenės. Lotynų apeigų katalikai. Romos katalikų bažnyčia. Romos vyskupas. Romos imperijos skilimas. Rytų bažnyčios ir romos bažnyčios skirtumai. Graikų apeigų katalikai. Unitai. Evangelikai liuteronai. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 01 11
Karma ir reinkarnacija
Įvadas. Reinkarnacija. Reinkarnacijos įrodymai. Praėjusio gyvenimo įtaka dabarčiai. Kas yra karma? Karma ir ligos. Karma - žmogaus elgesio pasekmė. Išsilaisvinimas nuo reinkarnacijos pagal P. Jogananda. Išsilaisvinimas nuo reinkarnacijos ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 09 04
Lavey satanizmo sekta
LaVey Satanizmo sekta. Satanizmas. Lavey. LaVey satanizmas. Raganų kūjis. Šėtono bažnyčia. Juodosios mišios. Satanistų apeiga ir apranga. Žymiausi simboliai. Pastabos. Šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 11 28
Lietuvių papročiai ir tradicijos
Lietuvių darbo papročiai ir tradicijos. Pratarmė. Apibendrinimas. Naudoti informacijos šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 10 03
Mandala
Mandala. Iš kur kilo mandala? Pagrindimniai mandalos konstrukcijos bruožai. Mandalos kūrimas. Mandalu gydimo galia. Kaip piešti mandalą? Mandala - sanskrito kalbos žodis, reiškiantis apskritimą, visų formų vienovę. Natūraliai siejamas su ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 07 27
Mormonai skaidrės
Mormonai. Kas tai? Mormonų doktrina. Trys dangaus karalystės. Įkūrėjas. Pastarujų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Šventuoju raštu mormonai laiko keturias knygas:. Bendrijos mokymas. Mormonu gali tapti ir po mirties. Mormonai ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 06 19
Religijos įtaka šalies gyvenimui
Religijos įtaka šalies gyvenimui. Religija. Religija (lot. Religio – pamaldumas, nuolankumas. Žmonės, kurie tiki Dievą, vadinami religingais. Dabartinės religijos. Religijų įtaka visuomenės gyvenimui. Religija yra viena iš ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 12 20
Romėnų religija
Romėnų religija. Ką tikėjo romėnai? Senovės romėnai buvo. Kiekviena šeima taip pat turėję savo namų dievus. Pagarba dievybei priklausė nuo užimamos vietos dievų pasaulyje. Jupiteris. Romėnai garbino ir nukariautų šalių dievus. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 06
Dvasingumas
Įvadas. Teorinė dalis. Dvasingumas. Dvasingumo sąvokos. Dvasingumo ugdymas. Tyrimas. Išvados. Šaltiniai.
Tikybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 10 29
Graikų Dievai ir mitai
Graikų dievai ir mitai. Gintarė Stulgytė 7b. Tikslas. Sužinoti kokie buvo graikų dievai ir mitai. Apie graikų dievus. Graikų dievai – senovės graikų garbinti dievai. Graikų dievų sąrašas. Dešimt nuolatinių Olimpo dievų Dzeusas. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 12 22
Kokia žmogaus gyvenimo prasmė?
Kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė? Jei būtų mano paskutinė gyvenimo diena. Tuštybių TUŠTYBĖ! – sako Koheletas. Tuštybių TUŠTYBĖ! Ir viskas yra TUŠTYBĖ! Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triūso. Visos upės nuolat. Kartais ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2018 03 30
Religija referatas
Įvadas. Religijos apibrėžimas. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijų įvairovė. Krikščionybė. Budizmas. Islamas. Induizmas. Šintoizmas. Judaizmas. Konfucionizmas. Sikhinizmas. Religinių organizacijų tipai. Bažnyčia. Sekta. ...
Tikybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 29
Šeimos ir draugų įtaka mano gyvenime
Šeimos ir draugų vaidmuo mano gyvenime. Šeima ir „Aš“. Vertinimas ir pripažinimas. Socialinis priimtimumas. Vystimasis ir auklėjimas. Autoritetas – tėvai ar bendraamžiai? Šeimos ir tėvų įtaka paaugliui. Bendraamžių įtaka. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 24
Tikybos pamokos planas
Pamokos planas. Dalykas Tikyba. Pamokos tema Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai? Uždaviniai. Stebėdami pateiktis ir klausydami mokytojos aiškinimo, kurdami plakatą mokės paaiškinti sąvokas Bažnyčia ir bažnyčia. Pamokos tipas ...
Tikybos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 09 08
Adventas
Adventas. Kas yra Adventas?. Kiek Adventas trunka laiko?. Advento vainiko tradicija?. Liaudies papročiai. Linksmybės. Draudimai. Gamtos reiškinių spėjimas. Ačiū kad žiūrėjote ?.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 02 20
Darni šeima
Darni šeima. Kas yra darna? Kas yra šeima? Darni šeima. Kokio šeimos modulio laikomasi Lietuvoje? Šeimos darnumą parodo skaičiai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 20
Didžioji savaitė prieš Velykas
Didžioji savaitė prieš velykas. Didžioji savaitė. Paskutinė gavėnios savaitė nuo Verbų sekmadienio iki Didžiojo šeštadienio. Katalikų bažnyčioje Verbų sekmadienį vyksta verbų procesija. Didžioji savaitė – paskutinė savaitė ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 04 19
Kuo tikėjo senovės lietuviai
Kuo tikėjo mūsų protėviai? Senovės lietuviai gyveno gamtoje, kuri buvo ir labai graži ir paslaptinga. Gamta buvo ir. Mūsų protėviai garbino medžius, ypač ąžuolus. Šventais laikė upes, ežerus, kalnus ir akmenis. Lietuviai garbino ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 67 puslapiai
2016 06 30
Lyties keitimo operacija skaidrės
Lyties keitimo operacija. TErminai. Transvesticizmas. Transseksualumas. Lyties keitimas iš teisinės pusės. Lyties Keitimas iš Medicininės pusės. Lyties Keitimas iš Etinės pusės. Bažnyčios požiūris į Lyties keitimą. Pavyzdžiai ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 29
Medis, medžiai lietuvių mitologijoje
Medis (-džiai). Pasaulio medis. Šventas medis (-džiai). Medžiai ir laidotuvės. Medžių kultas. Aukojimas medyje. Šventas Ąžuolas. Apie šventą ąžuolą. Apie visada žaliuojantį ąžuolą kuriame buvo dievai. Šventa Eglė. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo