Tikyba (3)

Tikyba, religijotyra ir religija. Tikybos referatai, skaidrės, konspektai ir kiti rašto darbai. Krikščionybė, Budizmas, Judaizmas, Islamas, Induizmas.
739 dokumentai
Budizmas ppt
Budizmas. Apie budizmą. Sąlygotoji kilmė. Nesavastingumas. Keturios tauriosios tiesos. Taurusis aštuonialypis kelias. Budizmo šakos. Šiuolaikinis budizmas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 01 23
Darni šeima
Darni šeima. Kas yra darna? Kas yra šeima? Darni šeima. Kokio šeimos modulio laikomasi Lietuvoje? Šeimos darnumą parodo skaičiai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 10 06
Didžiosios pasaulio religijos skaidrės
Didžiosios pasaulio religijos. Didžiosios pasaulio religijos yra šios. Kaip vadinami religijų pasekėjai? Pasaulio religijų pasiskirstymas pagal tikinčiųjų skaičių. Krikščionybė. Krikščionybės šakos. Islamas. Budizmas. Judaizmas. Induizmas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 02 19
Graikų ir baltų laidojimo papročiai
Graikų ir baltų laidojimo papročių samprata. Baltų laidojimo papročiai. Senovės graikų laidojimo papročiai. Graikų požemio karalystės dievai. Hadas. Tanatas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2013 03 17
Krikščionybės skaidrės
Krikščionybė. Krikščionybės paplitimas Europoje. Krikščionybės paplitimas Lietuvoje. Kryžius. Katalikybė. Romos katalikų bažnyčiai būdinga. Katalikų dvasininkai. Katalikų bažnyčios vadovas – popiežius. Stačiatikybė. Maskvos ir visos Rusijos. patriarchas Kirilas. Kaip žegnojasi ortodoksai? Mato Evangelijoje nurodomi ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 11 10
Martynas Liuteris referatas
Įvadas. Martyno Liuterio gyvenimas. Veikla. Talentingas vertėjas, rašytojas ir žmogus prieš indulgenciją. Nerami asmenybė. Tezių skelbimas, bandymas išgarsėti. Liuterio disputas su Eka. Liuterio palikimas. Žmogaus vertė. Išvada. Priedai. Naudoti šaltiniai.
Tikybos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 05 07
Nojaus laivas vaidinimo scenarijus
Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras Parengiamasis planas Renginio žanras. Renginio pavadinimas. Veiksmo vietos apipavidalinimas. Literatūrinis - režisūrinis scenarijus Programa , tekstas.
Tikybos scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2015 02 11
Šeimos ir draugų įtaka mano gyvenime
Šeimos ir draugų vaidmuo mano gyvenime. Šeima ir „Aš“. Vertinimas ir pripažinimas. Socialinis priimtimumas. Vystimasis ir auklėjimas. Autoritetas – tėvai ar bendraamžiai? Šeimos ir tėvų įtaka paaugliui. Bendraamžių įtaka. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje. Tėvų elgesio stiliai. Paauglių savižudybės.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 07 17
Adventas
Adventas. Kas yra Adventas?. Kiek Adventas trunka laiko?. Advento vainiko tradicija?. Liaudies papročiai. Linksmybės. Draudimai. Gamtos reiškinių spėjimas. Ačiū kad žiūrėjote ?.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 02 19
Adventinė Kalėdinė popietė
Adventinė – kalėdinė popietė. Tikslai. -supažindinti su adventinio laikotarpio žaidimais,dainomis,giesmėmis. -gerbti etninę kultūrą, tautinę savimonę. -ugdyti atsakomybę už tautos kultūros paveldą.
Tikybos planai, Planas, 6 psl.
2014 10 09
Adventinė programa
“šv. kalėdų belaukiant”. Renginio uždaviniai. Renginio -projekto “ Šv. Kalėdų belaukiant” pagrindinės veiklos kryptys, pedagoginis tikslingumas. Projekto “Kalėdų belaukiant” detalus veiklos ir laiko planas. Renginyje naudotos priemonės. Kalėdinės eglutės žaislų gaminimas. Prėskučių kepyklėlė. Liaudiški advento ...
Tikybos scenarijai, Scenarijus, 21 psl.
2016 04 27
Kalėdų senelio laiškas
Mielas vaike. Tuk, tuk. S. Tai aš - Kalėdų Senelis. Šį kartą atėjau anksčiau, nes noriu tau šį tą pasakyti. Štai imu iš savo dovanų maišo tikrą eglutę. Papasakok kitiems, kad ši natūrali žaluma išlieka ištisus metus ir reiškia neišblėstančią žmonijos viltį. Traukiu iš maišo žėrinčią žvaigždę. Dievas pažadėjo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 09 07
Krikščioniška santuoka
Krikščioniška santuoka. Vartodami sąvokas „meilė“, „šeima. Krikščionių šeimoje santuokinės meilės puoselėjimas yra pirmoji sutuoktinių pareigą. Santuokinė meilė ir krikščioniška šeima prasideda sutartimi. Asmenų valios aktas tapti vyru ir žmona. Lieka objektyvios teisės bei pareigos. Esmines jų  galima nusakyti ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 03 03
Biblija testas
Biblija. Testas su atsakymais. Šventasis raštas. Ką reiškia žodis BIBLIJA? Kiek knygų sudaro katalikišką Bibliją? Iš kiek dalių sudaryta Biblija? Ar Bibliją galima laikyti kultūros dokumentu? Kada pradėta rašyti Biblija? Kas Biblijos autoriai? Kur buvo parašyta Biblija? Kokiom kalbo buvo parašytas Senasis Testamentas? Kiek knygų ...
Tikybos testai, Testas, 2 psl.
2014 01 26
Buda. Budizmas
Įvadas. Budizmo atsiradimas. Budos mokymas. Budizmo istorinis vystymasis Indijoje. Sangha, visuomenė ir valstybė. Sanghos kilmė ir vystymasis. Vidinė Sanghos organizacija. Visuomenė ir valstybė. Pagrindinės budizmo sistemos: Teravada. Pagrindinės budizmo sistemos: Mahajana. Dabartinis budizmo statusas šiuolaikinėse bendruomenėse. ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
Budizmas skaidrės (2)
Budizmas. “Su savo priešu elkis taip, kad jis taptų laimingas.” Dalai Lama. Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi šiaurės Indijoje I tūkstantmečio prieš mūsų erą viduryje. Buda. Budizmas, kaip ir Hinduizmas, tiki karma ir atgimimu (reinkarnacija). Šventieji raštai. Aš prisiekiu atsisakyti. 4 prakilniosios tiesos. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2013 11 14
Homoseksualumas
Homoseksualumas. Homoseksualumas – kas tai?. Homoseksualumas – tai viena iš lytinės orientacijos krypčių. Homoseksualumo priežastys. Lyties tapatumo supainiojimas. Požiūris į homoseksualumą. Baimė atskleisti seksualinę orientaciją artimiesiems. Gėjus- tai homoseksualas vyras, kuriam patinka kiti vyrai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 12 08
Karma ir reinkarnacija
Įvadas. Reinkarnacija. Reinkarnacijos įrodymai. Praėjusio gyvenimo įtaka dabarčiai. Kas yra karma? Karma ir ligos. Karma - žmogaus elgesio pasekmė. Išsilaisvinimas nuo reinkarnacijos pagal P. Jogananda. Išsilaisvinimas nuo reinkarnacijos pagal A. Svijašą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 09 04
Kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė?
Kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė? Jei būtų mano paskutinė gyvenimo diena. Tuštybių TUŠTYBĖ! – sako Koheletas. Tuštybių TUŠTYBĖ! Ir viskas yra TUŠTYBĖ! Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triūso. Visos upės nuolat. Kartais yra dalykas, apie kurį sakoma. Kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė? Užduotis. Gyvenimo prasmė. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2015 11 17
Lavey satanizmo sekta
LaVey Satanizmo sekta. Satanizmas. Lavey. LaVey satanizmas. Raganų kūjis. Šėtono bažnyčia. Juodosios mišios. Satanistų apeiga ir apranga. Žymiausi simboliai. Pastabos. Šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 28
Mandala
Mandala. Iš kur kilo mandala? Pagrindimniai mandalos konstrukcijos bruožai. Mandalos kūrimas. Mandalu gydimo galia. Kaip piešti mandalą? Mandala - sanskrito kalbos žodis, reiškiantis apskritimą, visų formų vienovę. Natūraliai siejamas su rytų kultūra, mandalos simbolis yra išplitęs visame pasaulyje, apsireikšdamas liaudies mene, ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 09 12
Medis baltų mitologijoje
Daina. Baltų mitologijoje pasakojama. Pasaulio medis. Nebūtinai turi būti ąžuolas ar liepa. Šventasis miškas vadindavosi ašviete. ,,dievų namus”. Medis yra dievybės ,,gyvenamoji vieta”. Medžai atlieka tarpininkavimo funkciją. Kaip žynys dievą kviečia. Pasaulio medyje gyvena aukščiausieji dievai. Perkūnas. Patrimpas. Pikuolis. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 01 20
Medis (-džiai). Pasaulio medis. Šventas medis (-džiai). Medžiai ir laidotuvės. Medžių kultas. Aukojimas medyje. Šventas Ąžuolas. Apie šventą ąžuolą. Apie visada žaliuojantį ąžuolą kuriame buvo dievai. Šventa Eglė. Šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 07 28
Mitas apie Prometėją
Mitas apie Prometėją. Jules Joseph Lefebvre, Pandora,. Gustave Moreau. Jacob Jordaens. Sukrečianti scena buvo mėgiama didžiųjų menininkų. P. Rubensas. Sukrečianti scena buvo mėgiama menininkų. Thomas Cole. Prometėjo skulptūros. Jean Deville.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2014 02 19
Pasaulio religijos (4)
Įvadas. Religijos apibrėžimas. Religija ir sociologija. Senovės religijos. Dabartinės religijos. Hinduizmas. Budizmas. Judaizmas. Krikščionybė. Islamas. Išvados. Naudota literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 12 13
Refleksija. Įžvalgos apie Dievą ir žmogų
Įvadas. Mano įžvalgos, dėstymas. Išvados.
Tikybos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2012 03 12
Religijotyra esė Tėvas ir sūnus
Kunigas K. Trimakas knygos “Jaunimas apie tėvus” II dalies skyriuje “Tėvo vaidmuo sūnui” teigia, kad tėvas savo sūnaus gyvenimo pradžioje yra pats svarbiausias vyras, pateikiantis jam pirminį vyro įvaizdį, koks turi būti vyras ir kokiu pats sūnus galėtų ar turėtų tapti. Pasak, autoriaus, tėvas šeimai, vaikams, ...
Tikybos esė, Esė, 4 psl.
2013 04 26
Religijotyros kolio klausimai
Klausimai parengti pagal vadovėlį „ Pasaulio religijos “.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 10 28
Votai, kaip prašymo ir tikėjimo simbolis
Votai – kas tai? Skudutiškio švč. trejybės bažnyčia. Votai skudutiškio švč. trejybės bažnyčioje. Stebūklinga vieta skudutiškyje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 11 23
Adventas ir Kalėdos
Adventas ir. šv. Kalėdos. Adventas. Krikščionių religijoje laikotarpis. Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas. Advento laiku būdavo draudžiama dirbti kai kuriuos darbus. Per adventą žmonės. Advento dainos. Šimtai advento dainų apdainavo paukščių. Šv. Kalėdos. Tai senas šaknis turinti žiemos saulėgrįžos. Pirmą ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 01 14