Tikyba (4)

934 dokumentai
Budizmas ppt
Budizmas. Apie budizmą. Sąlygotoji kilmė. Nesavastingumas. Keturios tauriosios tiesos. Taurusis aštuonialypis kelias. Budizmo šakos. Šiuolaikinis budizmas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 01 28
Didžiosios pasaulio religijos skaidrės
Didžiosios pasaulio religijos. Didžiosios pasaulio religijos yra šios. Kaip vadinami religijų pasekėjai? Pasaulio religijų pasiskirstymas pagal tikinčiųjų skaičių. Krikščionybė. Krikščionybės šakos. Islamas. Budizmas. Judaizmas. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 02 21
Mandala
Mandala. Iš kur kilo mandala? Pagrindimniai mandalos konstrukcijos bruožai. Mandalos kūrimas. Mandalu gydimo galia. Kaip piešti mandalą? Mandala - sanskrito kalbos žodis, reiškiantis apskritimą, visų formų vienovę. Natūraliai siejamas su ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 07 27
Martynas Liuteris referatas
Įvadas. Martyno Liuterio gyvenimas. Veikla. Talentingas vertėjas, rašytojas ir žmogus prieš indulgenciją. Nerami asmenybė. Tezių skelbimas, bandymas išgarsėti. Liuterio disputas su Eka. Liuterio palikimas. Žmogaus vertė. Išvada. ...
Tikybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 11
Romėnų religija
Romėnų religija. Ką tikėjo romėnai? Senovės romėnai buvo. Kiekviena šeima taip pat turėję savo namų dievus. Pagarba dievybei priklausė nuo užimamos vietos dievų pasaulyje. Jupiteris. Romėnai garbino ir nukariautų šalių dievus. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 06
Sekminės skaidrės
Sekmìnės yra švenčiamos krikščioniškoje ir pagonių tradicijoje. Krikščionybėje – tai Šventosios Dvasios nužengimo į žemę Sekminių dieną šventė. Baltai. Baltų tikėjime – (Beržų garbinimo šventė) – šventė. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 01 15
Adventinė Kalėdinė popietė
Adventinė – kalėdinė popietė. Tikslai. -supažindinti su adventinio laikotarpio žaidimais,dainomis,giesmėmis. -gerbti etninę kultūrą, tautinę savimonę. -ugdyti atsakomybę už tautos kultūros paveldą.
Tikybos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 10 09
Biblija testas
Biblija. Testas su atsakymais. Šventasis raštas. Ką reiškia žodis BIBLIJA? Kiek knygų sudaro katalikišką Bibliją? Iš kiek dalių sudaryta Biblija? Ar Bibliją galima laikyti kultūros dokumentu? Kada pradėta rašyti Biblija? Kas Biblijos ...
Tikybos testai, Testas, 2 puslapiai
2014 02 04
Biblijos savokos
Mozė. Babelio bokštas. Dekalogas. Mana. Nojaus laivas. Apokalipsė. Abraomas ir Izaokas. Pažadėtoji žemė. Kaino žymė (Kainas ir Abelis). Saliamonas. Giesmių giesmė. Trisdešimt sidabrinių. Liepsnojantis krūmas. Kelionė per dykumą. ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 12 19
Egiptiečių tikėjimas skaidrės
Egiptiečių tikėjimas. Pamokos uždaviniai. Šventais buvo laikomi ir kaikurie gyvūnai. Faraonas maištininkas. Dievai ir Deivės. Saulės dievas Ra. Derlingumo ir pomirtinio pasaulio dievas Ozyris. Tėbų miesto globėjas Amonas. Faraonų ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 29
Islamas religija skaidrės
Islamas. Islamo religija susiformavo apie 610 metus. Islamo simbolis. Žmonėms, gyvenantiems dykumose. Alachas. Alachas - Korane vartojamas arabiškas žodis. Tikėjimo pradininkas –. MUHAMEDAS. Muhamedas buvo pirklys ir gyveno Mekos mieste. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 05 16
Krikščionybė ir protestantizmas Lietuvoje
Krikščionybė. Krikščionybės atsiradimas lietuvoje. Protestantizmas lietuvoje. Katalikybės ir protestantizmo skirtumai bei panašumai. Literatūra. Krikščionybė atsirado romos imperijos laikais, pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais. Tuo ...
Tikybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 03 03
Kritinis mąstymas ir aktyvaus mokymosi galimybės tikybos pamokose
Įvadas. Kas yra kritinis mąstymas. Svarba. Humanizmas ir dehumanizavimas. “Bankinis” ugdymas ir jo kritika. Dialogas ir kritinis mąstymas. Aktyvių metodų svarba ugdant kritinį mąstymą. Aktyvūs metodai. Mokymo proceso organizavimas. ...
Tikybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 27
Motina Teresė skaidrės
Motina Teresė. Motina Teresė (tikrasis vardas Agnes Gonxha) – albanų kilmės religinio ordino steigėja. 1928 m. 1948 m. Motina Teresė tapo Indijos piliete. Vietiniai gyventojai, į ją žiūrėjo įtartinai. 1950 m. įkūrė „Artimo meilės ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 05 18
Pagonių dievai ir jų vardų įamžinimas šiandien
Pagonių Dievai ir jų vardų įamžinimas šiandien. Perkūnas. Jupiteris Griausmavaldis. Ragana. Moteriška pasakų ir sakmių būtybė. Pikuolis. Jis susietas su. Veilnias. Požemio dvasia, sauganti žemėje slypinčius. Dievas. Dievas yra ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 03 25
Pomirtinio gyvenimo kultas įvairiuose religijose
Įvadas. Krikščionybė. Judaizmas. Induizmas. Islamas. Budizmas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 10 30
Reinkarnacija
Reinkarnacija išvertus iš lotynų kalbos reiškia “pakartotinis įsikūnijimas”. Šis mokymas tvirtina, kad siela anksčiau gyvenusi kituose kūnuose ir kitose vietovėse. Jis atsirado indijoje ir yra viena iš pagrindinių induizmo religijos ...
Tikybos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 02 15
Religinės bendruomenės Lietuvoje
Religinės bendruomenės Lietuvoje. Religijos skiriamieji bruožai. Religinės bendrijos, Lietuvoje pripažintos tradicinėmis. Romos katalikai (lotynų apeigų katalikai). Evangelikai liuteronai. Evangelikai reformatai. Evangelikai baptistai. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 03 24
Sakramentai skaidrės
Sakramentai. Augustina Bugenytė IVBu. Kas tai? Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimieji ženklai Dievo malonei gauti. Istorija. Sakramentų pradžia – Bažnyčios pradžia. Septyni sakramentai Krikštas, Sutvirtinimas, Atgaila, Kunigystė, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 02 10
Širdis pripildyk gerumu advento vakaronė
Scenarijaus planas Forma. Temos motyvavimas. Tikslai ir uždaviniai. Parengiamieji darbai. Pritaikymo galimybės. Aprangos kodas. Techninės priemonės. Širdis pripildyk jaukumu. Pranašų žvakė. Betliejaus žvakė. Piemenėlių žvakė. ...
Tikybos scenarijai, Scenarijus, 6 puslapiai
2016 08 15
Tikybos pamokos planas
Pamokos planas. Dalykas Tikyba. Pamokos tema Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai? Uždaviniai. Stebėdami pateiktis ir klausydami mokytojos aiškinimo, kurdami plakatą mokės paaiškinti sąvokas Bažnyčia ir bažnyčia. Pamokos tipas ...
Tikybos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 09 08
Tomas Akvinietis skaidrės
Tomas Akvinietis. Tomas Akvinietis (lot. Thomas Aquinas) Gyvenimo metai apie 1225 – 1274 m. Tomas Akvinietis gimė. Vėliau Neapolio universitete studijavo laisvuosius menus ir logiką. 1259 m. 1273 m. gruodžio mėn. per Mišias turėjo viziją, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2015 01 21
Advento vainikai
Advento vainikai. Sekmadienį prasidėjoAdventas. Istorija. Vainikas ­ viena seniausių floristinių kompozicijų. Germanų tautos. Advento vainikas nupinamas ir papuošiamas pirmąją Advento dieną. Vainiką nesudėtinga pasidaryti. Vainiko ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 49 puslapiai
2016 11 08
Buda. Budizmas
Įvadas. Budizmo atsiradimas. Budos mokymas. Budizmo istorinis vystymasis Indijoje. Sangha, visuomenė ir valstybė. Sanghos kilmė ir vystymasis. Vidinė Sanghos organizacija. Visuomenė ir valstybė. Pagrindinės budizmo sistemos: Teravada. ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 03 03
Budizmas skaidrės (2)
Budizmas. “Su savo priešu elkis taip, kad jis taptų laimingas.” Dalai Lama. Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi šiaurės Indijoje I tūkstantmečio prieš mūsų erą viduryje. Buda. Budizmas, kaip ir Hinduizmas, tiki karma ir ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 11 15
Homoseksualumas namų darbas
Homoseksualumas. Įvadas. Iš kur atsiranda, ar persiduoda iš kartos į kartą? . Gabalėlis istorijos. Apklaustųjų žmonių statistika. Biblijoje parašyta. Ką Biblija moko apie homoseksualumą? Kaip gi tolerancija? Tuo tarpu mokslininkai ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 30
Islamas (2)
Islamo moters gyvenimas. Islamo dvasinė kultūra. Islamas ir pasaulis. Islamas ir kiti tikėjimai. Musulmonai ir šeima. Musulmonai ir pomirtinis gyvenimas. Siekiant suprasti, ką islamas padarė moterims, nėra reikalo apverkti jos sunkią ...
Tikybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 08 08
Islamo teologija, kokia ji?
Įžanga. Islamas ir islamo išpažinėjai. Dievo sąmprata islame. Pranašas – Muhammmedas. Dievo knyga – Koranas. Pirmasis „Islamo stulpas“ – Tikėjimas. Antrasis „Islamo stulpas“ – Malda. Trečiasis „Islamo stulpas“ – ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 29
Jausmai
Jausmai. Jausmų neišvengsi. Visi jausmai ir emocijos žmogui vienodai reikalingi ir reikšmingi. Neretai nepriimtinų, nemalonių jausmų bandoma išvengti ar karštligiškai jų atsikratyti. Prisimink, kad jausmai tarsi audros - turi pradžią. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 10 07
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo. Įvadas. Pažindami tiesą, tapsime laisvi. Laisvė ir įstatymas. Dievas palieka žmogų savo valdžioje. Laimingas tas, kuris paklūsta dievui. ...
Tikybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 04 21
×
Namų darbų pagalba 24/7