Tikyba (5)

1027 dokumentai
Biblijos savokos
Mozė. Babelio bokštas. Dekalogas. Mana. Nojaus laivas. Apokalipsė. Abraomas ir Izaokas. Pažadėtoji žemė. Kaino žymė (Kainas ir Abelis). Saliamonas. Giesmių giesmė. Trisdešimt sidabrinių. Liepsnojantis krūmas. Kelionė per dykumą. ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 12 19
Egiptiečių tikėjimas skaidrės
Egiptiečių tikėjimas. Pamokos uždaviniai. Šventais buvo laikomi ir kaikurie gyvūnai. Faraonas maištininkas. Dievai ir Deivės. Saulės dievas Ra. Derlingumo ir pomirtinio pasaulio dievas Ozyris. Tėbų miesto globėjas Amonas. Faraonų ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 29
Islamas religija skaidrės
Islamas. Islamo religija susiformavo apie 610 metus. Islamo simbolis. Žmonėms, gyvenantiems dykumose. Alachas. Alachas - Korane vartojamas arabiškas žodis. Tikėjimo pradininkas –. MUHAMEDAS. Muhamedas buvo pirklys ir gyveno Mekos mieste. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 05 16
Kaip atpažinti tikrąją meilę?
Kaip atpažinti tikrąją meilę? Ko gi vis gi reikia tai meilei? Meilės aistra. Dvasinė bendrystė. Jeigu norite vienas kita geriau pažinti. Iš kur žinoti, kad tikrai myli?. Taip jei. O jei mažai kalbamės. Kas tada? Ar reikia dalintis visais ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 28
Klonavimas tikybos skaidrės
Klonavimas. Bioetikos samprata. Žmogaus klonavimas. Klonavimo privalumai. Klonavimo trūkumai. Klonavimo rūšys. Reprodukcinis klonavimas. Terapinis klonavimas. Bažnyčios mokymai. Šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 02 17
Krikščionybė ir protestantizmas Lietuvoje
Krikščionybė. Krikščionybės atsiradimas lietuvoje. Protestantizmas lietuvoje. Katalikybės ir protestantizmo skirtumai bei panašumai. Literatūra. Krikščionybė atsirado romos imperijos laikais, pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais. Tuo ...
Tikybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 03 03
Kritinis mąstymas ir aktyvaus mokymosi galimybės tikybos pamokose
Įvadas. Kas yra kritinis mąstymas. Svarba. Humanizmas ir dehumanizavimas. “Bankinis” ugdymas ir jo kritika. Dialogas ir kritinis mąstymas. Aktyvių metodų svarba ugdant kritinį mąstymą. Aktyvūs metodai. Mokymo proceso organizavimas. ...
Tikybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 27
Mokslo ir religijos dialogas apie pasaulio sukūrimą
Mokslo ir religijos dialogas apie pasaulio sukūrimą. Ką byloja mokslas apie pasaulio atsiradimą? Gyva ląstelė sukurta ar atsitiktinumas? Genetinis tapatumas. su šimpanze - 98%, su šunimi 52% su pele - 40%, višta - 4 %. Religija. Šv. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 11 22
Motina Teresė skaidrės
Motina Teresė. Motina Teresė (tikrasis vardas Agnes Gonxha) – albanų kilmės religinio ordino steigėja. 1928 m. 1948 m. Motina Teresė tapo Indijos piliete. Vietiniai gyventojai, į ją žiūrėjo įtartinai. 1950 m. įkūrė „Artimo meilės ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 05 18
Naujasis amžius: Vakarų kultūros socialinis ir dvasinis judėjimas
Naujasis amžius. Tai decentralizuotas Vakarų kultūros socialinis ir dvasinis judėjimas. Asmuo pats savarankiškai renkasi savo dvasinių ieškojimų kelią. Naujasis Amžius įtraukia elementus iš senųjų religinių ir dvasinių tradicijų. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 09 18
Pagonių dievai ir jų vardų įamžinimas šiandien
Pagonių Dievai ir jų vardų įamžinimas šiandien. Perkūnas. Jupiteris Griausmavaldis. Ragana. Moteriška pasakų ir sakmių būtybė. Pikuolis. Jis susietas su. Veilnias. Požemio dvasia, sauganti žemėje slypinčius. Dievas. Dievas yra ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 03 25
Piliečio pamokslinė kalba
Mykolas Pranciškus Karpavičius. Piliečio pamokslinė kalba.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 01 21
Protų kovos Velykos II turas
Protų mūšis. Turas. Papročiai ir tradicijos. Krikščionių bažnytinės Šv. Sulaukus sekmadienio ryto, aplink bažnyčią eina Prisikėlimo procesija. Pagrindinis Velykų šventės simbolis – margutis. Kiekvienuose namuose margučius ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2017 10 01
Reinkarnacija
Reinkarnacija išvertus iš lotynų kalbos reiškia “pakartotinis įsikūnijimas”. Šis mokymas tvirtina, kad siela anksčiau gyvenusi kituose kūnuose ir kitose vietovėse. Jis atsirado indijoje ir yra viena iš pagrindinių induizmo religijos ...
Tikybos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 02 15
Tomas Akvinietis skaidrės
Tomas Akvinietis. Tomas Akvinietis (lot. Thomas Aquinas) Gyvenimo metai apie 1225 – 1274 m. Tomas Akvinietis gimė. Vėliau Neapolio universitete studijavo laisvuosius menus ir logiką. 1259 m. 1273 m. gruodžio mėn. per Mišias turėjo viziją, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2015 01 21
Adventas ir Kalėdos
Adventas ir. šv. Kalėdos. Adventas. Krikščionių religijoje laikotarpis. Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas. Advento laiku būdavo draudžiama dirbti kai kuriuos darbus. Per adventą žmonės. Advento dainos. Šimtai advento ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 01 15
Biblija analizė ir simboliai
Biblija. Kas yra Biblija? Mokiniai konspektuoja “Skaitinius”, pasižymėdami. AĮ kokias dalis skirstoma Biblija? BKada parašytas ir kuriomis kalbomis ST ir NT? CApie ką pasakojama ST ir NT? DKodėl Biblija minima per literatūros pamokas? Kuo ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 11 12
Biblija: Sūnus paklydėlis
Biblija Sūnus paklydelis. Biblija. Biblija– krikščionių šventasis raštas, Dievo žodis. Ji padalinta į dvi dalis – Senąjį Testamentą ir Naująjį Testamentą. Naujasis Testamentas – Biblijos dalis. Ji buvo parašyta. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 12 02
Budizmas skaidrės (2)
Budizmas. “Su savo priešu elkis taip, kad jis taptų laimingas.” Dalai Lama. Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi šiaurės Indijoje I tūkstantmečio prieš mūsų erą viduryje. Buda. Budizmas, kaip ir Hinduizmas, tiki karma ir ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 11 15
Budizmo religija
Įvadas. Budizmas. Sangha, visuomenė ir valstybė. Sanghos kilmė ir vystymasis. Pagrindinės Budizmo sistemos Teravada ir Mahajana. Visuomenė ir valstybė. Budizmas dabar. Budizmo religijos įtaka visuomenės raidai Rytuose. Budizmo religijos ...
Tikybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 03 28
Dievo ir baznyčios įsakymai
Dievo Ir bažnyčios įsakymai. Darbas grupelėse. Grupelė. Kas yra dešimt Dievo įsakymų?. Dievo įsakymai. Bažnyčios įsakymai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 03 20
Gyvenimo vertė
Gyvenimo vertė. Dievas, be galo tobulas ir pats savyje laimingas. Gyvenimas, kas tai? Gyvenimas- turbūt vienintelė. Gyvenimas. Paradoksalu, tačiau šiais laikais mūsų pastatai didesni. Gyvenimo vertybės. Tam kad. Meilė. Meilė – vienas ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 14
Homoseksualumas namų darbas
Homoseksualumas. Įvadas. Iš kur atsiranda, ar persiduoda iš kartos į kartą? . Gabalėlis istorijos. Apklaustųjų žmonių statistika. Biblijoje parašyta. Ką Biblija moko apie homoseksualumą? Kaip gi tolerancija? Tuo tarpu mokslininkai ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 30
Islamas (2)
Islamo moters gyvenimas. Islamo dvasinė kultūra. Islamas ir pasaulis. Islamas ir kiti tikėjimai. Musulmonai ir šeima. Musulmonai ir pomirtinis gyvenimas. Siekiant suprasti, ką islamas padarė moterims, nėra reikalo apverkti jos sunkią ...
Tikybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 08 08
Islamo teologija, kokia ji?
Įžanga. Islamas ir islamo išpažinėjai. Dievo sąmprata islame. Pranašas – Muhammmedas. Dievo knyga – Koranas. Pirmasis „Islamo stulpas“ – Tikėjimas. Antrasis „Islamo stulpas“ – Malda. Trečiasis „Islamo stulpas“ – ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 29
Japonijos religijos
Įvadas. Šintoizmas. Japoniškasis budizmas. Naujosios religijos. Išvados. Naudota literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 19
Jausmai
Jausmai. Jausmų neišvengsi. Visi jausmai ir emocijos žmogui vienodai reikalingi ir reikšmingi. Neretai nepriimtinų, nemalonių jausmų bandoma išvengti ar karštligiškai jų atsikratyti. Prisimink, kad jausmai tarsi audros - turi pradžią. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 10 07
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo. Įvadas. Pažindami tiesą, tapsime laisvi. Laisvė ir įstatymas. Dievas palieka žmogų savo valdžioje. Laimingas tas, kuris paklūsta dievui. ...
Tikybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 04 21
Koranas: struktūra, turinys ir analogai kitose religijose
Įvadas. Islamas. Muhammadas. Koranas. Korano struktūra. Korano analogai kitose šalyse. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 09 26
Krikščioniškasis požiūris
Krikščioniškasis požiūris. Krikščioniškasis požiūris į verslą. Krikščioniškas požiūris į verslininkystę gali būti suformuluotas taip verslas - tai žmonių poreikių tenkinimas. Verslininko krikščionio sprendimų priėmimo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2015 04 06
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo