Tolerancijos lygio tyrimas universitete


Įvadas. Tolerancijos ir netolerancijos sąvokos. Tolerancija kaip bendravimo principas. Pagrindinės netolerancijos apraiškos.

Nepaisant įvairių pasaulio tautų tolerantiškumo skirtumų ir savitumų, visus juos sieja bendras principas: pagarba ir santūrumas.

Tolerancija pirmiausia remiasi žmogaus vertės ir jo reikšmingumo prapažinimu.

Tolerantiškumas, pirmiausia išreiškia pagarbą ir palankumą kitiems žmonėms, suponuoja asmens tam tikrą santykį su savimi. Tolerantiškumas reikalauja gerbti kitą labiau nei save patį. Bendraudamas su kitais žmonėmis kiekvienas turi atrodyti santūriai. Santūrumas neįmanomas be savianalizės, savo elgesio korekcijos. Santūrumas pasireiškia taktišku ir kukliu.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti jaunimo tolerancijos lygį Mažeikių fakultete.

Išanalizuoti įvairiuose šaltiniuose randamą informaciją tolerancijos tema

Apklausti Žemaitijos kolegijos, Mažeikių fakulteto studentus;

Pateikti gautus duomenis ir juos interpretuoti.

Tolerancija priklauso žmonių dorovinių santykių sričiai ir yra būdinga tik žmonių visuomenei. Tolerantiškumas arba netolerantiškumas vieno žmogaus santykiuose su kitu žmogumi, visuomeninėmis institucijomis, netgi dorovės normomis kartu yra ir tam tikra priemonė, būdas pirmąjį apibrėžti, doroviškai apibūdinti.

Tolerancija - aukštos bendravimo kultūros principas. Tolerancija yra grindžiama pliuralizmo principais, žmogaus teisių pripažinimu.

Tad siekdami įgyti gero elgesio įgūdžius, turime pirmiausia save ugdyti meilės ir pagarbos jausmus žmogui ir visai aplinkai. Vieniems jautrumas, nuoširdumas, paslaugumas yra įgimtos savybės, kitiems reikia jas išugdyti.

Nebūdami turtingos moralės, nors ir mintinai išmoksime gero elgesio taisykles, neatrodysime tolerantiški. Jei mūsų darbai ir mintys skirsis, visos pastangos nueis per niek. Kada nors tai vis vien išryškės.

Tolerantiškumas remiasi šiomis pagrindinėmis asmenybės savybėmis :

Aukšto etinio mąstymo ir pažinimo lygis;

Jautrumas – savybė, parodanti žmogiškumą, nesavanaudiškumą, Jautrūs žmonės stengiasi visada suprasti ir atjausti kitą.

Netolerancija - tam tikro dvasinio ribotumo arba skurdumo reiškinys. Tolerantiškumas suteikia teisę ne tik turėti savas pažiūras, bet ir kritiškai vertinti kitų.

Taktas – tai žmogaus gero išsiauklėjimo, aukštos dorovinės kultūros rodiklis. Jis pagrįstas žmogiškumu, jautrumu ir pagarba kitiems. Elgtis reikia taip, kad nesukeltume rūpesčių aplinkiniams, kad kiti nepasijustų nepatogiai.

Vienas ryškiausių tolerancijos idėjų skleidėjų bei teoretikų XVII a. buvo anglų filosofas, gydytojas ir visuomenės veikėjas Dž. Lokas, parašęs keturis „Laiškus apie toleranciją“. Vakarų Europoje tuo laiku vis dar tebebuvo gyvi Reformacijos, atnešusios karus, kultūrinį, dorovinį bei intelektualinį nuosmukį, aidai. Dž. Lokas rašė apie religinę toleranciją. Jis rašė , kad nėra kokios nors vienos, absoliučiai teisingos religijos. „Jeigu taip būtų, Dievas mums tai pademonstruotų. Tuo tarpu matome, kad taip nėra . Vadinasi, galime daryti išvadą, kad religijų, tikėjimų , kultų, apeigų, Dievo garbinimo ritualų įvairovė Jam patinka. taigi žmonės , kurie kovoja, gina tik savo religijos teisingumą, faktiškai eina pieš Dievo valią.“

Lietuva, nuo seniausių laikų, garsėjo savo tolerantiškumu. Nors LDK ,dar XVI – XVII a. būta ir įvairių religinių susidūrimų. 1563 m. Vilniaus seime priimta (pirmoji Europoje) privilegija, suteikusi lygias teises išpažinti ir skelbti bet kurią religiją. Vilnius kurį laiką buvo pažangiausios Europos religinės minties centru.

Dabartiniame pasaulyje, tolerancija suvokiama ne kaip galutinis tikslas, bet kaip ilgo ir sudėtingo taikos proceso pradžia. UNESCO konstitucijoje (1945m.), lapkričio 16 - oji skelbiama Tarptautine tolerancijos diena.

Vienas svarbiausių šiuolaikinės švietimo sistemos uždavinių yra įgyvendinti toleranciją kaip aukštos bendravimo kultūros principą. Dabartinėje mokykloje vis dar vyrauja autoritariniai santykiai, diskomfortas , stresas, bendravimo su moksleiviais ir su kolegomis problemos.

Negalima pamiršti, kad tolerancija turi tam tikras ribas. Neribota tolerancija, bendravime, veda į jos išnykimą, o peržengusi ribas virsta savo priešybe, paneigia save pačią. Tolerancijos ribos prasideda tada, kai susiduriame su blogiu. Blogio toleruoti - negalima. Bendravime galima išskirti tokias blogio formas:

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 172 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5009 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aurelija
  • Tolerancijos lygio tyrimas universitete
    10 - 8 balsai (-ų)
Tolerancijos lygio tyrimas universitete. (2015 m. Gruodžio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/tolerancijos-lygio-tyrimas-universitete.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 22:02
×