Topografinio plano rengimas


Geodezijos savarankiškas darbas.

Įvadas. Terminų sąrašas. Elektroninio tacheometro panaudojimas topografiniui planui sudaryti. Matavimo duomenų apdorojimas „Geomap 3d 2015” programa. Topografinio plano braižymas „Geomap 2015“ programine įranga. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Darbo tikslas: susipažinti su topografinio plano rengimu.

Darbo objektas: Topografinis planas

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti topografinio plano rengimą

LKS 94 – Valstybinė geodezinių koordinačių sistema, kuria sudaro erdvinių koordinačių sistema, normalusis gravitacijos laukas ir elipsoido parametrai ir plokštuminių koordinačių sistema. Erdvinių koordinačių sistema sutampa su ETRS 89 geometrinių koordinačių sistema, kurioje taško padėtis nusakoma stačiakampėmis koordinatėmis X, Y, Z.

Sąlygos leido, stotį parinkti taip, kad būtų galima padaryti uždarą poligoną. Tuo atveju lengviau kontroliuoti darbą.

Sudarius nuotraukos pagrindą, situacijos bei reljefo nuotrauka atliekama šia tvarka:

Stotyje pastačius elektroninį tacheometrą išgulsčiavimas ir prietaiso centravimas.

Tada elektroninio tacheometro statoma vertikaliai matuoklė ir 1cm tikslumu išmatuojamas instrumento aukštį.

Vizuojama į užpakalinę stotį. Spaudžiamas funkcinis klavišas, kurio reikšmė A1, po to spaudžiame „įrašyti“. Prietaisas orientuotas, galima pradėti matavimus.

Vizuojama į būdinguose reljefo bei situacijos taškuose pastatytą matuoklę ir matuojama nutaikius tiesiai į prizmę:

Spaudžiame „visi“ jei norime įrašyti atstumą ir horizontalų kampą.

Jei prizmės centro neįmanoma pridėti prie reikiamo taško (pvz. pastato kampo), spaudžiame „atstatytu“ kad prietaisas suskaičiuotų atstumą, ir pasukę vertikalų žiūrono siūlelį į pastato kampą, spaudžiame „įrašą“ kad įrašytume duomenis.

Spaudžiame „įrašant“ jei norime įrašyti tik kampus.

Taip matuojame kiekvieną tašką. Surinkus visus reikalingus taškus, prietaisą perstatome į kitą stotį. Pranašumai prieš senesnius prietaisus tokie, kad matavimai vyksta daug greičiau, nereikia rašytis ant popieriaus atskaitų, tiksliau skaičiuojamas atstumas, duomenų nereikia į kompiuterį vesti rankiniu būdu.

šiaurės kryptis, žvyro kelias, pelkė, krūmynai, griovys, miškelis, ir pieva bei koordinačių susikirtimo taško koordinatės naudojant koordinačių sistema LKS – 94.

Topografinio plano rengimas. (2016 m. Gegužės 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/topografinio-plano-rengimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:48