Trakto Sankt Peterburgas - Varšuva įtaka turizmo vystymui Utenos rajone


Santrauka. Summary. Įvadas. Turizmo vystymo teoriniai aspektai. Turizmo samprata ir turizmo vystymo nauda. Turizmo rūšys ir turizmo struktūra. Turizmo plėtrą įtakojantys veiksniai. Turizmo vystymo utenos rajone analizė. Utenos rajono turizmo išteklių analizė. Turizmo paslaugos Utenos rajone. Turizmo vystymo Utenos rajone SSGG analizė. Trakto „Sankt peterburgas – varšuva“ ypatumai. Trakto „Sankt Peterburgas – Varšuva“ istorija. Projekto „Traktas „Sankt Peterburgas – Varšuva 2“ tikslai ir veiklos. Trakto „Sankt Peterburgas – Varšuva“ maršruto Utenos rajono teritorijoje Aprašymas. Trakto „Sankt peterburgas – varšuva“ įtakos turizmo Vystymui utenos rajone analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo išvados. Trakto „Sankt Peterburgas – Varšuva“ įtakos turizmo vystymui Utenos rajone Ssgg analizė. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Priedas. Tyrimo anketa potencialiems turistams. Priedas. Potencialių turistų anketinės apklausos suvestinė. Priedas. Apklausos anketa Utenos TIC darbuotojui. Priedas. Utenos TIC darbuotojo užpildyta anketa. Priedas. „Turistinio maršruto, trakto Sankt Peterburgas- Varšuva, atkarpa Leliūnai Zarasai“ objektų aprašymas.

Lietuvoje 1930-1936 metais tiestas pirmasis kelias su kieta danga „Sankt Peterburgas-Varšuva“ buvo labai reikšmingas įvykis Utenai ir jos kraštui, nes buvo sulaukiama vis daugiau svečių ir vis daugiau žmonių šį kraštą pravažiuodavo ir apie jį sužinodavo, tai kokią reikšmę jis turi dabar? Darbo autorei šiame darbe buvo aktualu išsiaiškinti kokią įtaką traktas turi turizmo vystymui Utenos rajone, ištirti šio trakto žinomumą visuomenėje, visuomenės nuomonę apie jo įtaką Utenos rajono turizmui.

Baigiamojo darbo objektas – Trakto „Sankt Peterburgas- Varšuva“ įtaka turizmo vystymui Utenos rajone. Darbo tikslas – išanalizuoti trakto „Sankt Peterburgas- Varšuva“ įtaką turizmo vystymui Utenos rajone. Darbo uždaviniai : išnagrinėti turizmo vystymą teoriniu aspektu; išanalizuoti turizmo vystymą Utenos rajone; išnagrinėti trakto „Sankt Peterburgas – Varšuva“ ypatumus ir ištirti trakto „Sankt Peterburgas - Varšuva“ įtaką turizmo vystymui Utenos rajone. Darbo metodai: mokslinės literatūros bei internetinių šaltinių analizė, anketinis tyrimas ir interviu.

Pirmojoje darbo dalyje pateikta turizmo vystymo teoriniai aspektai. Antrojoje dalyje – atlikta turizmo vystymo Utenos rajone analizė teoriniu aspektu. Trečiojoje dalyje nurodoma trakto „Sankt Peterburgas- Varšuva“ ypatumai. Ketvirtojoje dalyje analizuojami ir pristatomi trakto „Sankt Peterburgas- Varšuva“ įtakos turizmo vystymui Utenos rajone tyrimo ir apklausos rezultatai.

Tyrimo metu paaiškėjo, jog respondentai, keliavę parengtu maršrutu „Senojo trakto Sankt Peterburgas - Varšuva atkarpa Utenos rajone“ maršrutą įvertino labai teigiamai. Labiausiai jiems patiko, galimybė patiems išbandyti amatus ir dauguma teigė, kad šį maršrutą rekomenduotų ir kitiems. Tie respondentai, kurie nėra keliavę šiuo turistiniu maršrutu norėtų juo pakeliauti. Utenos TIC duomenimis maršrutas yra labai populiarus, ypač Latvijos turistų tarpe. Šis maršrutas pritraukia didesnį skaičių turistų į Uteną, taigi įtakoja turizmo vystymą rajone.

Darbo autorė pateikė pasiūlymų Utenos rajono savivaldybei, Utenos TIC, kurie prisidėtų prie maršruto “Senojo trakto Sankt Peterburgas - Varšuva atkarpa Utenos rajone“ tobulinimo bei turistų švietimo.

Turizmas – viena perspektyviausių ir stambiausių ekonomikos sričių pasaulyje. Jis apima vidutiniškai 7% bendrųjų investicijų, 11% vartojimo išlaidų, mokestinių pajamų suteikia 350 mln. darbo vietų, jo dalis pasaulio bendrajame nacionaliniame produkte siekia 6%. (Tourism Market Trends, 2001, 14 psl.). Svarbu tai, kad turizmas ne tik prisideda prie šalies biudžeto pajamų, bet ir kuria šalies įvaizdį. Todėl turizmo vystymas, turizmo paslaugų asortimento plėtra, naujovių diegimas šiame versle yra labai svarbu kiekvienai šaliai siekiančiai pritraukti kuo daugiau turistų.

Darbo autorės nuomone, pasirinkta baigiamojo darbo tema yra ne tik įdomi, nauja bet ir labai aktuali Utenos rajono turizmo vystymo kontekste.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti trakto „Sankt Peterburgas- Varšuva“ įtaką turizmo vystymui Utenos rajone.

Darbo tikslui pasiekti buvo užsibrėžti tokie uždaviniai :

Išnagrinėti trakto „Sankt Peterburgas – Varšuva“ ypatumus;

Tyrimo charakteristika. Siekiant ištirti trakto „Sankt Peterburgas- Varšuva“ įtaką turizmo vystymui Utenos rajone buvo naudotas anketinės apklausos metodas ir interviu. Anketinės apklausos metodu buvo apklausti Utenos miesto gyventojai ir svečiai su tikslu išsiaiškinti trakto „Sankt Peterburgas- Varšuva“ įtaką turizmo vystymui Utenos rajone. Apklausti 82 žmones. Interviu imtas iš Utenos turizmo informacijos centro darbuotojo. Tyrimas vykdomos 2009 metų balandžio 13 – 26 dienomis.

Baigiamajame darbe darbo autorė pademonstravo profesines kompetencijas iš visų studijų programoje numatytų veiklos sričių:

Mokėti organizuoti darbus apgyvendinimo įmonėje : reklamuoti įmonės paslaugas;

Gebėti organizuoti svečių laisvalaikį apgyvendinimo įmonėje.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 4 dalys, išvados, pasiūlymai, 35 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų 55 puslapiai.

Iki XIX a. pr. pagrindinis keliavimo tikslas buvo prekyba, savišvieta, maldininkavimas, gydymasis. Senovės Graikijoje prasidėjo sportinės kelionės (dalyvių ir žiūrovų) į Olimpines žaidynes. Iki XIX a. vidurio kelionėms būdinga buvo:

kelionė buvo ne tikslas, o būtina sąlyga ir priemonė savo tikslui pasiekti;

keliautojai- rinktinė visuomenės dalis, „grietinėlė“.

Antrajame etape „svarbų vaidmenį turizmo raidoje suvaidino tai, kad tobulėjo transportas, pašto ryšiai, Europoje išsiplėtė kelių tinklas. Tai darė keliones patikimesnes, greitesnes ir kartu, pigesnes. Kuklius pensionus ir vienuolynų, religinių misijų „svečių kambarius“ pakeitė pirmieji viešbučiai. Antroje XIX a. pusėje atsirado pirmieji kelionių biurai. (Butavičienė ir kiti, 2001, 23 psl.).

  • Turizmas Diplominis darbas
  • Microsoft Word 928 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 70 puslapių (16971 žodžiai)
  • Kolegija
  • Silvija
  • Trakto Sankt Peterburgas - Varšuva įtaka turizmo vystymui Utenos rajone
    10 - 8 balsai (-ų)
Trakto Sankt Peterburgas - Varšuva įtaka turizmo vystymui Utenos rajone. (2015 m. Gruodžio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/trakto-sankt-peterburgas-varsuva-itaka-turizmo-vystymui-utenos-rajone.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:06
×