Transformatorių pastotės schema kursinis darbas


Tyrimo objektas trijų įtampų žeminančioji transformatorių pastotė Nr. Kursinio projekto tikslas suprojektuoti trijų įtampų žeminančiosios transformatorių pastotės schema ir parinkti reikalingą įrangą. Kursinio projekto uždaviniai. Atlikti galimų transformatorių pastočių schemų analizę. Atlikti reikalingus techninius-ekonominius skaičiavimus. Parinkti reikalingą įrangą. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinų analizė. Dokumentų lyginamoji analizė. Techniniai skaičiavimai. Ekonominiai skaičiavimai. Darbo eiga vTransformatorių pastotės schema kursinis darbas Įžemėjimo srovių skaičiuotė. Savų reikmių apkrovų skaičiuotė. Trumpojo jungimo srovių skaičiuotė. Skyrikliu parinkimas. Matavimo transformatorių parinkimas. SLokalinė sąmata. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Išvados. Literatūros šaltiniai.


Šioje dalyje pateikiama transformatorių pastotės prijungimo prie elektros tinklo schema ir bendroji charakteristika.

Schemoje skaičiai prie elektros linijų – linijų ilgis km; skaičius prie transformatorių pastotės šynų – transformatorių pastotės Nr.; skaičiai prie galios transformatorių – galios transformatorių kiekis x galia MVA; skaičiai prie elektros sistemos – elektros sistemos numeris ir trifazio trumpojo jungimo srovė ant elektros sistemų šynų kA.

Nepriklausomai nuo transformatorių pastotės tipo žemesniosios (20kV; 10kV ir 6kV) ir vidutiniosios (35kV) įtampų skirstykloms naudojama vienguba sekcijuota jungtuvu šynų sistema.

Рожкова Л. К. Карнеева Л. К., Чиркова Т. Вю Злектрооборудование елуктрических станций и подстанций Москва, Академияю, 2010.

Šaltinyje aprašyta elektrinių ir pastočių pagrindinių elektros įrengimų - sinchroninių generatorių, kompensatorių ir galios transformatorių - konstrukcija, pateikta aukštosios įtampos aparatų ir srovelaidžių parinkimo sąlygos ir metodika, aptartos skirstyklų schemos, jų konstrukcija, pateikta trumpųjų jungimų srovių skaičiuotės metodika ir ribojimo būdai.

Kursiniame projekte naudoti šio šaltinio skyriuose „3. Короткое замыкание в елуктрических установках“, „4 Элуктрических апараты и токоведущие части“ pateikta informacija.

Šaltinyje aprašytos pagrindinės elektros skirstymo sistemos, skirstomieji oro linijų ir kabelių tinklai, pateiktas galios transformatorių konstrukcijos aprašymas ir galios nuostolių normos, aptarti įtampos reguliavimo būdai galios transformatoriais ir kondensatorių bateriomis.

Knygoje pateikta informacija apie elektrinių, elektros tinklų, komutavimo aparatų ir elektros saugos priemonių struktūrą, technologinius procesus, parametrų, normalaus ir avarinio darbo riežimų skaičiuotę, pateikti skaičiuotės pavyzdžiai.

Kursiniame projekte naudoti „ 3.4. Kurzschlusse in Netzen “ pateikti duomenys.

Knygoje pateikta informacija apie elektrinėse, elektros tinkluose, skirstyklose ir pastotėse naudojamų elektros įrenginių ir aparatų parinkimą, instaliavimą ir pripažinimą tinkamais naudoti.

Knyga supažindinta su naujausiais tarptautinių standartų reikalavimais, naujausiomis medžiagomis bei įrenginiais ir jų parinkimu. Įrenginių parinkimo metodikos sudarytos remiantis techninių projektų rengimo patirtimi.

Kursiniame projekte naudota skyriuje „ 5. Transformatorių pastočių skirstyklų įranginiai ir jų komponavimas “ pateikti duomenys.

ABB aukštos įtamposįrenginiai/ Žinynas. Vilnius: UAB „ Energetika “, 2008.

Knygoje pateikti ABB firmos gaminių aukštos įtampos elektors įrenginių ir aparatų techniniai parametrai ir eskizai.

Knygoje pateikti SIEMENS firmos gaminamų aukštos įtampos elektros įrenginių ir aparatų techniniai parametrai ir eskizai.

Kavaliauskas A. Elektrinės ir pastotės mokymo/mokymosi rinkinys. Kauno technikos kolegija. - Kaunas: KTK 2011.

Knygoje pateikta techninė informacija apie elektrines ir pastotes bei jų schemas ir įrenginius, laboratorinių, praktinių darbų, kursinio projekto užduotys.

Kursiniame projekte naudota informacijos šaltinyje pateikta informacija ir siūlomi techninių sprendimų variantai.

Šioje dalyje atliekami pastotės schemos pagrindinių techninių parametrų skaičiavimai ir elektros įrengimų parinkimas.

Iš atliktų skyrelių matyti, kad projektuojamos pastotės matyti, kad pastotėje reikia sumontuoti du galios transformatorius, kuriu galia 25 MVA.

Renkamos šynos parenkamos visų įtampų skirstykloms, o kabeliai transformatoriaus 35 kV ir 10 kV įtampų įvadams. Projektuojamoje pastotėje yra trys skirstyklos: 110 kV, 35 kV ir 10 kV įtampų. 110 kV įtampos skirstykliai numatoma parinkti apvalaus profilio lankščias plieno - aliuminio AS markės šynas, o 35 kV ir 10 kV įtampų skirstyloms - vienjuostes stačiakampio profilio standžias A markės elektrotechninio aliuminio šynas. Visų skirstyklų šynos parenkamos pagal ilgalaikio leistinąją srovę. Galima didžiausia šynų normalaus darbo srove apskaičiuojama atsižvelgiant į grandinių įrenginių svarbą ir darbo režimus. 110 kV įtampos skirstyklos šynoms pagrindinis įrenginys yra trijių galios transformatorius, todėl renkamųjų šynų didžiausia normalaus darbo srovė yra laikoma maksimali leistinai perkrauto galios transformatoriaus darbo srovė. Galios transfomatorių maksimaliai leistina perkrauti 1,5 karto (50%). Dėl vainikinio išlydžio pasireiškimo 110 kV skirstyklos įtampos negalima parinkti mažesnės nei 70 mm2 skerspjūvio ploto lanksčiu šynų. 35 kV ir 10 kV įtampų renkamosios šynoms ir įvadų kabeliams didžiausia normalaus darbo srove yra laikoma 35 kV ir 10kV įtampų renkamųjų šynų dešimų metų perspektyvos apkrovos darbo srovės (žiūrėti 5 lentelę). Siekiant įvertinti avarines perkrovas 35 kV ir 10 kV įtampų renkamosios šynos parenkamosios trimis skerspiųviais didesnės nei reikalingos pagal srovių sąlygą. Šių įtampų transformatorių įvadų jungiamieji kabeliai parenkami pagal parinktų renkamųjų šybų ilgalaikę darbo srovę.

  • Elektrotechnika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 758 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (6385 žodžiai)
  • Kolegija
  • Augustinas
  • Transformatorių pastotės schema kursinis darbas
    10 - 2 balsai (-ų)
Transformatorių pastotės schema kursinis darbas. (2017 m. Balandžio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/transformatoriu-pastotes-schema-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 20:41
×