Transporto namų darbai

62 dokumentai
Transporto priemoniu dinamika. Namų darbas
Užduotis. Pagal duotą dinaminį transporto priemonės modelį (schema nr. ) užrašyti judėjimo lygtį. Apskaičiuoti sistemos savuosius dažnius be slopinimo. Apskaičiuoti sistemos savuosius dažnius su slopinimu. Apskaičiuoti logaritminį ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 04 14
Transporto aplinkosauga
Užduotis. Autobuso, mikroautobuso ir lengvojo automobilio degalų sąnaudų, jo kainos, taršos mokesčio ir taršos kiekio skaičiavimas. Pirmosios transporto priemonės M3 (autobuso) skaičiavimai. Antrosios transporto priemonė M2 ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2014 04 09
Sausumos transporto sistemos elementai
Sausumos transporto sistemos elementų. 3 Pratybų namų darbai. Jėgos veikiančios kelio dangą nuo automobilio rato skaičiavimas. Susisiekimo priemonių eismo ir kelių charakteristikos. Vagoną ir vežimėlį veikiančių jėgų skaičiavimas.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2015 02 21
Transporto paslaugų kaina
Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui. Kelių transporto produkcijos savikainos aprašymas. Kelių transporto vežimo paslaugų kainos ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 07 24
Krovinio pervežimas
Klaipėda - Pasvalys. Transporto priemonės kainos įtaka pervežimo krovinio kainai ir pervežamos tonos kainai. Pasvalys-Šiauliai- Klaipėda-Kylis-Siegenas. Siegenas-Šiauliai (pervežimas sausuma). Krovinys. Pasikrovimas. Maršrutas. Važiavimo ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2011 01 11
Automobilio charakteristika
Įvadas. Automobilio duomenys. Rato spindulio ir pasipriešinimo riedėjimui jėgos skaičiavimas. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Variklio išorinės charakteristikos sudarymas. Pagrindinės pavaros ir pavarų dėžės perdavimų ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 06 06
Laivų šaldymo įranga namų darbas
Laivų šaldymo įranga. Surasti taškų parametrus ir apskaičiuoti kompresorinės šaldymo mašinos ciklą, jėigu žinome. Nubraižyti kompresorinės šaldymo mašinos principinę schemą. Pagal duotus parametrus nubraižyti šaldymo mašinos ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 06
Transporto priemonių patikimumo teorijos namų darbai
Transporto mašinų patikimumo trorija. Vidurkio skaičiavimas. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2014 12 03
Liejinio formos gamyba
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Duotos detalės medžiagos savybės.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2015 05 27
Optimizavimo teorijos ir metodų inžinerija namų darbas
Transporto uždavinys. Uždavinio sąlyga. Tiekėjų galimybių ir vartotojų poreikių lentelė. Vežimų tarp tiekėjų ir vartotojų kainų lentelė. Suminė tiekėjų galimybė. Suminis vartotojų poreikis. Pirminis pasiskirstymo planas. ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2013 12 16
Riedmenų techninė eksploatacija
Geležinkeliai. Duotiems darbams atlikti reikiamas lokomotyvų skaičius. Vidutinė paros, mėnesio, metų laikotarpio vieno lokomotyvo rida. Techninių priežiūrų ir remontų programa. Lokomotyvų depo techninių priežiūrų ir remontų darbų ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2014 09 19
Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas
Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti visų matavimų savaičių kiekvienos dienos paros eismo intensyvumą (PEI) ir nustatyti jų pasikliautinuosius intervalus. Apskaičiuoti visų matavimų ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2014 01 19
Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos. Namų darbai
Transporto priemonių gamybos ir remontų technologijos. Namų darbas Transporto priemonių vidaus degimo variklių remontas. Namų darbas Transporto priemonių vidaus degimo variklių pagalbinių sistemų remontas. Namų darbas Transporto ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 11 02
Automobilių sandara ir teorija WV Golf 1998 1,9D 55kw
Skaičiavimuose reikėtų naudoti dinaminį rato spindulį. Dinaminis rato spindulys nuo statinio skiriasi labai nežymiai ir skaičiavimuose paprastai pakanka naudoti statinio sindulio reikšmę. Skirtumas tarp šių spindulių priklauso nuo ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2015 05 14
Transporto priemonės namų darbas
Automobilis BMW 750i (2006 m. ) juda 120 km/h greičiu sauso grindinio danga, 2o įkalne. Pagreitis – m/sBesisukančių dalių inercija yra 130 N. Transmisijos naudingojo veikimo koeficientas yra 0,Važiuojančio automobilio ir vėjo kryptys ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2015 01 03
Automobilio duomenys
Įvadas.Rato spindulio ir pasipriešinimo riedėjimui jėgos skaičiavimas. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Variklio išorinės charakteristikos sudarymas. Pagrindinės pavaros ir pavarų dėžės perdavimų skaičiaus parinkimas. ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 11 27
ES transporto politika namų darbas
Įvadas. Dėstymas. Kodėl ES vykdoma transporto politika? Trumpa transporto politikos istorija. Kaip vykdoma ES transporto politika? Teisės aktai. Infrastruktūra. Moksliniai tyrimai ir inovacijos. Kokį poveikį turi ES transporto politika? ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2016 06 14
Gelžbetoniniai tiltai viadukai
Jūs man leidote skersini projektuoti su 5 sijomis. Viaduko artumo gabaritu parinkimas. Kai ant tilto du vežimėliai poveikis nuo vežimėlių. Kai ant tilto vienas vežimėlis poveikis nuo vežimėlio. Kai ant tilto vienas vežimėlis poveikis nuo ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2015 11 17
Keleivių ir bagažo vežimas geležinkelių transportu
Keleivių, bagažo ir krovinių vežimas geležinkeliais. Keleivių ir bagažo vežimas. Neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų vežimas vietiniais maršrutais. Keleivių ir bagažo vežimo užmokestis. Keleiviniame vagone draudžiama vežti. ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 11 05
Kelių sankryžos analizė tyrimas
Įvadas. Kelio saugumo problemos. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 04 12
KE-jetronic sistema
Savarankiškas darbas. Įpurškimo sistema KE Jetronic. KE Jetronic sistema. Sistemos slėgio reguliatorius. Elektrohidraulinis slėgio reguliatorius. KE jetronic sistemos privalumai. Degalų tiekimas. Šalto variklio paleidimas. Fazė po paleidimo. ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 04 02
Transporto priemonių, vežančių asfaltbetonio mišinį klotuvui, reikiamo skaičiaus nustatymas
Užduotis: susipažinti su karštojo asfaltbetonio mišinio vežimo iš gamyklos į klojimo vietą reikalavimais, savybių kaitos procesais, išmokti nustatyti reikiamą automobilių savivarčių skaičių, laiduojantį nenutrūkstamą ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 04 25
Asfalto dangos projektavimas
Uždavinys. Asfaltbetonio klotuvo skaičiavimas ir parinkimas. Uždavinys. Transporto priemonių, vežančių asfatlbetonio mišinį klotuvui, reikiamo skaičiaus nustatymas.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 11 12
Automobilių techninė priežiūra
Įvadas. Techninės priežiūros reikalavima. Reikalingi dokumentai ir priemonės techninei apžiūrai atlikti. Taisyklės dyzeliniams automobiliams. Dažniausiai pasitaikantys gedimai. Dažniausiai pasitaikančių trūkumų sąrašas.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2014 06 02
ES miestų transporto politika namų darbas
Miestų transportas Naujos miestų infrastruktūros modelis. Nauji būdai organizuoti mobilumą. Darnūs , patogesni miestai. Inovacijų skleidimas ir skatinimas Naujos miestų infrastruktūros modelis. Inovacijų skleidimas ir skatinimas. ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 09 27
ES Transporto politika transporto infrastruktūros srityje
2014 Vilnius. ES Transporto politika , transporto infrastrukt8ros srityje. Kas yra ES infrastruktūros politika. Pagrindiniam tinklui. Kodėl Europai reikia naujos infrastruktūros politikos. Išsami informacija apie naują ES infrastruktūros ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 05 07
Skystų trąšų technologinė kortelė
Įvadas. Teorinė dalis. Technologinės kortelės reikalingumas, poreikis ir jos struktūra. Technologinė kortelė. Krovos schema. Krovos darbo našumo patvirtinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 12 17
Avaringų ruožų ir juodųjų dėmių nustatymas
Tiriamo kelio ruožo A 16  133 137 km aplinkos analizė bei aprašymas. Esamų sankryžų nustatymas , aprašymas , eismo organizavimas jose ir aplinkos apibūdinimas. VMPEI kitimo ir transporto sudėties nustatymas. Aut VMPEI sunkiojo tr. ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 04
Geležinkelio eismo sauga Namų darbai, 18 variantas
Traukinių telefonogramų žurnalo pildymo tvarka. Kai eismas tvarkomas telefonu, visos traukinių telefonogramos kiekvienoje stotyje įrašomos į Traukinių telefonogramų registracijos žurnalą. Dvikelius tarpstočius ribojančiose stotyse ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2016 05 08
Logistikos vaidmuo oro transporte
Logistikos vaidmuo oro transporte. Keleivių pervežimas oro transportu. Krovinių pervežimas oro transportu.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 12 28
×