Transporto dinamikos konspektas


Automobilio stabdžių antiblokavimo sistema anti lock braking system. Virpamųjų sistemų klasifikacija. Baigtinio ir begalinio laisvės laipsnių skaičiaus. Sutelktųjų parametrų sistemomis. Stacionariosios ir nestacionariosios virpamosios sistemos. Tiesinės ir netiesinės virpamosios sistemos. Autonominės ir neautonominės sistemos. Konservatyviosios ir nekonservatyviosios sistemos. Disipatyvines ir autovirpesių savaiminių virpesių sistemas. Holonominės ir neholonominės sistemos. Laisvieji virpesiai Priverstiniai virpesiai Parametriniai virpesiai Savaiminiai autovirpesiai virpesiai Mišrieji virpesiai Laisvieji virpesiai. Autovirpesiai virpesiai savaiminiai virpesiai. Vieno laisvės laipsnio priverstiniai virpesiai. Harmoninis žadinimas. amplitudės ir fazės dažninės charakteristikos. Vadinama spektriniu tankiu. Vinerio ir Chinčino. Netiesinė mechaninė sistema. Transporto priemonės tp judėjimas nelygiu kelio paviršiumi tp. Virpesiai būna periodiniai ir neperiodiniai. Harmoninių virpesių amplitude. Harmoninių virpesių pradiniu fazės kampu. Harmoninių virpesių fazės kampu. Faze laiko momentu. Kompleksunių amplitudžių metodo taikymas. Furjė eilutės taikymas harmoninei analizei. Beveik periodiniai vierpesiai. Beveik harmoniniai virpesiai. Amplitudinė , dažninė ir fazinė moduliacija Mušimai. ATSITIKTINIAI VIRPESIAI Virpesiai kurių parametrai bet kuriuo laiko momentu yra atsitiktiniai dydžiai vadinami. Jų negalima aprašyti jokia vienareikšme funkcija. Aukštesnės eilės diferencialinės lygties užrašymas pirmos eilės diferencialinių lygčių sistema. Paprastųjų diferencialinių lygčių artutiniai sprendimo metodai. Modifikuotas oilerio metodas. Rungės ir kutos metodas. Antros eilės rungės ir kuto metodas. Ketvirtos eilės rungės ir kuto metodas. Transporto priemonės stacionarūs atsitiktiniai virpesiai. Transporto priemonių dinaminiai modeliai. laisvės laipsniai ir apibendrintos koordinatės.


Periodinis žadinimas savo ruožtu skirstomas į jėginį disbalansinį žadinimą, žadinimą masių inercijos jėgomis, žadinimas dujų ir skysčio slėgio jėgomis ir kinematinį žadinimą.

Nagrinėsime dinaminę sistemą sudaryta iš vieno kūno, kurį veikia išorinė jėga (žadinimo jėga), spyruoklės standumo jėga ir pasipriešinimo jėga proporcinga judėjimo greičiui

Panaudojant antrąjį Niutono dėsnį, inercijos jėga lygi visų veikiančių jėgų sumai:

čia: - masė, pasipriešinimo ir standumo koeficientai; - žadinimo jėgos amplitudė ir kampinis dažnis

Gautoji diferencialinė lygtis, palyginus su laisvųjų virpesių lygtimi yra nehomogeninė. Jos bendrasis sprendinys išreiškiamas dviejų sprendinių suma:

čia: - homogeninės (laisvųjų virpesių) lygties sprendinys; - atskirasis sprendinys.

Sprendinį galima atmesti, nes slopinami laisvieji virpesiai greitai gęsta , todėl .

Įrašę gautas išraiškas į (2) lygtį ir ją sutvarkę, gauname:

Pastoviosios ir bet kuriuo laiko momentu turi tenkinti (7) lygtį.

Jėginio žadinimo sukelti virpesiai, kaip ir pats žadinimas, yra harmoniniai, jų periodai sutampa, tik jie šiek tiek vėluoja. Sprendinį (4) galima užrašyti ir tokiu pavidalu:

Kiekybiniam signalo f(t) ir suvėlinto signalo f(t-)skirtumui įvertinti naudojama autokoreliacinė funkcija (AKF), lygi signalo ir jo kopijos, perstumtos laiko ašyje dydžiu , skaliarinei sandaugai:

AKF įvertina signalo ir jo perstumto laiko ašyje kopijos ryšį (koreliaciją). Kai =0, kai autokoreliacinė funkcija įgauna maksimalę reikšmę, kuri lygi signalo dispersijai

Dažnai naudojama normuota autokoreliacinė funkcija, leidžianti tiesiogiai palyginti įvairių signalų AKF tarpusavyje. Ji apskaičiuojama pagal formulę:

Tarpusavio koreliacinė funkcija įvertina dviejų skirtingų signalų f(t) ir s(t) panašumą (ryšį tarp jų) ir aprašoma taip:

Tarpusavio koreliacinę funkciją galima apskaičiuoti suvėlinus signalą f(t). Tuomet tarpusavio koreliacinė funkcija žymima kitais indeksais:

Dažnai naudojama normuota tarpusavio autokoreliacinė funkcija, leidžianti tiesiogiai palyginti įvairių signalų AKF tarpusavyje. Ji apskaičiuojama pagal formulę:

Iš (7) seka, kad yra amplitudė dažnių intervale . Todėl galima nagrinėti kaip amplitudžių tankį dažnių intervale. vadinama spektriniu tankiu.

Jeigu vietoje f(t) funkcijos paimti koreliacinę funkciją , tai (5) ir (6) išraiškos bus lygios:

Kadangi koreliacinės funkcijos yra lyginės funkcijos , tai iš (8) ir (9) išraiškų gauname Vinerio ir Chinčino formules:

t. y. stacionarios atsitiktinės funkcijos f(t) dispersija lygi elementarių dedamųjų sumai, be to kiekviena iš jų yra dispersija .

čia T, - pakabos kinėtinė ir potencinė energijos; - pakabos disipatyvinė funkcija; - apibendrinta koordinatė; - apibendrinta jėga.

SI matų sistemoje periodas matuojamas sekundėmis (), virpesių dažnis - hercais (Hz) – periodų skaičiumi per sekundę.

Tiriamieji viepesiai gali būti sudedami su bet kokio pavidalo tyrimui nesvarbiu procesu , kintančiu daug lėčiau negu .

Harmoniniai virpesiai yra tokie virpesiai, kurių metu virpamasis dydis keičiasi pagal sinuso arba kosinuso dėsnį:

Teigiams dydis vadinamas harmoninių virpesių amplitude arba trumpiau – amplitude. Dydis vadinamas harmoninių virpesių pradiniu fazės kampu arba pradine faze, kintamas dydis - harmoninių virpesių fazės kampu arba faze laiko momentu

Vektorius sukasi apie kompleksinėje plokštumoje esančios kordinačių sistemos polių . Vektorius galinio taško padėtis apibrėžiama

Harmoninių sinusinių arba kosinusinių virpesių realioji išraiška gaunama paėmus kompleksinės išraiškos realiąją arba menamąją dalį:

Periodinę funkciją išskleisti Furje eilute galima tada, kai ji tenkina Dirichlė sąlygas (laiko intervalą, kuriame funkcija skleidžiama eilute, turi būti galima išskaidyti į baigtinį skaičių dalių, kuriose funkcija kistų tolydžiai ir turėtų baigtinį skaičių trūkio taškų, kurių dešinėje pusėje funkcijos reikšmės būtų baigtinės).

  • Transportas Konspektas
  • Microsoft Word 1712 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4692 žodžiai)
  • Universitetas
  • Linas
  • Transporto dinamikos konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Transporto dinamikos konspektas . (2017 m. Balandžio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-dinamikos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 23:53
×