Transporto įmonės buhalterinė apskaita


Buhalterija transporto imonese. Uab saetema transportas. Buhalterine programa svaja.

Įvadas. Uab ,, saitema‘‘ apskaitos tvarkymo analizė. Uab,, Saitema‘‘ apskaitinio darbo sritys. Uab,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ ilgalaikio turto apskaita. Uab,, Saitema‘‘ atsargų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ įsipareigojimų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ darbo užmokesčio apskaita. Uab,, Saitema‘‘ pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ kapitalo apskaita. Uab,, saitema‘‘ metinės finansinės ir statistinės atskaitomybės analizė. Finansinė atskaitomybė. Statistinė atskaitomybė. Uab,, Saitema‘‘ veiklos įvertinimas ir analizė. Horizontalioji balanso ir pelno( nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Mokumo ir pelningumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo ir apyvartumo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

UAB ,, Saitema‘‘ įkurta 2008m. rugsėjo 25 dieną, Naftininkų g., Mažeikiuose. Bendrovės pagrindinė veikla: transporto paslaugų teikimas, nuo 2012 m. kovo mėnesio vykdoma mažmeninė prekyba naftos produktais. Įmonė 2013 metais nuomojosi 8, 2012 metais – 6 degalines. Vidutinis darbuotojų skaičius buvo 2013 m. – 61,5, 2012 m. – 38, 2011 m. – 13 darbuotojų.

Nuo 2013 metų bendrovė sudaro pilną finansinių ataskaitų rinkinį.

UAB,, Saitema‘‘ apskaitos sistema yra kompiuterizuota. Jie naudoja buhalterinę programą ,, Svaja‘‘, atlyginimams skaičiuoti naudojama programa,, Sekas‘‘, turi savo sąskaitų planą.

UAB „Saitema“ yra juridinio asmens teisę turinti įmonė ir apskaitai tvarkyti taiko dvejybinę apskaitos sistemą. Dvejybinė apskaitos sistema garantuoja patikimą informaciją apie įmonės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus, suteikia apskaitos informacijai reikiamą aiškumą ir padeda kontroliuoti apskaitos teisingumą. Sąskaitų planą, kuris naudojamas apskaitoje tvirtina įmonės direktorius . Buhalterė yra pavaldi, tik bendrovės direktoriui. Pagrindinės UAB „Saitema“ buhalterės pareigos yra šios:

Užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, ir kad atsiskaitomieji dokumentai būtų laiku pateikti kontroliuojančioms įstaigoms.

Savo darbe privalo vadovautis įstatymais ir poįstatyminiais aktais, nuolat studijuoti įstatymus ir norminius aktus apskaitos klausimais.

Registruoti Bendrovės suteiktas paslaugas apskaitos registruose, kontroliuoti taikomų įkainių už suteiktas paslaugas teisingumą pagal sudarytas su klientais sutartis.

Kontroliuoti savalaikį apmokėjimo gavimą už suteiktas paslaugas, laiku taikyti sutartyse numatytas baudas ir delspinigius, Bendrovėje nustatyta tvarka parengti ir perduoti dokumentus Juridinei tarnybai dėl skolų išieškojimo.

Mėnesiui pasibaigus, iki ateinančio mėnesio 15 dienos, pateikti viršininkui, Statistikos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Socialinio draudimo fondui nustatytos formos ataskaitas, kuriose atvaizduotos ūkinės-finansinės operacijos per ataskaitinį laikotarpį.

Dokumentų apyvarta – UAB „Saitema“ dokumentų tvarkymas nuo jų parengimo ar gavimo iki įdėjimo į bylą. Siunčiamieji ir gauti dokumentai registruojami atskiruose registruose, įstaigoje parengti dokumentai registruojami jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną, o gauti – jų gavimo dieną.

. UAB,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita

Bendrovė piniginių lėšų tvarkymui naudoja kasą ( kasos aparatus) ir banko atsiskaitomąją sąskaitą, pinigai buvo apskaitomi litais, nuo 2015 metų sausio pirmos dienos apskaitoma eurais.

Kasos pinigus bendrovėje sudaro gauti pinigai iš mažmeninės prekybos naftos produktais, automobilių stovėjimo aikštelės nuomos, automobilių nuomos. Taip pat gaunamos yra pajamos iš degalinėse esančių prekių. Kasos pinigai yra pervedami į bendrovės banką ,galima atsiskaityti ir tiesiogiai į banką su mokėjimo kortelėmis, pavedimu. Kasos operacijoms įforminti yra naudojami kasos pajamų orderiai( žr. 1 priedą) ir kasos išlaidų orderiai( žr. 2 priedą), kuriais parodoma kam išduoti ar iš kur gauti pinigai.

Bendrovė operacijas vykdo per tris bankus: DNB( a. s. LT 474010040700129143), SWEDBANK( a. s. LT 537300010129727193), AB Medicinos banką( a. s. LT257230000006467138). DNB banką bendrovė naudoja mokesčių pervedimams, Swedbankas naudojamas atlyginimams mokėti. Visos kitos pagrindinės operacijos vyksta per Medicinos banką. Mokėjimams yra suformuluojami mokėjimo nurodymai( žr. 3 priedą).

Bendrovėje pagrindinis vadovas yra direktorius. Jis vyksta į reikiamus susitikimus, sudaro sutartis su klientais. Atskaitingi asmenys bendrovėje paskiriami pagal būtinumą. Tai gali būti degalinės operatorius, aikštelės darbuotojas, kai suteikiamos jiems teisės. Jie vyksta į komandiruotes( surašomas įsakymas dėl komandiruočių( žr. 11 priedą)), perka, užsako prekes iš tiekėjų, gali sudaryti sutartis, kurias turi pateikti direktoriui, kad patvirtintų. Atskaitingi asmenys pateikia patirtas išlaidas, kurios yra surašomos avanso apyskaitoje( žr. 4 priedą), pateikia tą įrodančius dokumentus, kvitus, čekius, kelionės lapus.

Piniginės operacijos yra žymimos Pinigų gavimo, Pinigų mokėjimo žurnaluose, taip pat Kasos knygoje( žr. 5 priedą).

Pagrindinės sąskaitos naudojamos piniginių lėšų apskaitai:

2710 DnB Nord atsiskaitomoji sąskaita

Nematerialųjį bendrovės turtą sudaro tik programinė įranga. Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Likvidacinė vertė 10 proc. nuo įsigijimo vertės. Nematerialiam turtui nustatytas amortizacijos laikas 5 metai.

UAB,, Saitema‘‘ gali patikimai nustatyti turto įsigijimo( pasigaminimo) savikainą;

UAB,, Saitema‘‘ yra perduoti rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

UAB,, Saitema‘‘ ilgalaikio materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo( pasigaminimo) savikaina.

Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigijus pildomos ilgalaikio turto apskaitos kortelės( žr. priedą), surašomi įvedimo į eksploataciją aktai( žr. 8 priedą). Taip pat atliekama turto inventorizacija kartą metuose( žr. 9 priedą), fiksuojamas bendras turto įsigijimas ( žr. 10 priedą).

  • Microsoft Word 124 KB
  • 2015 m.
  • 24 puslapiai (5382 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jūratė
  • Transporto įmonės buhalterinė apskaita
    10 - 8 balsai (-ų)
Transporto įmonės buhalterinė apskaita. (2015 m. Balandžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-imones-buhalterine-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 05 d. 16:58
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo