Transporto įmonės finansų analizė


Įvadas.Tikslai. uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai, trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Pelningumo vertinimas. Kapitalas. Finansinis statusas. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turtas, jo sudėtis ir analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės skaičiavimas. Literatūra. Priedai.


Finansinė analizė įmonėse pagrįsta buhalterinėmis ataskaitomis, kurias apima šie dokumentai:

Dokumentuose nurodoma svarbiausia informacija, kuri naudojama pasiekti įmonės finansinės analizės tikslams:

Finansinės analizės uždavinių atlikimas priklauso nuo esamos informacinės bazės bei

ją sudarančių duomenų patikimumo. Taigi uždaviniai gali būti bendrieji arba specialieji. Sprendžiant specialiuosius uždavinius, sprendžiami ir bendrieji analizės uždaviniai. Tik analizės mastas mažesnis.

Einamasis likvidumas apibūdina įmonės gebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, suėjus terminui, iš savo trumpalaikio turto. Įmonė laikytina likvidi, jei jos trumpalaikiai įsipareigojimai partneriams, mokesčių inspekcijai, draudimui, kreditoriams ir kt. neviršija trumpalaikio turto. Tačiau jų viršijimas dar nerodo likvidumo lygio, nes įmonė gali būti pakankamai likvidi, vos vos likvidi arba likvidi tik atskirų įsipareigojimų atžvilgiu. Todėl likvidumo lygiui nustatyti taikytini įvairūs santykiniai rodikliai (dažniau vadinami koeficientais).

Išteklių valdymo rodikliai. Ketvirtoji rodiklių grupė – išteklių panaudojimo rodikliai priski-riami finansų sferai, nes jie nustatomi pagal išteklių panaudojimo finansinius rezultatus, pardavimų pajamas, įvairias pelno rūšis ir pan .Įmonė privalo rūpintis ne tik finansi-nių, bet ir kitų savo išteklių racionaliu panaudojimu. Tai geriausiai apibūdina išteklių valdymo rodikliai.[2]

Iš atliktos horizontaliosios analizės matyti, kad bendrojo turto vertė 2013 metais padidėjo 339140 Lt, t.y. 72.85% , nors ilgalaikis turtas ženkliai sumažėjo -101906 LT (-77.04%) tačiau turto padidėjimui įtakos turėjo ypač didelis trumpalaikio, turto padidėjimas 441046 t. y 132.35% . Horizontalioji nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė rodo, kad nuosavas kapitalas 2013 metais sumažėjo 9.06%, taip pat ir įsipareigojimai sumažėjo 10.29%, tai turėjo įtakos bendrajam nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų rodikliui, kuris 2013 metais sumažėjo net -9.06%.

2014 metais bendrojo turto vertė sumažėjo 23%, šiam sumažėjimui įtakos turėjo ilgalaikio ir trumpalaikio turto sumažėjimas atitinkamai 90.24% ir 20.36%. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai taip pat sumažėjo 23%, šiems įtakos turėjo mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumažėjimas -32.04 % Lyginant 2013m ir 2014m. matome, kad 2014-ais rodikliai yra prastesni, tam įtakos turėjo padidėję įsipareigojimų rodikliai.

Pagal gautuosius horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatus matome, jog ilgalaikis turtas kasmet mažėjo labai ženkliai -77.04%, ir atitinkamai -90.24 trumpalaikis turtas 2013m padidėjo daugiau nei dvigubai, 132.35% o 2014 metais sumažėjo 20.36% Nuosavas kapitalas mažėjo 2013m. -9.06% , ir didėjo 2014m. 5,31%. Pagal gautuosius rezultatus matyti, kad įmonės pardavimų pajamos didėjo 2013m 28.25% ir mažejo -23.94 2014m tai leidžia daryti prielaida jog pajamos yra nepastovios ir svyravimai yra ženklūs. Grynasis pelnas 2013m. buvo daugybe kartų didesnis net 49911.98 % didesnis nei 2012m, tačiau vėliau -97.45% sumažėjo. Pagal analizės rezultatus matome, kad 2013 metai, daug kartų geresni nei 2012, tam įtakos turėjo ženkliai padidėjusios pajamos, bet neišaugusi savikaina. 2014 metų grynojo pelno sumažėjimui pagrindinis veiksnys buvo pajamų sumažėjimas 23.94% ir tik nežymus savikainos sumažėjimas lyginant su pajamom 7.88 %

Iš vertikaliosios pelno (nuostolio) analizes matyti, kad 2013 metų pardavimo pajamų didžiausią dalį sudarė pardavimo savikaina t.y. 80.69%, o bendrasis pelnas 19.31% lyginant su 2012m. pardavimo savikainos dalis sumažėjo 14.90 punkto, o jei lyginsime su 2014m. pardavimo savikainos dalis padidėjo 17.04 punkto. Grynasis pelnas 2013metais sudarė 15.96% pardavimo pajamų, lyginant su 2012metais jis padidėjo net 15.92 punkto, o jei atkreipsime dėmesį į 2014 metus ir palyginsime su 2013m. grynasis pelnas sumažėjo 15.43 punkto. Didžiausią įtaką sumažėjusiam pelnui turėjo pardavimų savikainos dalis ,kai ji buvo 80.69%, (2013m) grynasis pelnas siekė 409098 LT savikainai padidejus iki 97.72%, grynasis pelnas tesiekė 10349 LT

  • Microsoft Word 1299 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (8151 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mindaugas
  • Transporto įmonės finansų analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Transporto įmonės finansų analizė. (2018 m. Sausio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-imones-finansu-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Balandžio 23 d. 17:42
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!