Transporto Įmonės konkurencingumo didinimas


Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Final work annotation. Įvadas. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalgos dalis. Konkurencijos samprata. Konkurencinė aplinka. Konkurencingumą lemiantys veiksniai. Krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumo kriterijai. Valstybės vaidmuo palaikant įmonių konkurencingumą. Konkurencija rinkoje. Analitinė dalis. Įmonės UAB „Aldimas“ pristatymas. Tyrimo metodologija. Pirmas tyrimo etapas gluminis interviu. Antras tyrimo epas apkalusos anketos analizė. Išvados ir rekomendacijos. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.


Šiame darbe analizuojama kaip galima padidinti transporto įmonės konkurencingumą. Darbe yra aprašoma konkurencingumo samprata, konkurencinės aplinkos, konkurencingumą lemiantys veiksniai. Lietuvoje yra daug transporto įmonių, todėl yra didelė konkurencija, kurios dėka įmonės siekia padidinti savo konkurencingumą rinkoje. Darbe buvo naudojam du tyrimo metodai, buvo atlikta apklausa, taip pat buvo imamas interviu iš UAB „Aldimas“ įmonės direktoriaus. Aprašymo dalyje aptariama įmonės veikla, darbuotojų pasiskirstymas ir įmonės tikslai. Analitinėje darbo dalyje yra pateikiami apklausos rezultatai bei interviu su įmonės direktoriumi, kurie yra aptariami ir apibendrinti.

This work analyzes how to improve the competitiveness of a transport company. Thesis describes the conception of competitiveness, environment of the competitiveness, and factors that determine competitiveness. There are many transport companies in Lithuania, therefore the competition is quite high, which is why companies strife to improve their competitiveness. Two research methods were used, poll and an interview from JSC “Aldimas`” director. Company’s activities, personnel distribution and company’s goals are discussed in the description section. Survey results and an interview with the director of the company are submitted, discussed and summarized in the analytical part of the thesis.

Bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Aplinkos pokyčiai rodo, jog situacija rinkoje keičiasi, todėl tais pačiais principais ir veikimo būdais įmonės konkurencija silpnėja. Tai skatina įmonę atsižegvelti į pasikeitimus rinkoje ir priimti racionalius sprendimus įmonės veiklai koreguoti.

Praktinė darbo reikšmė. Atlikto tyrimo dėka įmonė UAB „Aldimas“ galės panaudoti gautą informaciją norėdama padidinti savo įmonės konkurenciją.

Baigiamojo darbo objektas. UAB „Aldimas“ transporto įmonė.

Baigiamojo darbo tikslas. Padidinti UAB „Aldimas“ transporto veiklos konkurencingumą.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

Išanalizuoti publikuotą medžiagą apie konkurencij, konkurencinęaplinką ir ją lemiančius veiksnius;

Išanalizuoti rinkos kainos nustatymų galimybes UAB „Aldimas“;

Atlikti  logistikos paslaugas teikiančių įmonių rinkos analizę.

Baigiamojo darbo metodai. Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, logistikos įmonių apklausa, interviu su įmonės vadovu.

Baigiamajame darbe pademonstruosiu šiuos studijų programos rezultatus. taikysiu žinias apie socialines sistemas ir procesus, pagrindines verslo vadybos teorijas, teisinius verslo organizavimo ir administravimo pagrindus. Analizuosiu transporto įmonės verslo aplinką organizuojant informacijos srautus bei planuosiu transporto įmonės veiklą, taikysiu bazinius teorinius teiginius organizuojant informacijos srautus užtikrinant jo kokybę ir kontrolę

Mokslinėje literatūroje terminas konkurencija, apibrėžiamas kaip kova, kurioje susiduria tiek gamintojai, tiek vartotojai, siekdami patenkinti savo ekonominius interesus. Bendriausia prasme konkurencija suvokiama kaip kovos laimėjimo galimybė, sustiprinanti įmonės poziciją konkurentų atžvilgiu.V. Gražulio knygoje „Organizacijų strateginės pasirinktys. Ar mokame veikti?“ sakoma: „Konkurentai – tai vienoje rinkoje besivaržančios dėl savo produkcijos ar paslaugų tiekimo vartotojams organizacijos“.

D. Klimašauskienė knygoje „Konkurencijos samprata ekonomikos teorijoje“ tegia: „konkurencija svarbus rinkos ekonomikos reguliavimo mechanizmas, o svarbiausia konkurencijos vertybė – nauda vartotojui, visuomenei, o taip pat ir įmonėms. Konkurencijos dėka įmonės kuria inovatyvius produktus bei paslaugas, gerėja gaminamos produkcijos kokybė, įtakojamas naujų gamybos metodų atsiradimas. Vartotojai dėl esančios rinkoje konkurencijos turi galimybę įsigyti kokybiškesnius produktus, rinktis iš plataus prekių asortimento, taip pat konkurencijos dėka reguliuojamas kainų mechanizmas užtikrina, kad prekės būtų prieinamos visiems gyventojų sluoksniams“. Taigi konkurencija įtakoja ne tik prekių ir paslaugų pusiausvyrą, bet taip pat užtikrina prekių kainų sureguliavimą rinkoje.

D. Žostautienė knygoje „Marketingo kultūra“ teigia „rinkoje dažniausiai vyrauja visų formų konkurencija vienu metu. Todėl, siekiant įsitvirtinti tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje, svarbu atlikti išsamią rinkos analizę, kuri suteikia galimybę nustatyti konkurencijos rinkoje pobūdį. Neatlikus išsamios aplinkos analizės, įmonė gali pažeisti socialinius, kultūrinius reikalavimus bei prarasti poziciją konkurencinėje kovoje“.

  • Transportas Diplominis darbas
  • Microsoft Word 249 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 46 puslapiai (8945 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jovitukas
  • Transporto Įmonės konkurencingumo didinimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Transporto Įmonės konkurencingumo didinimas. (2016 m. Birželio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-imones-konkurencingumo-didinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 04:50
×