Transporto įmonės veiklos analizė (2)


Transporto įmonės veiklos analizė (2). Įvadas. Aprašymas. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Vertinimas. Finansinio statuso rodiklių analizė. Įvertinimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Jų analizė. Įmonės bankroto tikimybės vertinimas. Išvados ir siūlymai. Pardavimų pelningumo analizė. Jos vertinimas. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedai.


Kiekvieną dieną daugėja įvairių įmonių, todėl norint išlikti ir būti konkurencingam, reikia domėtis ne tik savo įmonės finansine būkle, tačiau stebėti ir konkurentus, tuomet galima priimti teisingus sprendimus, kurie padės išsilaikyti rinkoje. Teigiama, jog analizė yra tiesiogiai susijusi su įmonės tikslu – didžiausio pelno gavimu. Taip pat finansinė analizė suteikia daugiausia naudingos ekonominės informacijos, kuria remiantis galima priimti teisingesniu ir palankesnius sprendimus įmonei.

Aktualumas: įmonės neatlieka savo veiklos analizės, dėl šios priežasties gali iškilti bankroto grėsmė.

Tyrimo objektas: transporto įmonės UAB „X“ veiklos ataskaitos: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita.

Atlikti 2012 – 2014 metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją ataskaitų analizę;

Atsižvelgiant į analizės pobūdį, jos objektu gali būti visos įmonių ūkinės ir komercinės veiklos sferos arba tik kai kurios veiklos rūšys (Lazauskas, 2005).

Įmonės finansinė analizė yra įkomponuota į apskaitos sudėtį, dažniausiai suprantant ir pačią apskaitą plačiąja prasme (t. y. kartu su analize). Todėl analizė paprastai pradedama nuo svarbiausių užpildytų atskaitomybės formų duomenų tyrimo (Lazauskas, 2005).

Teisingai atlikta finansinė analizė suteikia galimybę plačiau įvertinti įmonės finansinę būklę. Taip gaunama tikslesnė informacija, kadangi sprendimai priimami pagrįstai, viską apskaičiavus, o nepasitikint kažkieno nuojauta. Finansinė analizė parodo, kuria kryptimi juda įmonė, kokia tos įmonės bankroto rizika ir veiklos perspektyvos.

Finansinės analizės tikslai pasiekiami sprendžiant bendruosius ir specialiuosius uždavinius (Lazauskas, 2012).

Galimybė palyginti reikšmes su kitais rodikliais analogiškoje pozicijoje, tai padeda įvertinti įmonės ūkinę veiklos būklę.

Galimybė palyginti įmonės veiklą skirtingais metais, kaip keitėsi, kokius nuostolius patyrė.

Atlikus ir gavus įmonių duomenis, galima palyginti šių įmonių rodiklius, kuom skiriasi mažos įmonės nuo didelių įmonių.

Kuomet yra sudaromi įmonės tikslai ir strategijos, svarbu teisingai įvertinti šiuos aspektus: įmonės silpnas ir stiprias vietas, įmonės galimybes, bei įžvelgti išorės grėsmes. Atsakant į šiuos klausimus reikėtų pasitelkti SWOT analizę arba atlikti tam tikras analizes, jų yra dažniausiai išskiriamos trys:

Analizuojant įmonės veiklą dažniausiai Lietuvoje naudojami dviejų metų duomenys, tačiau toks periodas yra labai minimalus ir neleidžia tinkamai įvertinti kitimo tendencijų. Daugumoje užsienio valstybių pasitelkiama trijų metų duomenys, šiame kursiniame darbe taip pat.

Balanso turtas – tai visi vertine išraiška ištekliai, kuriais disponuodama įmonė ateityje tikisi gauti naudą (Lazauskas, 2012). Atlikus balanso horizontaliąją analizę, galime pastebėti, kad bendroji turto vertė kilo tiek 2013, tiek 2014 metais, 2013 padidėjo 310518 Lt, t.y. 17,07% lyginant su 2012 metais, o 2014 m. mažiau – 2,12%. Tokiam ryškiam bendro turto padidėjimui 2013 metais įtakos turėjo išaugęs trumpalaikis turtas. Iš analizės rezultatų matyti, jog pinigai bankų sąskaitoje ir įmonės kasoje yra perteklinės, kadangi 2013 metais lyginant su 2012 metais jos padidėjo 136578 Lt, tai net 283,21%, tačiau tai mažina įmonės lėšų investavimo galimybes į kitą turtą, kuris ateityje gali padidinti įmonės pajamas. 2014 metais trumpalaikis turtas taip pat didino bendro turto vertę, tais metais taip pat didžiąją dalį sudarė grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje – 62,34% ir išaugusios atsargos – 15564 Lt, t.y. 119,24%.

Ilgalaikis turtas 2013 m. padidėjo 4,29%, o 2014 metais lyginant su 2013 sumažėjo 2,6%. Ilgalaikis turtas skirtas ilgalaikiam naudojimui ir gali apimti žemę bei pastatus, įrenginius, iš anksto apmokėtas sąnaudas, mokesčius ir kita, didelė dalis yra nekilnojamas turtas. Šioje įmonėje ilgalaikį turtą sudaro: žemė, pastatai, transporto priemonės, kiti įrenginiai ir įrankiai. Žemė yra vienas pelningiausių lėšų investavimo šaltinių, nes jos kaina paprastai didėja, šioje įmonėje trejus metus žemė nebuvo perkama ar parduota, todėl jos vertė išliko tokia pati, siekianti 320000 Lt.

  • Microsoft Word 289 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 45 puslapiai (11587 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aurimas
  • Transporto įmonės veiklos analizė (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Transporto įmonės veiklos analizė (2). (2018 m. Sausio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-imones-veiklos-analize-2.html Peržiūrėta 2018 m. Gruodžio 19 d. 17:23
×