Transporto įmonių veiklos analizė


Įvadas. Analizės tikslai. Analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. „X“ įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji „X“ įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė. Vertikalioji „X“ įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficientų ir santykinių rodiklių pagalba. Pelno ir pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Kursinio darbo uždaviniai:

Analizės tikslų nustatymas;

Analizės uždavinių nustatymas;

Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas;

Pateiktų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;

1.Objektyviai įvertinti ūkio subjektų ūkinės ir komercinės bei finansinės veiklos rezultatus.

4.Nustatyti viršutinę pirkimo ir žemutinę pardavimo kainos ribas.

11.Teikti informaciją įmonės vadovams ir išoriniams interesantams, neišduodant komercinių paslapčių

Įmonės veiklos procesas organizuojamas ir vykdomas atsižvelgiant į suformuluotus uždavinius, t. y. į įmonės ūkinės ir komercinės veiklos programą. Esminiai įmonės ūkinės ir komercinės veiklos programos uždaviniai gali būti tokie, kaip įmonės stabilumo stiprinimas, pelno maksimizavimas, ekonomiškumo siekimas.

Analizė naudojant finansinius rodiklius plačiai taikoma atliekant tam tikro laikotarpio įmonės veiklos analizę. Finansiniai rodikliai leidžia įvairiais požiūriais palyginti skirtingų įmonių finansines ataskaitas ir veiklos efektyvumą ar vienos įmonės skirtingų laikotarpių finansinius rodiklius, taip pat nustatyti jų kitimo tendencijas.

Norint įvertinti įmonės veiklą ir jos rezultatus, neužtenka vien analizuoti paskutinio laikotarpio finansines ataskaitas. Kiekvienas skaičius turi būti analizuojamas tam tikrame kontekste, jis turi būti lyginamas su kitais. Tačiau realioje įmonės veikloje dauguma vadovų gali laisvai naudoti absoliučius dydžius, pavyzdžiui, žmonių skaičius, tonos, valandos, kilometrai ir panašiai. Tačiau santykiniai rodikliai yra naudojami nepakankamai.

Kiekvienai įmonės veiklos sferai apibūdinti naudojama daug įvairių rodiklių. Tačiau ne visada pavyksta tiksliai atitinkamus rodiklius apskaičiuoti. Pirmiausia tipinėse finansinių ataskaitų formose neretai trūksta informacijos, ypač priimant operatyvinius valdymo sprendimus ir prognozuojant ateitį. Kaip ir kitos valdymo priemonės, santykiniai rodikliai gali būti naudojami klaidingai arba net piktybiškai. Būna situacijų, kai netinkamai panaudoti santykiniai rodikliai gali klaidinti.

Ūkinės operacijos, įvykusios metų pabaigoje, taip pat gali iškreipti santykinį rodiklį.

Santykiniai rodikliai nebūtinai atskleidžia savo elementų sudėtį ir kokybę. Daugeliui rodiklių, naudojamų lyginant, daro įtaką keletas veiksnių. Pavyzdžiui, pajamos iš pardavimų yra gaminių kiekio, jų asortimento, struktūros, kokybės, jų kainų funkcija. Lyginant tokio tipo dydžius, galima nustatyti bendrą nukrypimą, bet nežinoti, kurie veiksniai jį nulėmė.

Finansinės ataskaitos yra pagrįstos praeities duomenimis, buvusiomis atsargų kainomis, todėl analizuojant bei darant prognozes reikia atsižvelgti į kintančias verslo bei numatomą infliacijos lygį.

Atliekant įmonės santykinių rodiklių analizę, svarbu nepamiršti išvardintų jos trūkumų ir gautus rezultatus vertinti atsargiai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, prognozes, apskaitos metodikas.

Horizontalioji „X“ įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė

Analizuojant 2013 ir 2014 metų laikotarpį, pasikeitė nematerialiojo turto rodiklis, 2014 m. jis sumažėjo 99,08 proc. Toks stiprus kritimas atsitiko dėl to, kad įmonė 2014 m. beveik neįsigijo nematerialųjį turtą. Šio rodiklio kritimas nulėmė nematerialųjį turto sumažėjimą.

Trumpalaikis turtas per 2012-2013 m. laikotarpį stipriai krito. Didžiausią reikšmę šiam sumažėjimui turėjo išankstiniai apmokėjimai, kurie sumažėjo 72,22 proc. (galėjo atsitikti dėl to, kad įmonė ženkliai mažiau mokėjo išlanksto), bei pinigai ir pinigų ekvivalentai, kurie sumažėjo 75,16 proc.

Nuosavas kapitalas 2012 – 2013 m. laikotarpį sumažėjo 207980 litais, t.y. 33,88 proc. į tai įtakojo nepaskirstytojo pelno (nuostolio) sumažėjimas 317,12 proc. , kai tuo tarpu nei kapitalas, nei rezervai nekito.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimų vertė per 2013 metus sumažėjo beveik 660 tūkst. Litais, t.y. 49,87 proc. Įtaką padarė po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, kurie sumažėjo 41,89 proc. ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie sumažėjo 50,79 proc.

Nagrinėjant pelno (nuostolio) ataskaitą, bendrasis pelnas (nuostolis) 2013 metais sumažėjo 345991 litais, kas sudarė minus 42,21 proc. Į tai įtakojo 2013 metų pardavimo pajamų sumažėjimas 350870 lt, t.y. minus 22,44 proc. Ir pardavimo savikainos sumažėjimas 4879 lt, t.y. minus 0,66 proc. Kadangi 2013 m. sumažėjo bendrasis pelnas tai ir sumažėjo tipinės veiklos pelnas (nuostolis) 302718 litais.

Kita veikla 2012 metais buvo minus 2609 lt, o 2013 m. – minus 88462 lt, tai reiškia, kad 2013 metais kita veikla padidėjo 85853 lt, kas sudarė 3290,65 procento. Padarė didžiausią įtaka – 2013 metų pajamų ir sąnaudų padidėjimas.

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 143 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (9388 žodžiai)
  • Universitetas
  • Veslav
  • Transporto įmonių veiklos analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Transporto įmonių veiklos analizė. (2015 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-imoniu-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 08:27
×