Transporto matematikos teorija


Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos egzamino. Statistikos klausimai. Ką nagrinėja tikimybių teorija, statistika, aprašomoji statistika? Apibrėžkite sąvokas populiacija, imtis, populiacijos parametras, imties statistika, statistinė eilutė, variacinė eilutė. Kas tai yra kintamasis? Apibūdinkite kintamųjų rūšis kiekybiniai, tolydieji, diskretieji, kokybiniai. Apibūdinkite statistinės lentelės elementus kintamojo reikšmės dažnis, santykinis dažnis, sukauptieji dažniai ir sukauptieji santykiniai dažniai. Nurodykite, kaip grupuojamos kintamojo reikšmės ir apibrėžkite empirinę tankio funkciją. Paaiškinkite, kaip nubrėžti grupuotų duomenų dažnių daugiakampį, sukauptųjų dažnių laužtę. Paaiškinkite, kaip brėžiama grupuotų duomenų histograma. Apibrėžkite duomenų padėties charakteristikas vidurkį, modą, q eilės kvantilį, medianą, decilius, kvartilius. Apibrėžkite duomenų sklaidos charakteristikas dispersija ir jos savybės, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, duomenų aibės plotis, vidutinis nuokrypis. Nurodykite, kaip skaičiuojamas grupuotų duomenų aibės vidurkis ir dispersija. Apibrėžkite sąvokas imtis ir jos realizacija, statistika ir jos realizacija, statistikos standartinė paklaida. Įrodykite, kam lygi imties vidurkio standartinė paklaida. Apibrėžkite empirinę standartinę paklaidą. Kas yra įvertinys ir įvertis? Ką vadiname populiacijos parametro taškiniu įvertiniu? Ką reiškia suderintasis įvertinys, nepaslinktasis įvertinys, efektyvusis įvertinys? Paaiškinkite, kaip skaičiuojamas Pirsono koreliacijos koeficientas, ką jis parodo ir kokios jo savybės. Kas yra parametro pasikliautinasis intervalas? Užrašykite normaliojo skirstinio vidurkio pasikliautinąjį intervalą. Užrašykite normaliojo skirstinio dispersijos pasikliautinąjį intervalą. Kokios galimos klaidos tikrinant statistines hipotezes? Ką vadiname statistine hipoteze, alternatyva? Kokių rūšių hipotezes žinote? Išvardykite parametrinio statistinio kriterijaus taikymo etapus. Kas yra hipotezės priėmimo sritis, atmetimo sritis, reikšmingumo lygmuo, kritinė reikšmė? Tarkime, populiacijos skirstinys yra normalusis. Kaip tikrinama statistinė hipotezė apie populiacijos vidurkio lygybę konstantai? Empirinis koreliacijos koeficientas ir jo savybės. Kaip tikrinama statistinė hipotezė apie empirinio koreliacijos koeficiento lygybę 0? Apibrėžkite tiesinės regresijos modelį. Kaip vertinami jo parametrai? Kaip apibrėžiamas ir ką parodo determinacijos koeficientas?
  • Microsoft Word 265 KB
  • 2013 m.
  • 10 puslapių (1989 žodžiai)
  • Lukas
  • Transporto matematikos teorija
    10 - 4 balsai (-ų)
Transporto matematikos teorija. (2013 m. Lapkričio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-matematikos-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 04:02
×