Transporto politikos egzaminas konspektas


ES atsiradimo priežastys ir raida. BTP esmė , kliūtys kuriant bendrąją rinką , pagrindiniai BTP etapai ir jų esmė. ES TP tikslas , uždaviniai , pagrindinės veiklos kryptys Tikslas. Uždaviniai ir pagrindinės kryptys. ES TP įgyvendinimo priemonės. Daugiarūšis transportas. Transporto ir infrastruktūros naudojimas. Miestų transporto. Daugiarūšis multimodalinis transportas. Pagrindinės ES institucijos ir jų esminės funkcijos. Institucijų trikampis. Plačiau vadovų taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Teisingumo Teismas. Audito rūmai. Finansinę analizę. ES mobilumo ir transporto generalinio direktoriato sudėtis , funkcijos ir jam pavaldžių institucijų veikla. Pagrindiniai DG MOVE tikslai. Teisės akto samprata , bendrieji bruožai , Lietuvos sistemos teisės aktai , jų skirstymas ir priėmimo tvarka. ES teisės aktai , jų įgyvendinimo ypatumai. Rekomendacijos ir nuomonės. Žalioji knyga. Baltoji knyga. Pagrindinės kelių transporto konvencijos ir ES Reglamentas , jų esmė ir veiklos sritys Konvencijos. Transeuropinio transporto tinklo atsiradimo prielaidos , keliami reikalavimai ir jo sudėtis. Transporto koridorių , transporto tinklų , žaliųjų transporto koridorių , magistralių ir jūtų greitkelių sąvokos bei paskirtis. Naujoji ES TP transporto infrastruktūros srityje – naujieji transporto koridoriai Koridoriai. Ten t tinklai. Jūrų greitkeliai. Žalieji koridoriai. Miesto transporto problemos ir jų sprendimo būdai ES TP kontekste Problemos Spūstys. Saugaus eismo užtikrinimas. Miesto transporto pažangumas. Miesto transporto prieinamumas. Sprendimo būdai Transporto valdymo optimizavimas. Intermodalumo rėmimas. Kelių transporto alternatyva. Švariųjų transporto priemonių rinkos sukūrimas. Infrastruktūros mokesčių taikymas , skatinant elgsenos pokyčius. Priemonės miesto transporto infrastruktūrai , asmeninių automobilių naudojimui bei miesto krovininio transporto veiklai gerinti Miesto infrastruktūrai gerinti. Asmeninių automobilių naudojimui. Krovininiui transportui mieste. Pagrindinės ES TP nuostatos keleivių vežimo srityje Kryptys. Pagrindinės ES TP numatytos priemonės krovinių vežime pagal kiekvieną transporto rūšį. Priemonės kelių transporte. Priemonės vandens transporte. Multimodalinio ir intermodalinio transporto esmė , jo paskirtis , intermodalinio transportavimo vienetai INTERMODALINIS Esmė. Intermodalinio transporto vienetai.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, kai Vokietijos ir kitų Europos valstybių ekonomikos buvo suniokotos, atsirado palanki situacija įgyvendinti vieningos Europos idėją, siekiant veiksmingos ekonominės ir politinės atsvaros Rytų blokui. Pirmajame vieningos Europos kūrimosi etape svarbiausias postūmis Europos valstybių integracijai buvo JAV ekonominės paramos Vakarų Europai planas (Maršalo planas). Maršalo planui įgyvendinti 1948 m. Paryžiuje buvo įkurta Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OEEC – angl. Organisation for European Economic Cooperation). Organizacijos uždaviniai buvo paskirstyti gaunamą iš JAV pagalbą ir liberalizuoti prekybą Europoje. Ši organizacija išplėtė savo veiklos sferą, kai į ją įstojo JAV ir Kanada, ir pakeitė pavadinimą į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development). Išsiplėtusios šios organizacijos funkcijos jau apėmė platesnį šalių narių bendradarbiavimą, bendromis pastangomis siekiant ekonominio augimo, finansinio stabilumo, pasaulinės prekybos plėtros. Europos integracijos proceso pradžia reikėtų laikyti 1950 m. gegužės 9 d., Prancūzijai specialiai pasiūlius sukurti „pirmąjį realų Europos federacijos pagrindą“. Tačiau oficialiai Europos Bendrijos veiklos pradžia laikytina 1951 m., kada įsikūrė Europos anglies ir plieno bendrija. Nuo pat pradžių į šios bendrijos veiklą kartu su Prancūzija įsitraukė Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Vokietija

  • Transportas Konspektas
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (4018 žodžiai)
  • Viika94
  • Transporto politikos egzaminas konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Transporto politikos egzaminas konspektas. (2015 m. Vasario 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-politikos-egzaminas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 01:56
×