Transporto politikos egzamino konspektas


ES atsiradimo priezastys ir raida. BTP esmė , kliūtys kuriant bendrąją rinką , pagr. BTP etapai ir jų esmė Bendroji transporto politika. Etapai ir esme. ES transport politikos tikslas , uždaviniai ir pagr. Kryptys. ES transporto politkos įgyvendinimo priemonės. Pagrindinės sritys ir priemonės , numatytos ateities transport sistemai įgyvendinti. Kas yra trijų dalių miesto transporto strategija , kaip suprantate daugiarūšį keleivių ir krovinių vežimo transportą. Miestų transporto. Daugiarūšis multimodalinis transportas. Pagrindinės ES institucijos ir jų pagrindinės funkcijos. Europos vadovų taryba. Es parlamentas. ES komisija. ES taryba. Teisingumo teismas –. Audito rūmai. ES Komisijos sudėtyje esančio mobilumo ir transporto generalinio departamento paskirtis , funkcijos bei jam pavaldžių institucijų veikla. Pagrindines funkcijas. Išimtinė teisės aktų iniciatyvos teisė. ES politikos ir biudžeto administravimas ir įgyvendinimas. ES teisės taikymo kontrolė. ES atstovavimas tarptautiniu lygmeniu. Teisės akto samprata , bendrieji bruožai , Lietuvos transporto sistemos teisės aktai , jų priėmimo tvarka bei skirstymas. teisės aktų skristymas ir esmė. Pirminė teise. Antrinė teisė. ES teisminė teisė. ES teises aktus sudaro antrinė teisė Reglamentai. Rekomendacijos ir nuomones. Baltoji knyga. pagrindinės kelių konvencijos ir jų esmė. Ženklų ir signalų reikšmė. Įgaliotų pareigūnų nurodymai. Bendrosios taisyklės. Paukščių pulkai ir gyvulių ar galvijų bandos. Transporto priemonių išsidėstymas važiuojamojoje dalyje. Lenkimas ir eismas juostose. Priešpriešinis prasilenkimas. Važiavimo greitis ir atstumas tarp transporto priemonių.


sutartys, kurios tapdavo tolesnio demokratinio teisinio bendradarbiavimo pagrindu.

Paryžiaus sutartimi, kuri pasirašyta 1951 m., kaip jau minėta, buvo įsteigta Europos anglies ir plieno bendrija. Ekonominiu požiūriu buvo sukurta laisvos prekybos erdvė ir bendroji rinka anglies kasybai, metalurgijos pramonės šakoms. Kartu buvo panaikinti muitų tarifai beveik visoms šių ūkio šakų produkcijos rūšims.

Romos sutartimi, kuri buvo pasirašyta 1957 m., buvo įkurtos Europos ekonominė bendrija (EEB angl. EEC – European Economic Community) ir Europos atominės energetikos bendrija (EURATOM). Ši sutartis apėmė svarbiausias ekonominės politikos nuostatas, suvienodinant muitų ir konkurencijos taisykles, liberalizuojant žmonių ir kapitalo judėjimą, formuojant bendrąją politiką įvairiose veiklos srityse – žemės ūkyje, socialinėje sferoje, transporte.

Pagrindinės priežastys, lėmusios bendrosios rinkos kūrimo eigą, buvo šios:

Išorinės – konkurencijos didėjimas pasaulinėse rinkose. Vidinės – ekonominis efektas įvairiose srityse, siekiant:

− konkurencijos Bendrijos vidaus rinkoje skatinimo; − vartotojų perkamosios galios augimo; − prekių ir paslaugų kainų mažėjimo.

nė integracija, kuri apima keturias pagrindines laisves:

− laisvą paslaugų judėjimą; − laisvą kapitalo judėjimą.

ES plėtra į Rytus pradėta 1990 m., kai po Vokietijos susivieniji-

mo į Europos Sąjungą buvo įjungta buvusioji Rytų Vokietija.

įtvirtinti Europos Sąjungos identitetą tarptautinėje arenoje;

2. BTP esmė, kliūtys kuriant bendrąją rinką, pagr. BTP etapai ir jų esmė

Kliutys:Tam reikėjo parengti teisini pagrinda, pasirupinti finansine parama, nacionaliniu politiku ir priemoniu koordinavimu, mokslo tyrimais ir technologinės pažangos skatinimu transporto srityje. Atsirado poreikis turėti sutartis su treciosiomis šalimis. Taciau tuometinė Europos Bendrija dėl objektyviu ir subjektyviu priežasciu nevykdė Romos sutartyje numatytos bendrosios transporto politikos.

c) Treciasis periodas apima 1985/86–1992 m. Šiuo laikotarpiu buvo intensyviai kuriama Bendrijos transporto teisinė bazė.

d) Ketvirtasis periodas apima 1993–2001 m. laikotarpi. 1993 m. buvo paskelbta Baltoji knyga apie busima bendrosios transporto politikos plėtra, siekiant užtikrinti efektyvia skirtingu transporto rušiu veiklos saveika. Buvo pradėtas plataus užmojo transeuropinio transporto tinklo plėtros programos igyvendinimas.

Tikslas – sukurti vientisą multimodalinį tinklą, apimantį ne tik tradicinius antžeminius sausumos, vandens, oro transport insfrastruktūros statinius, bet ir atitinkamą techninę, informacinę bei telekomunikacijų įrangą, reikalingą užtikrinti efektyvų transport ir eismo valdymo procesą.

Kad transporto sistema optimaliai veiktų, būtina visiškai integruoti ir tarpusavyje suderinti įvairias tinklo dalis ir susieti skirtingus (rūšinius) tinklus. Siekiant šio tikslo, ypač svarbūs yra transporto mazgai – jie ne tik yra tinklo logistikos centrai, bet ir padeda užtikrinti krovininio ir keleivinio transporto ryšį bei galimybę rinktis

Politiniai – žaliosios knygos (pvz. nauja mobilumo mieste kultūra ir kt) Baltosios knygos (pvz. Europos transporto politika laikas priimti sprendimą ir kt.)

Politinės iniciatyvos (pvz. ES geros kaimynystės politika, ES ir Rusijos bendradarbiavimo sutartis ir kt.)

Teisiniai – reglamentas (pvz. Dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių ir kt.)

Sprendimai(pvz. dėl susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarptautiniais ir miesto autobusais (INTERBUS susitarimo sudarymo ir kt)

1.Užtikrinti techninę, teisinę ir administracinę sąveiką su sistemomis Europos Sąjungoje (pvz. geležinkelių tinklais, signalizacijos sistemomis, infrastruktūros mokesčių sistemomis)2.Paspartinti sienų pravažiavimo procedūras (vieno langelio principu)3.Įdiegti naujas technologijas (eismo valdymo, informacines sistemas ir pan.)4.Taikyti priemones saugai, saugumui ir darbo sąlygoms visoms transporto rūšims gerinti

Daugiarūšis (multimodalinis) transportas – krovinių ar keleivių vežimas dvejomis ar daugiau transporto rūšių.

Daugiarūšis keleivių ir krovinių vežimo transportas:

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5212 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donce00
  • Transporto politikos egzamino konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Transporto politikos egzamino konspektas. (2016 m. Vasario 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-politikos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 23 d. 15:56
×