Transporto politikos pagrindai


ES atsiradimo priežastys ir raida Atsiradimo priežastys. Mastrichto sutartis. Lisabonos sutartis. ES bendroji TP esmė , kliūtys kuriant bendrąją rinką , pagrindiniai BTP etapai ir jų esmė Bendroji transporto politika. Kūrimo etapai. 1973 – 1985 86. Pripažinti prioritetai. 1985 86 –. 1993 – 2001. Iki 1993m. ES TP tikslas vežti saugiai žmones ir krovinius , uždaviniai ir pagrindinės veiklos kryptys. Pagrindinis tikslas. Pagr. Kryptys. Infrastruktūros plėtra. ES TP įgyvendinimo priemonės. Pagrindinės sritys ir priemonės , numatytos ateities TP įgyvendinti ir paskelbtos 2011. ES baltojoje knygoje. Finansinės pagalbos nuostatas. Miesto kelių naudotojų apmokestinimo tvarka. ES daugiausia dėmesio skirs ES moksliniams tyrimams. Aktyvus kelionių daugiarūšiu transportu planavimo ir integruotos bilietų pardavimo sistemos skatinimas. Daugiarūšis transportas. Pagrindinės ES institucijos ir jų pagrindinės funkcijos. Kitos svarbios ES institucijos. Funkcijos ES vadovų taryba. Europos parlamentas. ES komisija. ES taryba. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Europos ombudsmenas. ES mobilumo ir transporto generalinio direktorato sudėtis , funkcijos bei jam pavaldžių institucijų veikla. Pavaldžios institucijos. Taip pat. Teises akto samprata , bendrieji bruožai , Lietuvos transporto sistemos teises aktai , jų priėmimo tvarka bei skirstymas. Teisės aktas. Bendrieji bruožai. Lietuvos transporto sistemos teisės aktai , skirstymas Bendrieji Tr. veiklos pagrindų įstatymas. Tr. lengvatų įstatymas. Rūšiniai Kelių tr. kodeksas. Geležinkelių tr. kodeksas. Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas. Pagr. Teisės aktų skirstymas Žalioji knyga –.


Bendra rinka buvo siekiama glaudesnės valstybių integracijos , kurios metu valstybės narės šalintų bendras ekonomines kliūtis.

Pagrindinės išorinės priežastys lėmusios EEB įkūrimą buvo naujo didelio karo baimė ir stiprėjanti konkurencija su Azija.

Pagrindinės vidiniai siekiai buvo: kaštų sumažinimas, vietinės konkurencijos stiprinimas, vartotojų rinkos išplėtimas, paslaugų kainų sumažėjimas ir spartesnis bendrijos vystimasis.

Pagrindinai išoriniai siekiai buvo: pagerinti konkurenciją pasauliniu mastu ir lengviau atsilaikyti pasaulinėje rinkoje.

1958–1972 m., t. y. laikotarpį nuo Romos sutarties iki pirmojo plėtros etapo. Šiuo laikotarpiu sausumos transportas buvo vyraujantis tuometinės Bendrijos vidaus prekyboje. Todėl visa bendrijos transporto politika ir teisės aktai buvo sukoncentruoti į sausumos transportą. Tikslas – skatinti vidinę konkurenciją.

1973–1985/86 m. 1973 m. Komisija pasiūlė liberalizuoti krovininį kelių ir vidaus vandens transportą. 1981 m. Taryba pritarė prioritetų programai, kuri tapo tolesnės bendrosios transporto politikos plėtros pagrindu. Pripažinti prioritetai: geležinkelio plėtra; konkurencijos taisyklių harmonizavimas; transporto infrastruktūros plėtra; kelių transporto plėtra; muitų procedūrų supaprastinimas; transporto paslaugų efektyvumo ir saugumo didinimas; geresnių socialinių sąlygų kūrimas; tranzito klausimų su trečiosiomis šalimis sprendimas.

2001- laikotarpis nuo paskutinės baltosios knygos paskelbimo. Šiame laikotarpyje ES politika sukoncentruota į Transporto tinklo plėtrą, geležinkelių ir vandens transporto sąveikos gerinimą, kelių transporto kokybės gerinimą, oro transporto veiklos sureguliavimą, saugaus eismo bei aplinkosauginių problemų sprendimą, inovacijų transporto sistemoje panaudojimą.

Pagrindinis tikslas – sukurti ekonominius , socialinius ir aplinkosauginius poreikius atitinkančią tr. sistemą, kuri užtikrintų piliečiams aukšto lygio mobilumą, garantuotų laisvą paslaugų ir prekių judėjimą, prisidedantį prie ekonominės sanglaudos ir konkurencingumo.

Reglamentavimas (juo siekiama šių tikslų: rinkos liberalizavimo, vienodų konkurencijos sąlygų nustatymo, procedūrų supaprastinimo, vienodų standartų nustatymo, technologijų plėtros, aplinkosaugos, eismo saugos ir saugumo užtikrinimo)

5. Pagrindinės sritys ir priemonės, numatytos ateities TP įgyvendinti ir paskelbtos 2011 m. ES baltojoje knygoje.

1. Moksliniai tyrimai. (ES strateginis transporto technologijų planas, netaršių transporto priemonių ir sistemų strategija, netaršių transporto priemonių naudojimo standartai)

3. Bendro Europos dangaus sukūrimas trumpesniems ir saugesniems skrydžiams.

4. Pradėti esminius struktūrinius pokyčius siekiant pertvarkyti transporto sektorių.

5. Mokesčiai (sąžininga finansavimo aplinka, infrastruktūros išlaidų taikymas lengviesiems automobiliams).

6. Trijų dalių miestų transporto strategijos įgyvendinimas (pereiti prie alternatyviu kuru varomų automobilių, naudotis viešuoju transportu, skatinti mieste važiuoti dviračiu ar vaikščioti).

7. Sauga (mažinti žuvusiųjų skaičių keliuose, griežtinti saugo taisykles)

6. Kas yra trijų dalių miesto transporto strategija, kaip suprantate daugiarūšį keleivių ir krovinių vežimo transportą ir jam numatytą veiklą?

ES vadovų taryba – aukščiausia ES politinė vadovybė. Atstovauja valstybių prezidentai arba premjerai. Susitikimai vyksta 4 kartus per metus. Aptariama ES pažanga ir ES politikos bendrosios gairės. Dalyvauja šalių užsienio reikalų ministrai, ES pagr. institucijų vadovai.

Europos parlamentas – renkamas organas, parlamento nariai susiskirstę pagal politines partijas. Jį sudaro 27 valstybes atstovaujantys 626 nariai. Pagr. funkcija – leisti teisės aktus, nors jis savarankiškai priimti privalomų teisės aktų negali, o visuomet turi veikti kartu su ES taryba. Parlamentas su ES taryba tvirtina ES biudžetą.

ES komisija - tai vykdomoji ES institucija. Atstovauja visos ES interesams ir juos gina. 1. Rengia reikiamus teisės aktų projektus 2. Atsakinga už ES bendrosios politikos įgyvendinimą 3. Atsako už tinkamą biudžeto lėšų panaudojimą 4. Ruošia sutartis, prižiūri jų laikymąsi, veda tarptautines prekybos ir bendradarbiavimo derybas.

  • Transportas Konspektas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3502 žodžiai)
  • Karolina
  • Transporto politikos pagrindai
    10 - 2 balsai (-ų)
Transporto politikos pagrindai. (2016 m. Vasario 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-politikos-pagrindai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 17:58
×