Tranzistoriniai stiprintuvai


Elektronikos laboratorinis darbas.

Laboratorinis darbas Tranzistoriniai stiprintuvai. Reikiama įranga. Pastovus priešįtampis. Emiterio savaiminis priešįtampis. Reikšmės nepriklausomas priešįtampis. Kolektoriaus grįžtamojo ryšio priešįtampis. Tranzistorius kaip jungiklis. Tranzistoriaus panaudojimas sužadinti apkrovą. Tranzistoriaus ON ir OFF srovių matavimas. Tranzistoriaus kaip jungiklio panaudojimas. Pagrindinių Darlingtono stiprintuvo savybių nustatymas. Fotoelektrinė valdymo grandinė.


1. Pastatykite KL-25003 modulį ant pagrindinio elektros grandinės laboratorijos prietaiso KL-22001 ir suraskite a dalį.

2. Sujunkite grandinę kaip pavaizduota 6-1-11 paveiksle ir jungimo schemoje 6-1-12 paveiksle. Jungiamaisiais laidais prie grandinės prijunkite VR4. Leiskite +12VDC iš pastovios galios šaltinio, esančio KL-22001 prietaise, į KL-25003 modulį.

6. Kai IC prisodrinama pasukite VR4 tiek, kad IB didėtų, stebėkite ar IC (sodrinimas) taip pat atitinkamai didėja.

7. Pasukite VR4 tiek, kad VCE = VCC /2 = 6V. Išmatuokite IB, IC, VBE ir VCE reikšmes ir duomenis įrašykite į 6-1-1 lentelę. Apskaičiuokite reikšmę pagal formulę =IC/IB.

8. Leiskite 1KHz sinusinę bangą iš laboratorinio prietaiso KL-22001 funkcinio generatoriaus į įvesties gnybtą IN. Prijunkite oscilografą (AC jungtis) prie išvesties gnybto OUT.

9. Palaipsniui didinkite sinusinės bangos amplitudę tiek, kad oscilografe būtų galima matyti didžiausią neiškraipytą bangą.

10. Oscilografu nustatykite įvesties signalą Vi ir išvesties signalą Vo, o duomenis įrašykite į 6-1-2 lentelę. Stebėkite fazių skirtumą tarp įvesties ir išvesties signalų.

1. Sujunkite grandinę kaip pavaizduota 6-1-13 paveiksle ir jungimo schemoje 6-1-14 paveiksle. Jungiamaisiais laidais prie grandinės prijunkite VR1 ir VR4. Leiskite +12VDC iš pastovios galios šaltinio, esančio KL-22001 prietaise, į KL-25003 modulį.

4. Pasukite VR4 (1MΩ) tiek, kad IB ≒0A, stebėkite IC reikšmę ir įrašykite ją į 6-1-3 lentelę.

5. Pasukite VR4 (1MΩ) tiek, kad Ic pasiektų didžiausią reikšme (IC(sat)), stebėkite IB ir įrašykite jos reikšmę į 6-1-3 lentelę.

6. Kai Ic sodrinama, pasukite VR4 tiek, kad IB padidėtų, stebėkite ar Ic (sodrinimo) taip pat atitinkamai didėja.

7. Pasukite VR4 tiek, kad Vc = Vcc/2=6V, po to išmatuokite VBE ir VCE ir reikšmes įrašykite į 6-1-3 lentelę.

8. Pasukite VR1 (1KΩ) iki galo. Leiskite 1KHz sinusinę bangą iš laboratorinio prietaiso KL-22001 funkcinio generatoriaus į įvesties gnybtą IN. Prijunkite oscilografą (AC jungtis) prie išvesties gnybto OUT.

10. Oscilografu nustatykite įvesties signalą Vi ir išvesties signalą Vo, o duomenis įrašykite į 6-1-3 lentelę.

Tranzistoriniai stiprintuvai. (2016 m. Vasario 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/tranzistoriniai-stiprintuvai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:11