Tranzitas


Transporto konspektas.

Europos Sąjungos tranzito sistemoje išskiriamos trys pagrindinės tranzito rūšys. Bendrojo tranzito procedūra. Išvykimo įstaiga. Paskirties įstaiga. T1 išorinio tranzito. T2 vidinio tranzito. T1 išorinio tranzito procedūra. T2 vidinio tranzito procedūra. Bendrijos tranzito procedūra. Ši procedūra taikoma tokiais atvejais. Tranzito procedūrų tipai vykdant Bendrijos tranzitą. Skirstomi į. T1 išorinio tranzito procedūrą. Bendrijos vidinio tranzito procedūra T2 taikoma. Tokioms sritims priklauso. Tranzito deklaracijos. Tranzito deklaracija. T1 arba T2 tranzito deklaraciją. TIR knygele. Su Reino manifestu. Su 302 ąja forma. Tranzito procedūros įforminimas pateikiant tranzito deklaraciją. Išvykimo įstaiga priima ir įregistruoja tranzitinę deklaraciją. Tranzito procedūra yra baigiama. Jeigu prekės pateikiamos paskirties įstaigai pasibaigus išvykimo įstaigos nustatytam laikui. Tranzito procedūros vykdytojas. Tranzito procedūros vykdytojas –. Tranzito procedūros vykdytoju gal būti. TIR tranzito sistema. Svarbiausi TIR tranzito sistemos elementai yra šie. Transporto priemonių arba konteinerių patikimumo ir saugumo užtikrinimas. Tarptautinės garantijų grandinė. TIR knygelė. Muitinės priežiūros prekių identifikavimo priemonių pripažinimas. TIR knygelių išdavimo kontrolė. Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema NCTS.


Europos Sąjungos tranzito sistemoje išskiriamos trys pagrindinės tranzito rūšys:

Bendrojo tranzito procedūra taikoma prekėms, gabenamoms tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių: Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos, Lichtenšteino. Ši procedūra taikoma vadovaujantis Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, kuri buvo pasirašyta Įnterlakene 1987 m. gegužės 20 d. Ši konvencija netaikoma gabenant prekes tranzitu jūrų transportu.

Išvykimo įstaiga - muitinės įstaiga, priėmusi muitinės deklaraciją tranzito procedūrai įforminti.

Atsižvelgiant į gabenamų prekių statusą- ar gabenamos Bendrijos ar trečiųjų šalių prekės gali būti taikoma T1(išorinio tranzito) ar T2 (vidinio tranzito) procedūra:

Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodeksu ši procedūra taikoma tokiais atvejais:

Tranzito procedūrų tipai vykdant Bendrijos tranzitą, kaip ir Bendrojo tranzito atveju skirstomi į:

• kai Bendrijos prekės yra gabenamos į Bendrijos muitų teritorijoje esančias neapmokestinamas sritis, iš jų į Bendrijos teritoriją arba kai prekės iš vienos neapmokestinamos srities siunčiamos į kitą neapmokestinamą sritį per Bendrijos muitų teritoriją.

Tokiomis neapmokestinamomis sritimis yra laikomos sritys, kuriose netaikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos. Tokioms sritims priklauso:

Įforminant tranzito procedūras, kai paskirties įstaiga nurodoma Bendrijos muitų teritorijos neapmokestinama sritis procedūros tipas deklaracijoje nurodomas T2F.

prekių gabenimas pradedamas arba numatomas baigti ne Bendrijos muitų teritorijoje;

prekės gabenamos iš vienos Bendrijos muitų teritorijos vietos į kitą per trečiosios šalies teritoriją;

Tiek Bendrijos, tiek bendrojo tranzito procedūrų atvejais teisės aktai numato įprastinės ( standartinės) tranzito procedūros taikymą bei galimybę , įvykdžius nustatytus reikalavimus naudotis tranzito procedūros supaprastinimais.

Įprastinė procedūra taikoma visais atvejais, jeigu ūkio subjektui nėra išduotas leidimas taikyti supaprastintą procedūrą. Įprastinė procedūra numato tranzitinės deklaracijos, transporto priemonės ir ja gabenamų prekių pateikimą tranzito procedūros įforminimui išvykimo įstaigoje, tranzito procedūros vykdytojo ir kitų asmenų prievoles, garantijos pateikimo tvarką procedūros įforminimą. Procedūros įforminimas susideda iš eilės operacijų:

• prekių identifikavimo ir jų fizinio tikrinimo;

• tranzito termino ir maršruto nustatymo;

Tranzito procedūros įforminimas pateikiant tranzito deklaraciją

Tranzito procedūra vykdoma pateikiant muitiniam tikrinimui ir įforminimui Bendrojo administracinio dokumento tranzitinį rinkinį - 1, 4,5 egzempliorius.

Išvykimo įstaiga priima ir įregistruoja tranzitinę deklaraciją, nustato ekonomiškai pagrįstą maršrutą, kuriuo turi būti gabenamos prekės, laiką per kurį prekės turi būti pateiktos paskirties įstaigai (8 dienos) ir imasi tokių prekių identifikavimo priemonių, kokias laiko būtinomis. Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 44c priede išvardintas prekes (tai prekės, keliančios didesnę tranzito procedūros atlikimo tvarkos pažeidimo grėsmę, pvz., alkoholiniai gėrimai, cigaretės, kai kurie žemės ūkio produktai ir kitos) galima gabenti tik plombuotomis transporto priemonėmis muitinės nustatytu maršrutu. Gabenant kitas prekes muitinė nustato maršrutą savo nuožiūra arba jis nustatomas tranzito procedūros vykdytojo pageidavimu. Išvykimo įstaiga taip pat įrašo reikiamus duomenis į tranzitinę deklaraciją, pasilieka sau pirmą jos egzempliorių, o kitus grąžina tranzito procedūros vykdytojui arba jo atstovui.

  • Transportas Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Anzela
  • 6 puslapiai (2484 žodžiai)
  • Transporto konspektai
  • Microsoft Word 19 KB
  • Tranzitas
    10 - 7 balsai (-ų)
Tranzitas. (2016 m. Balandžio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/tranzitas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:21