Triukšmo ekspozicijos vertinimas


Inžinerijos bakalauro darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Triukšmo paplitimo darbo vietose mastas ir ryšys su darbuotojų saugos ir sveikatos būkle. Pagrindiniai triukšmo parametrai ir matavimuose naudojami rodikliai. Triukšmo vertinimo darbo vietose esminės nuostatos ir metodika. Triukšmo poveikis sveikatai. Triukšmo mažinimo techninėmis, organizacinėmis ir asmeninėmis priemonėmis galimybės. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai žemės ūkyje. Informacijos šaltinių analizės apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas.


Darbo tikslas – atlikti literatūros, susijusios su triukšmo ekspozicijos skaičiavimu ir matavimu darbo vietose, analizę bei pagrįsti tyrimų poreikį atliekant plataus profilio žemės ūkio darbus.

Triukšmo žemės ūkyje problematika aktuali jau ilgą laiko tarpą, nes dėl darbų specifikos naudojami labai įvairūs įrenginiai ir mašinos, o jas aptarnaujančių dirbančiųjų darbo sąlygos dažnai neatitinka geros praktikos reikalavimų. Darbuotojus veikiančio triukšmo poveikis įprastai vertinamas pagal triukšmo ekspozicijos lygį, kuris apskaičiuojamas kaip triukšmo lygio ir laiko tarpo, kurį tas triukšmo lygis veikia sandauga. Darbo problematika yra tame, jog dažnai vertinamas tik tam tikrų siaurų darbų triukšmo lygis (pavyzdžiui traktorininko, pjovėjo ar pan. darbo vietose), tačiau tikroji darbuotojus veikiančio triukšmo ekspozicija nežinoma dėl duomenų stokos arba dėl ne visų atliekamų darbų įtraukimo.

Šiame darbe apžvelgiamos triukšmo vertinimo metodikos ir vertinimo kriterijai, apžvelgiamos įvairių triukšmą skleidžiančių įrenginių triukšmo mažinimo galimybės, bei triukšmo poveikis žemės ūkio sektoriaus darbuotojams.

Nustatyta, jog tiek profesinių ligų statistiniai duomenys, tiek ir kitų mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai rodo poreikį atlikti plataus profilio darbus atliekančių žemės ūkio darbuotojų triukšmo ekspozicijos ar gautos triukšmo dozės tyrimus.

Augant pramonės, žemės ūkio ir statybų sektoriams didėja ir triukšminė tiek aplinkos tiek ir darbo vietų tarša. Moksliškai įrodyta, jog triukšmas veikia žmogų visose gyvenimo srityse, todėl triukšmo poveikio mažinimas yra aktuali šių laikų problema.

Triukšmas darbo sąlygas sunkina daugelio profesinių sričių atstovams, iš kurių bene labiausiai žemės ūkyje, pramonėje, statybose. Pasaulio mokslininkų, įvairiu laiku atliktų tyrimų, duomenimis nustatyta, jog vidutinį šeimos ūkį turinčių asmenų klausos praradimas po 30 metų bus 10 ir daugiau decibelų didesnis nei kitų veiklos sričių atstovų. Ši statistika puikiai iliustruojama ir Lietuvos valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, kur galima matyti, jog skeleto raumenų ir klausos ligos yra vyraujančios ir sudaro ~70 proc. visų susirgimų. Daugeliu atvejų ši statistika, susijusi su žemės ūkyje atliekamų darbų specifika, t. y. triukšmo ekspoziciją darbuotojai gauna veikiant dideliam skaičiui įvairių įrenginių ir dirbant skirtingus darbus, dažnai ne visada tiesiogiai susijusių su tiesiogine žemės ūkio gamyba. Tyrimų apie kompleksinį triukšmo ekspozicijos vertinimą Lietuvoje nedaug, išskyrus tai, jog tiriami tik tam tikri atskiri darbai (pavyzdžiui traktorininkų, kombainininkų ar pan. darbo vietos), o užsienyje atliktų tyrimų rezultatai dažnai neatitinka situacijos esančios Lietuvos ūkiuose dėl skirtingo techninio lygio (ypač smulkiuose ūkiuose). Tai aiškiai rodo poreikį sukaupti triukšmo matavimų duomenis atliekant įvairias žemės ūkio darbuotojams įprastas veiklas ir įvertinti visų šių veiklų galimą poveikį dirbančiųjų sveikatai.

Triukšmo ekspozicijos vertinimas. (2015 m. Spalio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/triuksmo-ekspozicijos-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:07