Triukšmo lygio nustatymas


Triuksmo nustatymas. Triukšmo lygis. Garso decibelu nustatymo programa. Triuksmo lygio gyvenamojoje vietoveje nustatymas. Triukšmas darbe nustatymas. Triukšmo nustatymo taisyklės. Triuksmo lygio mustatymas. Triukšmo lygio nuastatymas. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas. Decibelu nustatymas.

Saugos laboratorinis darbas. Užduotis. Nustatyti triukšmo lygį gyvenamojoje vietovėje ir palyginti jį su leistinais lygiais. Duota. Triukšmo šaltinis – vidaus degimo varikliai (7.1 lentelė). Atstumas nuo triukšmo šaltinio iki gyvenamojo rajono ribos – 700 m. Oktaviniai triukšmo šaltinių garso galingumo lygiai. Triukšmo susilpnėjimas ore. Leistini garso slėgio lygiai. Išvados.


Duota. Triukšmo šaltinis – vidaus degimo varikliai (. lentelė).

Statybos aikštelės, pramonės objektai, statybiniai mechanizmai yra didelio triukšmo lygio šaltiniai gyvenamuose rajonuose. Triukšmo lygis skaičiuojamajame taškelp – triukšmo šaltinio oktavinio garso galingumo lygis db. Kai kurių triukšmo šaltinių oktavinis garso galingumo lygik – triukšmo susilpnėjimas atmosferos ore, db. Esant temperatūrai 150c ir santykinei drėgmei 70% imamas iš. lentelės.

C(r) – pastatų, augmenijos ir kitų paviršių poveikis triukšmo sklidimui. Jeigu tarp šaltinio ir skaičiuojamojo taško nėra jokių trukdymų c(r) =. Kitais atvejais c(r) =. db.

D(r) – kit7 mikroklimato sąlygų (vėjo, greičio, temperatūros) įvertinimas. Didėjant asttriukšmo lygiai yra normuojami. Leistini triukšmo lygiai gyvekai geometriniai dažnių vidurkiai yra nuo 500 iki 2000, garso slėgio lygiai viršija leistinas normas. Kitais atvejais garso slėgio lygiai yra leistinų normų ribose.

Triukšmo lygio nustatymas. (2011 m. Rugsėjo 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/triuksmo-lygio-nustatymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 10:22