Trumpalaikių įsipareigojimų auditas


Įvadas. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų samprata. UAB “Odontologijos centras” trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Įmonės veiklos pristatymas. Trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Trumpalaikių įsipareigojimų audito programa. Trumpalaikių įsipareigojimų audito atlikimo procedūros. Trumpalaikių įsipareigojimų audito rezultatų apibendrinimas. Auditoriaus išvada. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai skolos, kurias reikia grąžinti metų bėgyje. Trumpalaikiai įsipareigojimai gali būti trumpalaikės paskolos, skolos tiekėjams ir gauti išankstiniai apmokėjimai (neapmokėtos sąskaitos už gautas žaliavas ir prekes), pelno mokesčio ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, bei atidėjimai (įmonės savanoriškai kaupiamas rezervas, kuriuo planuojama dengti trumpalaikius klientų neatsiskaitymus) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikes paskolas kreditoriai paprastai išduoda atsižvelgdami į įmonės pinigų srautus – tai yra įvertinę ar įmonė metų bėgyje pakankamai uždirbs grynųjų, kad galėtų grąžinti paskolą su palūkanomis. Trumpalaikių įsipareigojimų analizei reikia skirti didelį dėmesį, kadangi jie parodo įmonės likvidumą trumpuoju laikotarpiu – ar įmonė nebankrutuos metų bėgyje (sugebės padengti savo skolas trumpuoju laikotarpiu). Trumpalaikių įsipareigojimų analizei naudojami pelningumo rodikliai (įmonės sugebėjimas gauti pelną), likvidumo rodikliai (įmonės pajėgumas laiku atsiskaityti su įsipareigojimais), mokumo rodikliai ir apyvartumo rodikliai (įmonės į turtą investuoto vieno lito uždarbis).

Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriamos mokėtinos sumos. Mokėtinos sumos – tai pinigai, kuriuos įmonė skolinga savo tiekėjams už pristatytas žaliavas, prekes ir paslaugas. Už žaliavas įmonė gautą sąskaitą paprastai turi apmokėti per 30 dienų. Kol įmonė sumokės pinigus tiekėjui už žaliavas, laikoma, kad ji yra pasiskolinusi – tai yra įmonei tiekėjas suteikė trumpalaikę paskolą.

1. Bendroji apžvalga. Bendra trumpalaikių įsipareigojimų vertė balanse sutikrinama su „Didžiąja knyga“.

2. Buvimas. Nustatomas trumpalaikių įsipareigojimų buvimo faktas, t.y., kad balanse parodyti trumpalaikiai įsipareigojimai faktiškai egzistuoja.

5. Įvertinimas Patikrinama, ar trumpalaikiai įsipareigojimai apskaityti teisingai ir įregistruoti apskaitos registruose.

Trumpalaikių įsipareigojimų audito atlikimo procedūros Trumpalaikų įsipareigojimų auditas atliekamas nuosekliai pagal sudarytą programą:

2) Buvo peržiūrėtos skolos pagal kiekvieną tiekėją, visos mokėtinos sumos užregistruotos, bendra skolų suma sutampa su Didžiosios knygos duomenimis.

3) Trumpalaikių skolų buvimo faktą 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. galima nustatyti iš 2015.01.02 dieną atliktos trumpalaikių įsiskolinimų inventorizacijos. Inventorizacijos apraše 2014.12.31 dienai įrašyta 14 pozicijų trumpalaikių įsipareigojimų tiekėjams, kurių vertė 22694,73 Lt, balansinė vertė – 22695 Lt. Inventorizacijos duomenys sutampa su balanso duomenimis. Inventorizacijos apraše Nr. 20141231 nurodyta skolos suma, skolos atsiradimo data, skolos apmokėjimo data, kada paskutinį kartą suderintos skolos su tiekėju ir pastabos apie skolos vėlavimus. (2 priedas)

2) Patikrinti pirminiai dokumentai, pirkimo ir apmokėjimo data, pardavėjai, pirkimo kaina. Sumos teisingai užregistruotos pirkimų suvestinėse.

1) Buvo peržiūrėti pirkimų PVM sąskaitų faktūrų registrai ir nustatyta, kad žurnalas vedamas teisingai pagal pirkimo dokumentus.

1) Patikrinus sutartis nustatyta, kad jos įformintos teisingai, atsiskaitoma pagal sutartyje numatytus terminus.

  • Microsoft Word 52 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2552 žodžiai)
  • Kolegija
  • Virginija
  • Trumpalaikių įsipareigojimų auditas
    10 - 1 balsai (-ų)
Trumpalaikių įsipareigojimų auditas. (2016 m. Spalio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/trumpalaikiu-isipareigojimu-auditas.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 23 d. 08:45
×