Turizmo statistinis tyrimas


Įvadas. Santykiniai dydžiai. Koordinacijos. Vidutiniai dydžiai. Statistinės variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Eilučių prognozavimas. Išvados.

Iš pateiktos diagramos matyti, kad viešbučiai ir moteliai nemažą dalį sudaro apgyvendinimo įmonių per 2008 – 2012 m. laikotapį.

Stulpelinė diagrama aiškiai parodo, kad pradedant nuo 2008 m. užsieniečių turistų skaičius sudarė pusė apgyvendintų svečių skaičiaus ir iki 2012 m. augo.

Kaip rodo baziniai dinamikos santykiniai dydžiai per analizuojamą laikotarpį 2008 – 2012 m. apgyvendinimo įmonių skaičius palyginus su 2008 m. (baziniais) didėjo netolygiai. 2009 m. padidėjo 9 įmonėmis, kas sudarė 1,6 %, 2011 m. – jau 22 įmonėmis, tai yra 4 %, o 2012 m. įmonių skaičius išaugo 83 įmonėmis, kas sudarė 15,4% , tuo tarpu 2010 m.įmonių skaičius sumažėjo palyginus su 2008 m. 4 įmonėmis, tai yra 0,7 %.

Grandininių dydžių rezultatą lyginam su praėjusio laikotarpio rezultatu. Palyginus 2009m. su 2008 m. įmonių skaičius padidėjo 1,6 %, 2010 / 2009 m. matomas įmonių sumažėjimas 2,3%, 2011 / 2010 m. vėl akivaizdus įmonių augimas 4,7% ir 2012 /2011 m. padidėjo net 11%.

Tuo tarpu viešbučių ir motelių skaičius per 2008 – 2012 m. laikotarpį laipsniškai didėjo ir 2012m. tai sudarė net 39,6 %.Lyginant grandininius dydžius matomas didėjimas: palyginus 2009 / 2008 m. viešbučių ir motelių skaičius padidėjo 1,8 %, palyginus 2010 /2009 m. – 6,9 %, 2011/ 2010 m. padidėjo 9,3 %, o palyginus 2012 / 2011 m. išaugo iki 17,4%.

Grandininiai dydžiai rodo, kad svečių skaičius 2009 m. palyginus su 2008 m. išaugo 11,4%, 2010 /2009 m. sumažėja ir sudaro 6,8 %, palyginus 20011 /2010 m. svečių padaugėjimas – 12,7%, o 2012/ 2011 m. iki 32%.

Matomas užsieniečių turistų per šį laikotarpį antplūdis. Baziniai dydžiai rodo laipsnišką didėjimą per 2008 – 2012 m. laikotarpį, ir 2012 m. palyginus su 2008 m. sudarė net 97,2%.

Palyginus grandininius dinamikos dydžius 2009 /2008 m. užsieniečių turistų skaičius padidėjo 18,3%, 2010 /2009 m. jau sumažėjo ir sudarė 11,1%, 20011 m. palyginus su 2010 m. nežymiai padidėjo – 11,5 %, o 2012 / 2011 m. padidėjo iki 34,6%.

Jie rodo nagrinėjamos visumos sudėtį. Gaunami visumos dalių vienetų skaičių padalijus iš visumos vienetų skaičiaus. Išreiškiami koeficientais arba procentais.

Sektorinė diagrama aiškiai parodo, kad per analizuojamą laikotarpį 2008 –2012 m. svečiai mieliau apsigyvendavo viešbučiuose ir moteliuose nei kitose, tą laikotarpį veikusiose Lietuvoje, įmonėse.

Kaip rodo struktūros skaičiai viešbučiai ir moteliai per 2008 –2012 m. laikotarpį lyderiavo tarp kitų apgyvendinimo įmonių Lietuvoje, apgyvendinant pas save užsienio turistus. Matoma aiški kilimo tendencija. Vidutiniškai tai sudarė 87,6% per šį laikotarpį.

2008 m., kaip rodo gauti duomenys, vienam viešbučiui Lietuvoje apgyvendinti teko 1766 svečių. Per penkerius metus nuo 2008 m. svečių skaičius augo ir 2012 m. vienam viešbučiui lankytojų skaičius padidėjo iki 2486, tai yra 140,7 procento 2008 m. lygio.

Užsieniečių turistų vienam viešbučiui ir moteliui 2008 m. teko 1140 ir šis skaičius, kaip ir svečių skaičius, per 2008 – 2012 m. laikotarpį augo. 2012 m. išaugo iki 1673 turistų, kas sudarė 146,7% 2008 m. lygio.

Aritmetinis vidurkis– vienas iš labiausiai paplitusių vidurkio rūšių, naudojamas apibendrinant bei analizuojant socialinius – ekonominius reiškinius.

Apgyvendinimo įmonių bei viešbučių ir motelių tiesinis nuokrypis yra lygus.

Vidutinis kvadratinis nuokrypis (standartinis) – tai dydis, kuris parodo, kiek vidutiniškai požymio reikšmės yra nutolusios nuo vidurkio. Tai yra šaknis iš gautosios dispersijos.

( = ((2 = 33 ( apgyvendinimo įmonės)

( = ((2 = 169309 sk. (viso apgyvendintų svečių);

Abejais atvejais požymio variacija yra didelė, nes variacijų koeficientai virš 20 %.

Pokyčio tempas (padidėjimo/mažėjimo tempas) – tai dinamikos eilutės, kuri pasirinkta baze, ir absoliutinio pokyčio santykis. Jis parodo, keliais procentais pasikeičia reiškinio lygis per nagrinėjamą laikotarpį.

Tai parodo, kad per nagrinėjamą laikotarpį 2008 – 20012 m. svečių apgyvendinimo įmonėse padaugėjo 487252 žm.

(y(((1119100 – 631748)/ 6 –1= 97470,4 sk.

Baziniai pokyčio tempai parodo, kad svečių skaičius apgyvendinimo įmonėse 2009, 2010, 2011 bei 2012 m. palyginus su 2008 m. didejo atitinkamai 11,4; 19,1; 34,2 ir net 77,1%. O grandininiai pokyčio tempai rodo, kad tik 2010 m. buvo svečių sumažėjimas 6,8%, o 2011 m. ir 2012 m. padaugėjo 12,7% ir 32%.

  • Microsoft Word 193 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (4441 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Turizmo statistinis tyrimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Turizmo statistinis tyrimas. (2015 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/turizmo-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 09 d. 11:19
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo