Turto draudimo rinkos analizė Lietuvoje


Finansų savarankiškas darbas. Įvadas. Draudimas. Draudimo funkcijos. Draudimo šakos ir grupės. Turto draudimas. Draudimo objektai. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos apžvalga. 012 m. III ketvirtis. 013 m. III ketvirtis. 014 m. III ketvirtis. Išvados. Literatūra.


Profilaktinės funkcijos esmė yra ta, kad, naudojant draudimo fondo lėšas, yra finansuojamos profilaktinės priemonės, leidžiančios sumažinti draudimo riziką.

Taupomoji funkcija rodo, kad draudimas padeda sukaupti pinigų sumą, sulaukus tam tikro amžiaus. Kaupiamąjį kapitalo draudimą skatina būtinybė išlaikyti pasiektą pragyvenimo gerbūvį.

pagalbos draudimas. (nuoroda į „Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas“)

TPVCA draudimo sudarytos sutartys išaugo 1,7 proc. Antros pagal pasirašytas įmokas draudimo grupės – Kasko draudimo – sudarytos sutartys padidėjo 18,9 proc., o šios draudimo grupės pasirašytų įmokų augimo tempas buvo nuosaikesnis (padidėjo 12,6 %). Reikšmingai padidėjęs (29,8 tūkst. vnt.) turto draudimo sudarytų sutarčių skaičius taip pat darė teigiamą įtaką visai ne gyvybės draudimo rinkai.

Didžiausios draudimo grupės – TPVCA sudarytų draudimo sutarčių skaičius išaugo 5,1 proc. ir siekė 2 047,7 tūkst. vnt., o galiojančių TPVCA draudimo sutarčių 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo 3,1 proc. daugiau nei 2012 m. rugsėjo 30 d. Antra pagal dydį, vertinant pagal sudarytas sutartis, yra turto draudimo grupė. Per 2013 m. devynis mėnesius sudaryta 792,4 tūkst. vnt. sutarčių. Didžiąją sutarčių dalį sudaro fiziniams asmenims priklausančio turto draudimas – net 92,5 proc. Palyginti su 2012 m. sausio–rugsėjo mėn., sudaryta 4,5 proc. daugiau gyventojų turto draudimo sutarčių ir 20,5 proc. daugiau komercinio turto draudimo sutarčių.

Pasirašytos įmokos auga daug sparčiau nei daugumos stambiausių grupių (TPVCA draudimo, turto draudimo ir BCA draudimo) sudarytos sutartys. Pagrindinė priežastis – kylančios kainos ir (arba) didėjantis draudimo apsaugos lygis. Pasirašytų TPVCA draudimo įmokų augimą lėmė ir 2012 m. pasikeitusi draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat didėjantys nuostoliai dėl žalų užsienyje. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. pasirašyta 357,8 mln. litų TPVCA draudimo įmokų, t. y. 10,8 proc. daugiau nei atitinkamą laikotarpį prieš metus.

TPVCA draudimo išmokos pasiekė naujas aukštumas Lietuvoje. TPVCA draudimo rinkoje išmokėta 201,9 mln. litų per 2013 m. devynis mėnesius. Palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, išmokų suma išaugo 13,5 proc. Trečia pagal išmokėtas sumas – kredito draudimo grupė, kuri nei pagal sudarytas sutartis, nei pagal pasirašytas įmokas nėra tarp pagrindinių draudimo grupių. Kredito draudimo grupėje dominavo už draudėjų neįvykdytus įsipareigojimus bankams išmokėtos būsto paskolų draudimo išmokos. Jų suma siekė 58,7 mln. litų. Turto draudimo grupėje mažėjo tik komercinio turto draudimo išmokų suma. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, išmokėta 37,2 proc. mažiau komercinio turto draudimo išmokų. Gyventojų turto draudimo išmokų, priešingai, išmokėta 12,9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Išanalizavus 2012-2014 metų Lietuvos Respublikos turto draudimo rinkas pastebėta, jog 2014 m. pasirašyta daugiausiai ne gyvybės draudimo įmokų ir išmokų. Pats populiariausias draudimas – TPVCA (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės) draudimas. 2014 m. buvo pasirašyta 360,5 mln. Lt, o 2013 m. - 357,8mln. Lt. šio draudimo įmokų.

Turto draudimo rinkos analizė Lietuvoje. (2015 m. Lapkričio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/turto-draudimo-rinkos-analize-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 12:21