Turto draudimo vystymosi perspektyvos


Įvadas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudimo išmoka. Įmonių turto draudimas. Draudimo objektas. Draudimo vertė ir draudimo suma. Įkeisto turto draudimas. Draudimo sutarties sudarymas. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimo įmoka. Nuostolių nustatymas. Draudimo išmokos mokėjimas.


Išsiaiškinti, kaip draudžiamas turtas: vieta, objekas, suma ir vertė, sutarties sudarymas, liudijimas, draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai, draudimo įmoka, nuostolių nustatymas, draudimo išmokos mokėjimas, turto draudimo prielaidų aprašymą 2010 ir 2011 metams.

Atlikti turto draudimo svarbiausių finansinių rodiklių prognozavimą remiantis atlikta analize bei prielaidomis.

Draudimo įmokos dydį nustato draudimo bendrovė, vadovaudamasi draudėjo pateikta informacija, reikalinga draudimo rizikai įvertinti [8, 4].

Draudėjas užpildo turto aprašą, kuriame nurodo turto vertę, t. y. atkuriamąją arba likutinę pastato vertę sutarties sudarymo metu, pastato amžių, konstrukcijos tipą, ar tai yra gyvenamas ar negyvenamas pastatas ir kitą informaciją, reikalingą draudimo įmokai apskaičiuoti [8, 4].

Pirmąją draudimo įmoką ar jos dalį draudėjas sumoka pasirašydamas draudimo sutartį. Eilinės įmokos mokėjimo pagrindas sutartyje nurodytas datos. Jos gali būti mokamos grynais pinigais ar pavedimu [8,6]. Draudėjui nesumokėjus eilinės draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai praneša draudėjui raštu, nurodydama, jog per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta. Draudėjui sumokėjus pavėluotą įmokos dalį draudimo įmonės atsakomybė toliau vėl įsigalioja nuo kitos dienos po sumokėjimo.

Propercinis draudimas – kai draudimo bendrovės atsakomybė nustatoma draudėjo pasirinktu santykiu, pačia draudimo išmoka, padidėjus viso turto draudimo vertei, apskaičiuojama pagal santykį tarp draudimo sumos ir viso turto draudimo vertės, buvusios prieš pat draudiminį įvykį.

b) likutinė vertė – pastato atkuriamoji vertė atėmus nusidėvėjimo sumą sutarties sudarymo dieną;

b) likutinė vertė – įrengimų atkuriamoji vertė atėmus nusidėvėjimo sumą sutarties sudarymo dieną;

Pastatų, gamybinių įrengimų ar atsargų draudimo vertė nustatoma remiantis draudėjo turimais dokumentais. Kitas pagal turto nuomos, panaudos ar kt. sutartį valdomas turtas draudžiamas nuomos, panaudos ar kt. sutartyje nurodyta verte, kuri gali būti padidinta šio turto remontui draudėjo padarytų ir dokumentais patvirtintų išlaidų suma.

Turtas, kurio likutinė vertė sutarties sudarymo dieną yra mažesnis negu 40% šio turto atkuriamosios vertės, draudžiamas tik likutine arba likvidacine verte [1, 14].

Kiekvienas bankas turi sudaręs sutartis su draudimo bendrovėmis, kuriose reikalauja apdrausti įkeistą turtą.

Asmuo, atėjęs į banką prašyti paskolos būsto įsigijimui, turi turėti turto, kurį galėtų įkeisti bankui, be abejo, tai gali būti ir planuojamas įsigyti būstas. Banko paskirtos institucijos apžiūri ir įvertina įkeičiamą turtą, t. y. nustato jo atkuriamąją vertę. Nuo įkeisto turto atkuriamosios vertės, priklauso galimos suteikti paskolos dydis. Paskola negali viršyti įkeičiamo turto atkuriamosios vertės, tačiau gali būti mažesnis už turto vertę.

Jei, po įvertinimo, įkeičiamo turto vertę mažesnė nei norima paskola, bankas gali reikalauti papildomai įkeisti turtą arba suteikti paskolą, kurios suma neviršys įkeisto turto atkuriamosios vertės.

Gavęs iš banko turto įvertinimą ir paskolos suteikimo dydį, asmuo privalo apdrausti įkeičiamą turtą draudimo bendrovėje banko naudai. Tai reiškia, kad atsitikus draudiminiam įvykiui, naudos gavėjas bus bankas. Draudimo sutartys gali būti sudaromos vieneriems metams ir pratęsiamos kasmet, mažinant draudimo sumą tiek, kiek sumažėja paskola, arba ilgalaikės t. y. sudaroma viena sutartis visam paskolos laikotarpiui. Sudarant ilgalaikes sutartis, paskolos gavėjas turi mažiau rūpesčių dėl draudimo pratęsimo, tačiau draudimo suma (paskolos dydis) ir įmoka nemažinama.

  • Microsoft Word 43 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5490 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • Turto draudimo vystymosi perspektyvos
    10 - 3 balsai (-ų)
Turto draudimo vystymosi perspektyvos. (2017 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/turto-draudimo-vystymosi-perspektyvos.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 15:34
×