Turto lyginimas pagal VAS ir TAS


Įvadas. Turto apskaitos standartai. Tikrosios vertės nustatymo pagrindas. Išvados. Literatūra.


Kaip ir materialus, taip ir finansinis turtas pagal VAS ir pagal TAS nuostatas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį finansinį turtą. Įsigijimo metu pagal 18 VAS finansinis turtas vertinamas įsigijimo savikaina, t.y.visa už finansinį turtą sumokėta pinigų suma ar aiduoto kito turto verte. Tuo tarpu 39 TAS nurodyta, pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, ūkio subjektas vertina jį tikrąja verte, t.y.sumokėto atlygio tikrąja verte. Tačiau autorės pastebi, kad perskaičius abu apibrėžimus matyti, kad jų reikšmės tos pačios – sandorio suma. Todėl reikėtų vartoti tas pačias sąvokas.

Vadovaujantis VAS ir TAS, investicijos į asocijuotą, dukterinę ar pagal jungtinės veiklos sutartys kontruoliuojamą įmonę, apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Tikrosios vertės apskaičiavimo pagrindas gali būti aktyviosios rinkos kaina. Jai nustatyti reikia pasinaudoti viešai skelbiama agrorinkos kainų informacine baze. Jeigu biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos vertinimo dieną šio turto aktyviosios rinkos nėra ir turto rinkos kaina nežinoma, tokio turto tikrąją vertę galima nustatyti pagal žinomas ankstesnių šio turto pardavimo sandorių kainas arba pagal panašaus turto rinkos kainas vertinimo dieną. Nustatant turto tikrąją vertę, iš jo vertės pagal aktyviosios rinkos ar ankstesnių sandorių, ar panašaus turto kainas, turi būti atimtos apskaičiuotos (galimos) pardavimo vietos išlaidos (užmokestis prekybos tarpininkams, prekybos rinkliavos ir pan.), taip pat transporto ir kitos išlaidos, patiriamos pateikiant turtą į rinką [1,2].

kitimo) ir šio turto auginimo savikainos skirtumas [5, p. 7]

patikimesnis, nei taikant TAS ir nustatinėjant ar sandoris turi komercinį pagrindą. TAS nurodyti skaičiavimai, norint nustatyti ar sandoris turi komercinį pagrindą, yra gana sudėtingi ir juos tiksliai apskaičiuoti, manyčiau, yra sunku. Todėl komercinio pagrindo nustatymas, autorių nuomone, yra abejotinas.

Ilgalaikis materialus ir trumpalaikis turtas apskaitoje reglamentuojamas įsigijimo savikaina. Atsižvelgiant į įmonės pasirinktą politiką, materialus turtas gali būti apskaitomas perkainota verte. Įsigijimo savikainos būdas yra patogesnis buhalteriams, tačiau atsiradus vertės padidėjimo atvejams patartina taikyti perkainotą vertės būdą.

TAS nematerialiam turtui po pirminio pripažinimo gali būti taikomas įsigijimo savikainos ir perkainojimo metodas, o VAS tik įsigijimo savikainos metodas.

Teisingo ir tikro vaizdo, palyginamumas reikalauja balanse atspindėti turtą ta verte, kurią įmonė tikisi gauti pardavus ar sunaudojus turtą. Taip atsispindi tikroji vertė, kadangi ji pagrįsta dabartine rinkos kaina.

  • Apskaita Referatas
  • Microsoft Word 50 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2468 žodžiai)
  • Universitetas
  • Milda
  • Turto lyginimas pagal VAS ir TAS
    10 - 6 balsai (-ų)
Turto lyginimas pagal VAS ir TAS. (2016 m. Gegužės 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/turto-lyginimas-pagal-vas-ir-tas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 16:00
×