Turto vertinimo ataskaita kursinis darbas


Nekilnojamojo turto pagrindų. 2013 , Vilnius. Turto vertinimo ataskaita Nr. Turto adresas. Vertinimo data. Vertinimo tikslas. Pažyma nr. Dėl turto vertės nustatymo Užsakovas. Vertinamo turto charakteristikos Vertinamo turto tipas. Patalpų unikalus numeris. Vertinamo turto adresas. Vertinamo turto aprašas. Vertinimo ypatybės ir metodai. Turtas įvertintas pagal būklę nustatytą. Išvada dėl turto vertės. Dėl turto vertinimo. Užsakovas. Užsakovo adresas. Vertinamas turtas. Vertinimo turto tipas. Turto vertinimo tikslas. Darbo atlikimo terminai. Turto apžiūrėjimo data. Turto vertinimo dokumentų pateikimo užsakovui data. Turto vertinimo ataskaitos forma. Dėl vertinamo turto apžiūrėjimo. Vertinamas turtas ir jo adresas. Nekilnojamasis turtas. Pastato ir patalpų charakteristikos. Kitas vertinamas turtas. Vertinimo metodika. Turto vertintojas. Turto vertinimas. Vertinamas objektas. Rinkos vertė. Atstatomoji vertė. Naudojimo vertė. Maksimalus ir geriausias panaudojimas. Ribojančios sąlygos ir vertintojo atsakomybė. Bendroji vertinamo objekto ir vietos charakteristika. Išsamus vertinamo turto aprašymas. Bendras pastato aprašymas. Bendro naudojimo patalpos. Name esančios komunikacijos. Patalpos Sienos Lubos Grindys Langai Durys. Turto vertės nustatymas. Objekto vertės skaičiavimas lyginamosios vertės metodu. Patikslinimai absoliučiais dydžiais Laiko pataisa 1p 5p. Vietos pataisa 3p 4p. Būklės pataisa 2p 6p. Ploto pataisa 1p 2p. Vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertė apskaičiuota lyginamosios vertės metodu sudaro 207 000 Lt du šimtus septynis tūkstanšius litų. Objekto vertės skaičiavimas naudojimo pajamų vertės metodu. Buto vertė.

Nekilnojamasis turtas – butas

4.1 Pastato ir patalpų charakteristikos: Statybos metai – 1980m, namas blokinis; Vertinamame bute grindys – linoleumas, keramikinės plytelės, kiliminė danga; lubos – betoninės; langai – plastikiniai su stiklo paketais; palangės – plastikinės; durys paradinės – medinės, namo viduje medinės, stiklinės. Vertinamų patalpų elektros įvadai – pilnai įrengta. San. mazgų įvadai ir santechninė įranga – pilnai įrengta.

Vertinant vadovaujamąsi įstatymais, metodikomis, profesinės etikos kodeksu.

Atlikta turto vertinimo ataskaita yra pagrįsta nuodugnaus nagrinėjimo ir informacijos, surinktos ir gautos iš daugelio šaltinių, analizės rezultatas. Kai kuri informacija buvo pritaikyta jos nepatikrinus, ypač tokia, kuri nekėlė jokių abejonių. Tam tikri klausimai liko nenagrinėti. Dėl šių priežasčių ataskaitoje vertintojo nuomonės, analizės ir išvados rezultatai pateikiami su sekančiomis prielaidomis, suvaržymais ir ribojančiomis sąlygomis. Tai yra vertintojo profesionalios išvados, nuomonės ir analizės.

Vertintojas pažymi, kad su užsakovu neturi turtinio nei giminystės ryšių, nepriklauso nuo komercinių ar asmeninių suvaržymų, todėl vertinimas nešališkas, o pateiktos išvados yra nepriklausomos. Ataskaitoje pateikta išvada apie vertę, galioja tik nurodytą vertinimo dieną ir tik nurodytu tikslu. Vertintojas patvirtina, kad nėra samoningai nuslėpti jokie natūriniai pastebėjimai ar faktai, kurie galėtų turėti įtakos turto vertei. Tarp užsakovo ir vertintojo nėra faktinių ar tariamų interesų nesutarimų ar nesutapimų.

Vertintojas patvirtina savo išvadų pagrįstumą dėl nekilnojamojo turto rinkos vertės, esamomis jo buklės sąlygomis. Vertintojas neprisiima įsipareigojimų dėl turto rinkos vertės, pasikeitus turto naudojimo sąlygoms, ar po įvykių bei sprendimų, kurie galėjo atsirasti pateikus užsakovui vertinimo ataskaitą.

Visi ataskaitoje pateikiami faktai yra manomi esą tikslūs ir patikimi. Vertintojas gavo informaciją iš užsakovo, savininkų, jos jis nepatikrino.

Nekilnojamas turtas yra prieinamas atviroje rinkoje. Jo atžvilgiu nėra jokių turtinių įsipareigojimų, nėra skolų už komunalines paslaugas, kurios galėtų turėti įtakos vertinamo turto ar jo dalies nustatytai vertei. Daroma prielaida, kad nekilnojamas turtas visais atžvilgiais tenkina visus reikalavimas. Jis pastatytas, eksploatuojamas pagal įstatymų keliamus reikalavimus, įskaitant atitikimą galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, žemės paskirčiai, statybos reikalavimams, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos reikalavimams, įvairiems norminiams reikalavimams, taikomiems valstybės bei savivaldybės institucijų, turinčių jurisdikciją vertinamo turto atžvilgiu.

Vertintojas neatliko pastato tyrimo, netikrino paslėptų bei neprieinamų jo konstrukcijų taip pat tokių konstrukcijų, kurios buvo įvardintos kaip esančios geroje būklėje. Negalima pareikšti nuomonės apie neapžiūrėtų konstrukcijų būklę, todėl ši ataskaita neturėtų būti interpretuojama kaip dokumentas užtikrinantis pastato konstrukcijų atsparumą, pastovumą ir ilgaamžiškumą.

Vertintojas patvirtino, kad jo inšvadų objektyvumas priklauso nuo jo disponuojamų rinkos duomenų apimties, statistinių duomenų patikimumo, vertintojo žinių ir praktinės patirties.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 144 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (2846 žodžiai)
  • Universitetas
  • Maikas
  • Turto vertinimo ataskaita kursinis darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Turto vertinimo ataskaita kursinis darbas. (2015 m. Gruodžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/turto-vertinimo-ataskaita-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:31
×