Tuuli Media strateginė analizė


Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės Uab „Cgates“ aplinkos analizė. Uab „Cgates“ įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Santykinė analizė. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. Ssgg analizė. Strateginės alternatyvos. Strateginių alternatyvų vertinimas. Kiekybinė strateginio planavimo matrica. Išvados. Literatūros sąrašas.


Temos aktualumas. Norint skatinti tobulėti įmonę, bei artėti prie organzicijos tikslo būtina remtis strateiginio valdymo pagrindais. Šie pagrindai itin svarbūs šiuolaikinėje rinkoje, nes konkurencija tarp įmonių tik didėja.

Strateginis valdymas – tai dinamiškas procesas, kurio metu nustatoma ar įmonė išnaudoja savo privalumus ir stengiasi šalinti trūkumus.

Temos problema įmonės, kurios neturi suformavusios geros strategijos, atsiradus problemoms, gali neišvengti neigiamų pasekmių.

Darbo objektas - UAB „Tuuli Media“ strateginė veikla.

Darbo tikslas - nustatyti, ar UAB „Tuuli Media“ organizacijos strategija yra efektyvi, identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria įmonė, pateikti galimas strategines alternatyvas.

Darbo uždaviniai:

Įvertinti ir atlikti UAB „Tuuli Media“ išorinius veiksnius.

Įvertinti UAB „Tuuli Media“ misijos formuluotę bei ją palyginti supagrindinio konkurento.

Atlikti vidinių UAB „Tuuli Media“ veiksnių matricą bei SSGG analizę.

Pateikti išvadas bei pasiųlyti rekomendacijas.

Darbo metodai: mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizė; grafinis rezultatų vaizdavimas; finansinių rodiklių santykinė analizė; SSGG analizė

Įmonės siekdamos išlikti rinkoje nuolatos turi stebėti greitai besikeičiančia išorinę aplinką bei į ja atitinkamai reaguoti. Organizacija turi imtis visų reikiamų veiksmų, norint išvengti grėsmių, susijusiu su nepageidajamomis permainomis ir įgyti pranašumą lyginant su kitomis konkurencingomis įmonėmis, palankių galimybių dėka. Įmonė norinti tai ivykdyti, turi remtis kompleksišku strateginio valdymo pagrindu. Išorinę aplinką sudaro makroaplinka ir mikroaplinkla.

Kadangi įmonė teikia turinio paslaugas, būtina atsižvelgti į interneto turinį reglamentuojančius įstatymus. Tokia agentųra turi atsakingai teikti paslaugas klientui, kurdama jam uniklų turinį.

LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas (Žin., 2002, Nr. IX-1067)

Taip pat, būtina atsižvelgti ir ES parlamento ir tarybos reglamentuojančius įstatymus.

skatinama saugesnė aplinka (2004 m. Turi būti sukurtas ekspertų lygio saugesnio interneto forumas)

Taigi, “Tuuli Media” priisima atsakomybę už turinį, kuris turi būti naudingas tiek klientui, tiek vartotojui, kitu atveju nepalankių situacijų verslui gali kilti abejoms pusėms.

Atsižvelgiant į tai, jog vis daugiau įmonių siekia turėti savo internetines svetaines, galima prognozuoti, tokios veiklos paklausą.

Visi šie veiksniai sudaro galimybes „Tuuli Media“ įmonei tolimesnės veiklos sėkmingam vystymui. Kadangi IT sektorius yra stipriai auga, tikėtina, jog ir toliau gerėjant Lietuvos ūkio makroekonomikos rodikliams, stabilizuojantis ekonominei situacijai IT paslaugų plėtra ir vartojimas augs.

Socialiniai – kultūriniai aspektai. Socialinė atsakomybė prasideda ten ir tada, kai įmonė – atsižvelgdama į ją supančio pasaulio realijas ir iššūkius. Atsižvelgiant, į tai, kad įmonė kuria turinį, galima teigti, jog jos rankose yra skaitytojų nuomonė, todėl socialinis-kultūrinis aspektas yra ypač svarbus tiek pačiai įmonei tiek jos klientui.

„Tuuli Media“ teikia įvairius pasiūlymus ir kainų lygius, kad turinys būtų prieinamas ibei suprantamas.

„Tuuli Media“ imasi iniciatyvų, skatinančių klientų skaitmeninį raštingumą.

„Tuuli Media“ neabejinga rašomamma turiniui, kuris gali paveikti ar daryti įtaką skaitytojui.

Technologiniai veiksniai. IT rinka yra unikali tuo, kad labai sparčiai keičiasi naudojamos technologijos. Pagrindinis įmonės įrankis yra Google, kuri nuolatos atnaujina savo algoritmus bei valdymo įrankius.

Esamų konkurentų grėsmė. Lietuvoje įmonių užsiimančių SEO paslaugomis yra nemažai. Tačiau daugumos įmonių veikla yra daug platesnė, ne vien tik SEO paslaugų teikimas. Todėl konkurentai buvo nustatyti pagal verslą – t.y. įmones, kurios stengiasi aptarnauti tą pačią vartotojų grupę arba patenkinti tą patį vartotojų poreikį. Buvo išskirti keturi pagrindiniai konkurentai:

Veiklų palyginimas su konkurentai atskleidžia Tuuli Media stiprybes bei silpnybes. Taip pat šis konkurentų ir Tuuli Media veiklų palyginimas, leidžia suprasti, jog Tuuli Media turėtų pradėti vykdyti daugiau veiklų, jei nori sėkmingai konkuruoti su konkurentais.

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 178 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4107 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabrielė
  • Tuuli Media strateginė analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
Tuuli Media strateginė analizė. (2016 m. Balandžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/tuuli-media-strategine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 12:25
×