Tvaraus ūkininkavimo iššūkiai ir sprendimai


Įvadas. Tvaraus ūkininkavimo teoriniai aspektai. Darnaus ūkininkavimo samprata. Teisinė kontrolė. Finansinė parama vystant tvarųjį ūkininkavimą. Tvaraus ūkininkavimo praktiniai aspektai. Lietuvos bendrieji duomenys apie ūkininkavimą. Ariamos žemės tvaraus ūkininkavimo metodai. Baltijos šalių, tausojančio aplinką ūkininkavimo pavyzdžiai. Baltijos šalių aplinką tausojančių metodų analizė. Aplinką tausojančio ūkininkavimo išūkiai. Sprendimai, pagerinantys tvarųjį ūkininkavimą. Išvados. Literatūros sąrašas.


Temos aktualumas. Lietuvos kraštovaizdis nėra toks, kokį iš pat pradžių suformavo gamta. Bėgant šimtmečiams jį suformavo ūkininkavimo veikla. Dėl ūkinės veiklos susiformavo dabartinė aplinka ir kraštovaizdžio įvairovė. Ši biologinė įvairovė yra nepaprastai svarbi tvariam kraštovaizdžio vystymuisi (Europos komisija, 2014). Darnus vystymasis suvokiamas įvairiai Čiegis pateikia, tokį darnaus vystymosi apibrėžimą: „tai toks vystymasis, kuris patenkina dabartinio laikmečio poreikius, nesudarydamas pavojaus būsimoms kartoms patenkinti savuosius.“ (Čiegis, 2003, p. 35–36). Tausojantis ūkininkavimas naudingas aplinkai tuo, kad yra išsaugojamas tradicinis kraštovaizdis, palaikomas ekologinis balansas, kuris reikalingas laukinei gyvūnijai išsaugoti (Šileika, 2001). Kraštovaizdžio požiūriu tvarus ūkininkavimas yra labai svarbus gyventojų gyvenimo kokybei.

Žmonių populiacijos augimas skatina maisto gamybą, kuri didina poveikį aplinkai. Dėl šios priežasties, aplinkai draugiškų agrotechnologijų poreikis, kaip dalis globalaus judėjimo tvarios ekonomikos kryptimi, tampa aktualus (Baležentienė ir Baležentis, 2019). Aukščiausios kainos maisto produktams gaminti ir dirvožemio gyvybingumui bei derlingumui išlaikyti Lietuvoje yra naudojamos alternatyvios ūkininkavimo sistemos, tokios kaip tvarus ir ekologiškas ūkininkavimas (Masilionytė ir kt., 2016). Norint gauti Europos Sąjungos paramą žemės ūkio sektoriui, Lietuvos ūkininkams atsiranda įsipareigojimų, ūkininkauti moderniai (tvariai) ir taip sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Dirbti taip, kad tvarus ūkininkavimas natūraliai įsilietų į kraštovaizdį, nes stambėjant ūkininkų ūkiams dalinai nukenčia ir kraštovaizdis.

Darnaus žemės ūkio sektoriaus vystymasis, kuriam svarbus sėkmingas politikos įgyvendinimas, neatsiejamas nuo kiekybinio galimo naujai diegiamų agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio vertinimo struktūriniams, aplinkosauginiams, ekonominiams ir socialiniams žemės ūkio sektoriaus pokyčiams (Galnaitytė ir Kriščiukaitienė, 2017). Darnus vystymasis yra reikšmingas žemės ūkiui, kadangi žemės ūkio veikla priklauso nuo aplinkos sąlygų, klimato. Ūkininkavimas daro didelį poveikį aplinkai, todėl žemės ūkio sektorius turi kurti darnią ateitį, mažindami socialinę ir ekonominę atskirtį, neigiamą poveikį aplinkai (JT darnaus vystymosi, 2018).

Darbo tikslas – išnagrinėti ir aprašyti tvaraus ūkininkavimo išūkius ir sprendimus.

3. Išnagrinėti Baltijos šalių teigiamus metodus, kurie turi įtakos tvariam ūkininkavimui;

Priešingai negu ekologinis tvarusis žemės ūkis iki šių dienų nėra apibrėžtas vieningomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis taisyklėmis. Pirmą kartą oficialiai darnaus (tvaraus) vystymosi samprata buvo pateikta 1987 m. vadinamojoje Bruntland ataskaitoje (Brundtland report): „darnus (tvarusis) vystymasis – tai vystymasis, tenkinantis žmonijos reikmes dabar, neapribojant ateities kartu galimybiu tenkinti savasias.“ Nuolatos vystyti visuomenę, tuo pačiu racionaliai naudoti ir papildyti gamtos išteklius (Dr. Melnikienė). Rio aplinkos ir plėtros deklaracijoje, kuri buvo priimta 1992 birželio mėn., darnioji žemės ūkio gamyba apibrėžiama kaip: „natūralių išteklių valdymas ir apsauga, institucinių ir technologinių pokyčių orientacija į dabartinių ir būsimų kartų poreikių tenkinimą, išsaugant žemę, vandenį, augalų ir gyvūnų genetinius išteklius, plečiant aplinkosauginę, technologiškai tinkamą, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai tinkamą gamybą“. Rio aplinkos ir plėtros deklaracijoje nurodomi pagrindiniai tvariojo ūkininkavimo aspektai, tai: ekonominis, ekologinis ir socialinis. Darnioji žemės ūkio plėtra suvokiama kaip rentabili, tausojanti aplinką, kelianti ūkio ir kaimo bendruomenės gerovės lygį.

  • Microsoft Word 1871 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (8825 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justina
  • Tvaraus ūkininkavimo iššūkiai ir sprendimai
    10 - 2 balsai (-ų)
Tvaraus ūkininkavimo iššūkiai ir sprendimai . (2020 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/tvaraus-ukininkavimo-issukiai-ir-sprendimai.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 10 d. 07:24
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo