Tyrimai (2)

Tiriamieji mokslo darbai. Tyrimo aprašymas pavyzdys. Parsisiųskite įvairius tyrimus ir pritaikykite juos savo veikloje.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

797 dokumentai
Vartotojų elgsena renkantys lengvąjį automobilį lemiančių veiksnių tyrimas
8( 2 atsiliepimai )
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Vartotojų elgsenos teoriniai aspektai. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. Prekės ženklas. Veiksnių ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 28 puslapiai
2015 04 26
Nedarbas Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Nedarbo teoriniai aspektai. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo pasekmės. Statistinio tyrimo metodikos pagrindimas. Santikiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Statistinių duomenų analizė. Pradinių duomenų ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2014 05 30
Sociologijos tyrimas moksleivių rūkymas
Įvadas. Apklausos rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Anketa.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2013 11 07
Marketingo tyrimas dantų pasta
Lentelių ir paveikslių sąrašas. Problemos tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo projekto rengimas. Marketingo tyrimo tipai ir metodo parinkimas. Anketos sudarymas. Atrankos modelių parinkimas. Duomenų rinkimas. Tyrimo rezultatai ir jų ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2012 11 19
Komunikacijos proceso stebėjimas
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. 1 – as. komunikacijos procesas. Mokinio ir mokinio.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2013 01 03
Patyčios mokykloje tyrimas
BOLDS. Netiesioginėmis patyčiomis. Žodinės patyčios. Fizinės patyčios. Elektroninės patyčios arba patyčios kibernetinėje erdvėje –.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2014 05 27
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas
Namų ūkio tyrimas. Namų ūkio tipo pristatymas. Vieno mėnesio keturių asmenų namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2013 03 19
Pedagoginės veiklos tyrimas
Teorinės pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo prielaidos. Priklausomybės nuo tabako sampratos analizė. Darbo metodų aprašymas. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo dizainas. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas. Tyrimo aplinka. Tyrimo ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 35 puslapiai
2014 05 06
Smurtas šeimoje tyrimas
9( 2 atsiliepimai )
Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurto šeimoje tipai. Psichologinis smurtas. Fizinis smurtas. Seksualinis smurtas. Ekonominis smurtas. Tyrimo objektas ir potencialiosios tiriamosios grupės. Smurto ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2012 12 12
Taikomieji tyrimai Išmaniųjų telefonų tyrimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Daugiakriterinės analizės metodas. Duomenų apskaičiavimas pagal formules. Galutiniai duomenys. Išvados. Naudota literatūra.
Elektronikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2014 11 19
Vaiko stebėjimo protokolas: vaiko savijauta tyrimas
Stebėjimo aspektai ir klausimai stebėjimui. Kaip vaikas jaučiasi grupėje. Ar bendrauja su bendraamžiais. Ar įdėmiai klausosi auklėtojos aiškinimų. Vaiko reakcija į pasalinių žmonių. Koks vaiko dėmesys į kitų. Kokios vaiko ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2017 04 17
Turizmo sektorius Lietuvoje
Įvadas. Svarbiausios turizmo sektoriaus sąvokos. Lietuvos turizmo sektoriaus statistiniai duomenys. Vietinis turizmas. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Statistinių duomenų suvestinė. Kaimo turizmas Lietuvoje. Lietuvos turizmo ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2014 09 24
AB Snaigė rinkos tyrimas
Įvadas. AB „Snaigė“ charakteristika, užimama rinka. Trumpa charakteristika. Misija. Vizija. Vertybės. Rinkos analizė. Pagrindiniai konkurentai ir jų palyginimas. AB „Snaigė" SWOT analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2014 12 28
Interviu knygų skaitymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Kartą nuėjau pas mamą į darbovietę. Sutikau tetą Onutę. Teta Onutė yra vidutinio amžiaus moteriškė. Visada žavėjausi šia mamos bendradarbe, jos noru skaityti ir meile knygoms, todėl man pasidarė įdomu kokias knygas skaitė ji ir ...
Lietuvių tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 05 14
Klientų pasitenkinimo tyrimas
Įvadas. Klientų pasitenkinimas teoriniu aspektu. Klientų pasitenkinimo koncepcija. Klientų pasitenkinimo veiksniai ir kriterijai. Tyrimo metodika. Autoserviso „Autida“ charakteristika. Autoserviso „Autida“ klientų pasitenkinimo ...
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2016 12 30
Kultūros tyrimas
Organizacijos kulturos tyrimas. Įmonė prekiaujanti drabužiais. Vadas. Organizacijos pristatymas. Filialai. Valdymo struktūros schema. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 31 puslapis
2012 11 08
Šarnyrų techninės charakteristikos
Įvadas. Šarnyrų techninės charakteristikos:. Gerautus. Adbaltic. Interauto. Ausegra. Acura. Tyrimas. Lentelė:. Lentelė. Išvados:. Šaltiniai:.
Technologijų tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2013 01 08
Daugiabučių renovacija
Įvadas. Daugiabučių renovacija ir jos planavimą/ neplanavimą lemiančių veiksnių teorinis pagrindimas. Daugiabučių renovacija. Ryšio tarp apsisprendimo planuoti/ neplanuoti renovaciją Mažeikiuose ir jį lemiančių veiksnių teorinis ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 26 puslapiai
2014 02 10
Ekologiški produktai marketingo tyrimas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Ekologiškų maisto produktų poreikio tyrimas. Marketingo tyrimų reikšmė. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų procesas. Ekologiškų maisto produktų tyrimas. Ekologiški ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 05 07
Streso įtaka studentams tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Streso samprata ir jo priežastys. Streso įveikimas. Empirinė dalis. Išvados. Literatūros sarašas.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2013 05 02
Empirinis tyrimas Autizmo negalia sergančių vaikų ugdymas
Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Vaikų su autizmo negalia pasiskirstymas pagal ugdymo įstaigas. Tėvų žinojimas apie specialistų darbo komandos sudarymą. Vaiko sugebėjimai iki atvykstant į įstaigą. ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2012 12 17
Klasės auklėtojo ir vaikų tėvų bendravimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Pedagogo bendravimo su tėvais ypatumai. Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklėjimo institucijos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodika ir organizavimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Ugdytinių ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2012 05 02
Pelėsis
Tikslai. Išsiaiškinti, ar duona, kurioje yra konservantų, ilgiau išlaiko savo išvaizdą, nepelija? Uždaviniai. Stebėti. Surinkti duomenų analizę. Palyginti ir apibendrinti.
Biologijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2013 12 10
Osmosinio slėgio tyrimas
Hipotezė: augalinėse ląstelėse su skirtingos kilmės medžiagomis osmosas vyksta nevienodai. Bulvė su cukrumi distiliuotame vandenyje. Bulvė su druska distiliuotame vandenyje. Bulvė distiliuotame vandenyje. Virta bulvė su druska ...
Biologijos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2010 11 08
Taikomieji tyrimai Streetbike motociklo išsirinkimas
Įvadas. Literatūros analizė. Nagrinėjami objektai. Daugiakriterinės analizės metodas. Galutiniai duomenys. Išvados. Literatūra.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2014 05 28
Geriatrinio paciento slaugos planas Subjektyvus paciento tyrimas
Geriatrinio paciento slaugos planas. Subjektyvus paciento tyrimas. Ligos anamnezė Įvertinus nusiskundimus. Objektyvus paciento tyrimas. Bendroji apžiūra / Specialioji apžiūra. Norton pragulų vertinimo skalė. Waterlop pragulų atsiradimo ...
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2017 04 15
Įmonės veiklos analizė statistikos tiriamasis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. „x“ įmonės veiklos analizė pagal dinaminių eilučių analitinius rodiklius (indikatorius). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (Mažėjimo/Didėjimo tempas). Procentinis pokytis (Padidėjimo/Sumažėjimo tempas). „x“ įmonės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 42 puslapiai
2013 10 14
Ispanijos mokesčių sistemos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Fiskalinė politika, mokesčiai, jų elementai, funkcijos, klasifikacija. Fiskalinė politika. Mokesčiai. Mokesčių rūšys. Mokesčių elementai. Mokesčių funkcijos. Praktinė dalis. Ispanija. Ispanijos mokesčių ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 30 puslapių
2014 11 19
Slaugytojų vaidmuo taikant gyvenimo kokybės užtikrinimą pacientams sergantiems galvos smegenų insultu
Raktažodžiai. Tyrimo tema. Tyrimo aktualumas. Tyrimo naujumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Tyrimo etika. Numatomi tyrimo rezultatų nauda. Planas. Literatūra.
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2014 02 05
Tinklapio vertinimas
Interneto svetainės parduotuvės varle.lt vertinimas ir palyginimas su konkurentais. Įvadas. Varle. Lt įmonės pristatymas. Pagrindinių įmonės konkurentų identifikavimas. Konkurentų tinklapių kokybės vertinimas pagal M. Frassnacht ir Koese ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 12 17
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo