Tyrimai (25)

Tiriamieji mokslo darbai. Tyrimo aprašymas pavyzdys. Parsisiųskite įvairius tyrimus ir pritaikykite juos savo veikloje.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

798 dokumentai
Naujovės cilindrų ir cilindrų galvučių srityje
Techninio lygio tyrimas. Tyrimo tikslai. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė – techninė dokumentacija. Išvados. Lietuviško išradimo aprašymo ir apibrėžties analizė. Išradimo aprašymo ...
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2020 05 12
Naujovės stūmoklių srityje bei šioje srityje pirmaujančios valstybės ir firmos
Technikos lygio tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Išvados. Lietuviško išradimo aprašymas ir jo apibrėžtis. Išradimo aprašymo analizė. Išradimo apibrėžties analizė.
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2020 05 13
Neįgaliųjų socializacija Neįgaliųjų Naujajame teatre
Įvadas. Neįgaliųjų socializacija Neįgaliųjų Naujajame teatre. Socializacijos apibrėžimas. Neįgaliųjų Naujojo teatro samprata. Neįgaliųjų Naujojo teatro aktorių socializacijos ypatumai. Metodologija. Tyrimo strategija. Tyrimo ...
Teatro tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2017 11 06
Nepilnamečių nusikalstamumo prevencinė veikla mokyklose
Nepilnamečių nusikalstamumo prevencinė veikla šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Tyrimo metodika ir organizavimas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2017 04 01
Netaisyklingas lietuvių kalbos vartojimas viešojoje erdvėje
2015 lapkričio 19d. 19 30 val. ZIP fm radio laida „ Radistai “, pokalbis. Juokingų ir nuotaikingų filmukų kūrėjas Omantas Jokūbaitis. Didžėjus ir laidų vedėjas Rolandas Mackevičius. 2015 lapkričio 20d. – 19 30val. Verslininkas ...
Kalbos kultūros tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2016 02 22
Nuostatų į reiškinius : meilę, draugystę, dalykinį bendravimą, matavimas
Nuostatų į reiškinius : meilę, draugystę, dalykinį bendravimą, matavimas. Teorinis įvadas. Tyrimo analizė. Suvestinė skalė. Išvados. Naudota literatūra. Nuostata” - tai žmogaus parengtis parengtis, arba predispozicija, specifiniu ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2012 01 19
Nuotolinio mokymosi galimybių tyrimas
Nuotolinio mokymosi galimybių tyrimas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kas yra aukštosios mokyklos studentai. Besimokančiųjų poreikiai. Tyrimo rezultatai.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2020 03 11
Nusikalstamumo statistinis tyrimas
Įvadas. Nusikalstamumo statistinis tyrimas. Dinamikos eilutės. Absoliutus lygio pokytis. Kitimo tempas. Pokyčio tempas. Koreliacinė regresinė analizė. Išvados. Literatūra ir informacijos šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2020 04 02
Optimaliausias variklis
Įvadas. Literatūros apžvalga. Nagrinėjami objektai. Daugiakriterinės analizės metodas. Galutiniai duomenys. Išvados. Naudota literatūra.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2016 04 18
Optimaliausio automobilio tyrimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Nagrinėjami objektai. Automobiliai. Daugiakriteinės analizės metodas. Duomenų apskaičiavimas pagal formules. Galutiniai duomenys. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2017 05 05
Paauglių 17-18 m. organizmo reakcija į įvairų fizinį aktyvumą karšto ir šalto klimato sąlygomis
Paauglių 17 18 m organizmo reakcija į įvairų fizinį aktyvumą karšto ir šalto klimato sąlygomis. Literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas. Testavimas ir matavimai. Matematinės statistikos metodai. 2006 Požymis Mažiau kaip 12 ...
Kūno kultūros tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2018 10 23
Paauglių narkomanijos problema ir jos atspindys Lietuvos spaudoj
Straipsnio analizė paauglių narkomanijos problema ir jos atspindys Lietuvos spaudoje. Tyrimo hipotezė. Tyrimo objektas. Uždaviniai. Išvados.
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2020 05 28
Paauglių neužimtumas padidintos rizikos veiksnys
10-tokų veikla grįžus iš mokyklos, pomėgiai. Paauglių neužimtumas padidintos rizikos veiksnys.
Lietuvių tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2014 05 14
Pagal kokius aspektus žmonės renkasi automobilį?
Ivadas. Tikslas. Uždaviniai. Anketos duomenų analizavimas. Išvados. Pagal kokius aspektus žmonės renkasi autoservisą.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2019 06 04
Pagrindinių statybinių medžiagų savybių tyrimas (2)
Pagrindinių statybinių medžiagų savybių tyrimas 1 darbo uždavinys. Nustatyti savitąjį tankį. Įranga , įrankiai , priemonės. Nustatyti taisyklingos formos medžiagos tūrinį tankį. Žymėjimas ir bandymo rezultatai. Netaisyklingos ...
Statybos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2017 12 27
Palanga – daugiausiai turistų lankoma vieta Lietuvoje (artimiausios aplinkos tyrimas)
Artimiusios aplinkos tyrimas Vieta pavdinimas. Palanga – daugiausiai turistų lankoma vieta Lietuvoje. Geografija Reljefas Naudmenos / augalija Urbanizuotumas Emocinis įspūdis Vietovardis. Pati gražiausia vieta.
Geografijos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2019 02 22
Papludimių vandens kokybė
Kokia paplūdimių, kuriuose maudotės, vandens kokybė? Naujoji direktyva – sunkių derybų išdava. Kokia vandens, kuriame maudausi, kokybė? Užsisakydami kelionę ar planuodami išvyką daugelis žmonių iš anksto pasidomi restoranais, ...
Aplinkos tyrimai, Tyrimas, 1 puslapis
2012 01 02
Pataikymo tikslumas priklausomai nuo taikinio dydžio ir jų kiekio
Naudota matematinė statistika. Rodikliai Prieš krūvį su grįžtamuoju ryšiu Prieš krūvį be grįžtamojo ryšio. Po krūvio be grįžtamojo. Aritmetinis vidurkis , ms. Standartinis variacinis nuokrypis , ms.
Kūno kultūros tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2019 09 29
Personalo mokymai tyrimas
Tyrimo objektas. Keisti Tyrimo tikslas. Keisti Tyrimo uždaviniai. Gautų duomenų tikrinimas , redagavimas ir kodavimas. Gerb. Respondente. Keisti 12. Ar yra galimybė Jūsų įmonėje mokytis bei tobulinti kvalifikaciją ? ?( ?( pažymėti visus ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2015 12 03
Pirkti ar nuomoti
Pirkti ar nuomoti? Tyrimo tikslas: ištirti kurį problemos sprendimo variantą pasirinkti įmonei: pirkti, nuomoti ar iš viso atsisakyti ilgalaikio turto įsigijimo. Pagrindinė tyrimo problema ta, kad išperkamosios nuomos atveju, įsigyjant ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2012 01 12
Polinkį į depresinę būseną lemiančių veiksnių analizė
Polinkį į depresinę būseną lemiančių veiksnių analizė. Anketinių duomenų vaizdavimas ir interpretavimas. Tyrimas ir tyrimo išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2019 11 11
Populiariausios atsiskaitymo formos tyrimas
Tyrimo aprašas. Klausimų ir atsakymų apžvalga. Tyrimo instrumentas. Išvados ir apibendrinimas.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2015 10 07
Pramonės įmonės „Rūta“ tyrimas
Pramonės įmonės ,, rūta ‘‘ tyrimas. Pramonės įmonės anketa. Veiklos pobūdis – saldainių gamyba , didmeninė ir mažmeninė prekyba. Šiuo metu fabrike gaminama daugiau nei 300 pavadinimų saldainių. Įmonė turi 13 automobilių , ...
Pramonės ir gamybos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2020 03 20
Prekių, skirtų parduoti, pirkimų tyrimo teorinis pagrindimas ir statistinis tyrimas
Prekių, skirtų parduoti, pirkimų tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 38 puslapiai
2020 06 21
Pristatymo priemonių Openoffice Impress ir Microsoft Office Powerpoint palyginimas
Įvadas. Trumpa pateikčių rengimo programų apžvalga. Pateikčių rengimo programa Microsoft Office PowerPoint. Pateikčių rengimo programa Open Office Impress. Pradžios langų palyginimas. Pagrindinių langų palyginimas. Įrankių juostos. ...
Informatikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2017 06 12
Publikacijos apžvalga: „Būsimų kūno kultūros specialistų sveikata ir gyvensena“
Publikacijos apžvalga: „Būsimų kūno kultūros specialistų sveikata ir gyvensena“.
Kūno kultūros tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2020 01 30
Rasės, klasės ir lyčių nelygybės
Rasė, klasė ir lytis tarptautinio darbo nelygybėje. Naujas transnacionalizmo traktavimas. Rasė, klasė ir lytis pasaulinėje darbo rinkoje. Naujos varomosios jėgos pasaulinėje darbo nelygybėje.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2014 02 19
Reduktoriaus tyrimas
Konstrukcijos veikimo principas. Cilindriniai sujungimai. Kalibras-kamštis ir kalibras-šakutė. Matavimo priemonių parinkimas. Svarbiausios paviršių geometrinės formos ir padėties tolerancijos. Riedėjimo guolių suleidimas. Matmenų ...
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2020 05 13
Regresijos modelis mirusiesiems Lietuvoje
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Preliminari stebinių analizė. Normalumo tikrinimas. Korealiacinė matrica. Kolinearumo tikrinimas. Ekonometrinio modelio sudarymas ir įvertinimas. Porinės tiesinės regresijos modelis. Hiperbolinis ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2020 02 28
Reklamos poveikis pirkėjų elgsenai
Reklamos poveikis pirkėjų elgsenai tyrimas tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo problemos analizė. ANKETA Reklamos poveikis pirkėjų elgsenai Gerbiami , gargždiškiai. Jūsų nuomone reklama yra reikalinga. Ar atkreipiate dėmesį į ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2020 04 04
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo