Tyrimai (3)

Tiriamieji mokslo darbai. Tyrimo aprašymas pavyzdys. Parsisiųskite įvairius tyrimus ir pritaikykite juos savo veikloje.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

742 dokumentai
Pogendorfo iliuzijos tyrimas analizė
Literatūros apžvalga. Darbo tikslas – ištirti Pogendorfo iliuziją. Uždaviniai. Nustatyti, kaip kampo tarp pasvirųjų ir vertikaliųjų tiesių didumas įtakoja Pogendorfo iliuzijos stiprumą. Nustatyti, kaip atstumas tarp vertikaliųjų ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2013 10 22
Vaikų kurybiškumas
7,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kūrybiškumas – daugeliui žmonių būdinga savybė. Ko nors naujo kūrimas. Svarbiausia – pats kūrimo aktas. Kūrybinis džiaugsmas – irgi tikslas. Absoliutus ar subjektyvus naujumas? Kūrybiškumas ir mąstymas. Kūrybiškumo ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 06 22
Investicijos į vertybinius popierius, nekilnojamą turtą ir pokerio žaidėją analizė
Įvadas. Dalis. Investicijų sąvoka ir reikšmė. Investicijų formos [6]. Investavimas į vertybinius popierius [5]. Akcijos [5]. Investavimas į nekilnojamą turtą [7]. Investavimas į žmones [4]. Pokeris [19]. Investicijų rizika. Dalis. AB ...
Verslo tyrimai, Tyrimas, 31 puslapis
2016 02 07
Geriatrinio paciento slaugos planas Subjektyvus paciento tyrimas
Geriatrinio paciento slaugos planas. Subjektyvus paciento tyrimas. Ligos anamnezė Įvertinus nusiskundimus. Objektyvus paciento tyrimas. Bendroji apžiūra / Specialioji apžiūra. Norton pragulų vertinimo skalė. Waterlop pragulų atsiradimo ...
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2017 04 15
IT Įmonės pristatymas
Žmogiškųjų išteklių darbas. Įmonės pc help pristatymas. Įvadasdarbuotojų profesionalumas įmonėje. Įmonės pristatymas.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2018 02 22
Įvaikinimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Įvaikinimo procesas lietuvoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2012 03 16
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas Tyrimų metodologija
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas. Įvadas. Tyrimo metodo pasirinkimo ypatumai. Kokybinio tyrimo pavyzdžiai. Kiekybinio tyrimo pavyzdžiai. Apklausos tyrimo metodas. Anketa. Anketų rūšys. Studentų gebėjimo studijas suderinti su darbu. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2013 04 10
Klientų pasitenkinimo tyrimas
Įvadas. Klientų pasitenkinimas teoriniu aspektu. Klientų pasitenkinimo koncepcija. Klientų pasitenkinimo veiksniai ir kriterijai. Tyrimo metodika. Autoserviso „Autida“ charakteristika. Autoserviso „Autida“ klientų pasitenkinimo ...
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2016 12 30
Kudikio patronazas
Kūdikio patronažas. Kūdikio būklė apsilankymo dieną. Kūdikio priežiūra. Rytinis tualetas. Maudymas. Bendravimas su vaiku. Problemos. Pilvo diegliai. Išberta kirkšnių, sėdmenų srityse. Patarimai tėvams. Gryno oro reikšmė. ...
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2012 11 11
Merginos šuolio į aukštį iš vietos judesių programos su ir be grįžtamojo ryšio priklausomybė po ekscentrinio – koncentrinio krūvio
Merginos šuolio į aukštį iš vietos judesių programos su ir be grįžtamojo ryšio priklausomybė po ekscentrinio – koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant 60% didžiausiosios šuolio aukščio vertės. Tyrimo metodika. Rezultatai. Rezultatų ...
Kūno kultūros tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2014 05 27
Tyrimas: mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas
Tyrimas mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo imtis. Ekspertų atranka. Tyrimo etika. Tyrime dalyvavusių sąrašas. Informanto kodas. Vyr. socialinė pedagogė. Šiaulių mokykla. Kvalifikacinė kategorija. ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2016 05 27
Pedagoginės veiklos tyrimas
Teorinės pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo prielaidos. Priklausomybės nuo tabako sampratos analizė. Darbo metodų aprašymas. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo dizainas. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas. Tyrimo aplinka. Tyrimo ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 35 puslapiai
2014 05 06
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas. Antras stebėjimas atliktas parduotuvės mašinų stovėjimo aikštelėje (ne prekybos centro), darbo dieną ne piko metu. Trečiasis stebėjimas buvo atliktas parduotuvėje prie brangių prekių. ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 01 20
Elektromobiliai tyrimas
Įvadas. Elektromobiliai. Elektromobilių modelių techninės charakteristikos. Tyrimo rezultatai. Išvados. Šaltinai. Priedas.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2015 05 07
Gyventojų gimstamumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumo teorinė samprata. Mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita. Gimstamumo analizė. Gyventojų gimstamumas Lietuvos apskrityse asm. Baziniai analitiniai rodikliai. Grandininiai analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Išvados. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2014 01 10
Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje
Įvadas. Intelektinės transporto sistemos logistikoje. Intelektualizuoto transporto plėtros politika ES. Intelektualizuoto transporto plėtra. Galimybės plėtoti intelektualizuotas transporto sistemas Lietuvoje. Anketos nagrinėjimas. ...
Informatikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2017 01 02
Reakcijos ir judesių dažnio tyrimas
Reakcijos ir judesių dažnio tyrimas. Moterų paprastosios ir sudėtingosios reakcijos į šviesos dirgiklį priklausomybė po ekscentrinio – koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant kaire ir dešine rankomis. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodika ...
Kūno kultūros tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2016 02 17
Slapto pirkėjo tyrimas avalynės batų parduotuvėje
Slapto pirkėjo tyrimas batų parduotuvėje. Įvadas. Bendra informacija apie objektą. Aplinkos tyrimas. Aptarnaujantis personalas. Bendravimas ir informacijos suteikimas. Vizito įvertinimas, išvados ir patarimai.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 03 11
Alkoholizmas sociologijos tyrimas
Sociologinis tyrimas „Alkoholizmas“. Socialinė problema. Socialinės problemos susiformavimo priežastys. Sociologinio tyrimo tikslas, objektas ir potenciali tiriamoji grupė. Hipotezės. Klausimynas. Refleksija. Literatūra.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2014 05 27
Compensa draudimo bendrovės tyrimas
Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Demografinė rinkos padėtis. Rinkos poreikiai. Rinkos augimas. Swot analizė. Kvalifikuoti darbuotojai - įmonės komandoje dirba tik profesionalūs , gerai išmanantys savo sritį darbuotojai. Compensa Life. ...
Daudimo tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2015 11 24
Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių: nauda ir žala
Įvadas. Interneto ir socialinių tinklų teorinė analizė. Interneto ir socialinių tinklų samprata. Interneto ir socialinių tinklų nauda ir žala. Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių nauda ir žala empyrinis tyrimas. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2015 05 06
Klasikinio ir operantinio sąlygojimo pritaikymas
Klasikinio ir operantinio sąlygojimo pritaikymas. Įvadas. Mokymasis. Asociatyvusis mokymasis skirstomas į du sąlygojimas klasikinį ir operantinį. Tyrimo tikslai. Metodika. Tiriamasis virtuali kompiuterinė žiurkė Sniffy. Naudojama ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2017 10 05
Marketingo tyrimas Drogas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. „DROGAS“ plėtra. UAB „DROGAS“ vizija. UAB „DROGAS“ misija. UAB „DROGAS“ tikslai. Įmonės marketingo aplinkos ir vidaus veiksnių analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 01 16
Slapto pirkėjo tyrimo ataskaita parduotuvėje „Apranga“
Slapto pirkėjo tyrimo ataskaita parduotuvėje „Apranga“ Įvadas. Slaptas pirkėjas. Aprangos parduotuvėje. Bendra informacija apie objektą. Aplinkos tyrimas. Aptarnaujantis personalas. Bendravimas ir informacijos suteikimas. Vizito ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2017 04 20
Amplitudinio moduliatoriaus ir detektoriaus tyrimas
Amplitudinio moduliatoriaus ir detektoriaus tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti bazinio amplitudinio moduliatoriaus fizikinius procesus. Ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką moduliatoriaus charakteristikoms. Bazinio moduliatoriaus ir diodinio ...
Fizikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2014 10 26
Krovinių gabenimas oro transportu tyrimas
Įvadas. Aviacijos transporto nagrinėjimas. Krovinys ir jo charakteristika. Orlaivių klasifikavimas. Oro transporto privalumai ir trukumai. Oro transporto teisiniai reglamentavimai. Krovinio gabenimas oro transportu tarifai. Lietuvos oro ...
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2017 04 27
Eksporto ir importo statistinis tyrimas
I. Eksporto ir importo lietuvoje statistiniai duomenys. Struktūros santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinių dinamikos rodiklių paskaičiavimas ir analizė. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2015 05 13
Žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos tyrimas
Įvadas. Šiaulių rajono situacijos apžvalga. Šiaulių apskrities žemės naudojimas. Žemės ūkio paskirties žemės rinkos situacija šiaulių rajone ir Lietuvoje. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos tyrimas šiaulių rajone. ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 28 puslapiai
2015 02 15
C G Jung žoždių asociacijos testas
Jung žodžių asociacijos testas. Rezultatai ir jų aptarimas. Su santuoka susijusį kompleksą. Priedai 1 priedas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2017 01 02
Marketingo tyrimas interneto paslaugos kokybes tyrimas
Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 26 puslapiai
2013 03 09
×
Namų darbų pagalba 24/7