Tyrimai (3)

Tiriamieji mokslo darbai. Tyrimo aprašymas pavyzdys. Parsisiųskite įvairius tyrimus ir pritaikykite juos savo veikloje.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

798 dokumentai
Klaipėdos miesto studentų viešojo transporto analizė ir tyrimas
Įvadas. Viešasis transportas. Miestų viešasis transportas. Klaipėdos viešasis transportas. Priemiestinių maršrutų viešasis transportas. Tolimojo susisiekimo viešasis transportas. Tyrimas. Studentų naudojimasis viešuoju transportu. ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2015 04 26
Kudikio patronazas
Kūdikio patronažas. Kūdikio būklė apsilankymo dieną. Kūdikio priežiūra. Rytinis tualetas. Maudymas. Bendravimas su vaiku. Problemos. Pilvo diegliai. Išberta kirkšnių, sėdmenų srityse. Patarimai tėvams. Gryno oro reikšmė. ...
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2012 11 11
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos vystymasis. Logistikos funkcijos. Operatyvioji ir koordinacinė logistikos funkcija. UAB “Senukai”. „Senukų“ logistikos centras. Išvados. Naudota literatūra.
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2017 02 20
IT Įmonės pristatymas
Žmogiškųjų išteklių darbas. Įmonės pc help pristatymas. Įvadasdarbuotojų profesionalumas įmonėje. Įmonės pristatymas.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2018 02 22
Parduotuvės marketingo tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo planas. Tyrimo metodika. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas. Duomenų analizavimas. Rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2014 01 11
Vaikų kurybiškumas
7,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kūrybiškumas – daugeliui žmonių būdinga savybė. Ko nors naujo kūrimas. Svarbiausia – pats kūrimo aktas. Kūrybinis džiaugsmas – irgi tikslas. Absoliutus ar subjektyvus naujumas? Kūrybiškumas ir mąstymas. Kūrybiškumo ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 06 22
Eksporto ir importo statistinis tyrimas
I. Eksporto ir importo lietuvoje statistiniai duomenys. Struktūros santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinių dinamikos rodiklių paskaičiavimas ir analizė. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2015 05 13
Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių: nauda ir žala
Įvadas. Interneto ir socialinių tinklų teorinė analizė. Interneto ir socialinių tinklų samprata. Interneto ir socialinių tinklų nauda ir žala. Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių nauda ir žala empyrinis tyrimas. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2015 05 06
Pogendorfo iliuzijos tyrimas analizė
Literatūros apžvalga. Darbo tikslas – ištirti Pogendorfo iliuziją. Uždaviniai. Nustatyti, kaip kampo tarp pasvirųjų ir vertikaliųjų tiesių didumas įtakoja Pogendorfo iliuzijos stiprumą. Nustatyti, kaip atstumas tarp vertikaliųjų ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2013 10 22
Reakcijos ir judesių dažnio tyrimas
Reakcijos ir judesių dažnio tyrimas. Moterų paprastosios ir sudėtingosios reakcijos į šviesos dirgiklį priklausomybė po ekscentrinio – koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant kaire ir dešine rankomis. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodika ...
Kūno kultūros tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2016 02 17
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas Tyrimų metodologija
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas. Įvadas. Tyrimo metodo pasirinkimo ypatumai. Kokybinio tyrimo pavyzdžiai. Kiekybinio tyrimo pavyzdžiai. Apklausos tyrimo metodas. Anketa. Anketų rūšys. Studentų gebėjimo studijas suderinti su darbu. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2013 04 10
Tyrimas: mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas
Tyrimas mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo imtis. Ekspertų atranka. Tyrimo etika. Tyrime dalyvavusių sąrašas. Informanto kodas. Vyr. socialinė pedagogė. Šiaulių mokykla. Kvalifikacinė kategorija. ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2016 05 27
Intelektualizuotos transporto sistemos ir jų perspektyvos Lietuvoje
Įvadas. Intelektinės transporto sistemos logistikoje. Intelektualizuoto transporto plėtros politika ES. Intelektualizuoto transporto plėtra. Galimybės plėtoti intelektualizuotas transporto sistemas Lietuvoje. Anketos nagrinėjimas. ...
Informatikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2017 01 02
Investicijos į vertybinius popierius, nekilnojamą turtą ir pokerio žaidėją analizė
Įvadas. Dalis. Investicijų sąvoka ir reikšmė. Investicijų formos [6]. Investavimas į vertybinius popierius [5]. Akcijos [5]. Investavimas į nekilnojamą turtą [7]. Investavimas į žmones [4]. Pokeris [19]. Investicijų rizika. Dalis. AB ...
Verslo tyrimai, Tyrimas, 31 puslapis
2016 02 07
Krovinių gabenimas oro transportu tyrimas
Įvadas. Aviacijos transporto nagrinėjimas. Krovinys ir jo charakteristika. Orlaivių klasifikavimas. Oro transporto privalumai ir trukumai. Oro transporto teisiniai reglamentavimai. Krovinio gabenimas oro transportu tarifai. Lietuvos oro ...
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2017 04 27
Slapto pirkėjo tyrimo ataskaita parduotuvėje „Apranga“
Slapto pirkėjo tyrimo ataskaita parduotuvėje „Apranga“ Įvadas. Slaptas pirkėjas. Aprangos parduotuvėje. Bendra informacija apie objektą. Aplinkos tyrimas. Aptarnaujantis personalas. Bendravimas ir informacijos suteikimas. Vizito ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2017 04 20
Įvaikinimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Įvaikinimo procesas lietuvoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2012 03 16
Marketingo tyrimas Drogas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. „DROGAS“ plėtra. UAB „DROGAS“ vizija. UAB „DROGAS“ misija. UAB „DROGAS“ tikslai. Įmonės marketingo aplinkos ir vidaus veiksnių analizė. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 01 16
Elektromobiliai tyrimas
Įvadas. Elektromobiliai. Elektromobilių modelių techninės charakteristikos. Tyrimo rezultatai. Išvados. Šaltinai. Priedas.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2015 05 07
Merginos šuolio į aukštį iš vietos judesių programos su ir be grįžtamojo ryšio priklausomybė po ekscentrinio – koncentrinio krūvio
Merginos šuolio į aukštį iš vietos judesių programos su ir be grįžtamojo ryšio priklausomybė po ekscentrinio – koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant 60% didžiausiosios šuolio aukščio vertės. Tyrimo metodika. Rezultatai. Rezultatų ...
Kūno kultūros tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2014 05 27
Alkoholizmas sociologijos tyrimas
Sociologinis tyrimas „Alkoholizmas“. Socialinė problema. Socialinės problemos susiformavimo priežastys. Sociologinio tyrimo tikslas, objektas ir potenciali tiriamoji grupė. Hipotezės. Klausimynas. Refleksija. Literatūra.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2014 05 27
Compensa draudimo bendrovės tyrimas
Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Demografinė rinkos padėtis. Rinkos poreikiai. Rinkos augimas. Swot analizė. Kvalifikuoti darbuotojai - įmonės komandoje dirba tik profesionalūs , gerai išmanantys savo sritį darbuotojai. Compensa Life. ...
Daudimo tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2015 11 24
Gyventojų gimstamumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumo teorinė samprata. Mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita. Gimstamumo analizė. Gyventojų gimstamumas Lietuvos apskrityse asm. Baziniai analitiniai rodikliai. Grandininiai analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Išvados. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2014 01 10
Klasikinio ir operantinio sąlygojimo pritaikymas
Klasikinio ir operantinio sąlygojimo pritaikymas. Įvadas. Mokymasis. Asociatyvusis mokymasis skirstomas į du sąlygojimas klasikinį ir operantinį. Tyrimo tikslai. Metodika. Tiriamasis virtuali kompiuterinė žiurkė Sniffy. Naudojama ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2017 10 05
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas. Antras stebėjimas atliktas parduotuvės mašinų stovėjimo aikštelėje (ne prekybos centro), darbo dieną ne piko metu. Trečiasis stebėjimas buvo atliktas parduotuvėje prie brangių prekių. ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 01 20
Sveikatos turizmo paklausos Lietuvoje metodologinis tyrimas
Įvadas. I Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai, hipotezės. II Tyrimo objektas, atliekamo tyrimo respondentai, duomenų (ir tyrimo) metodo, tipo parinkimas. III Sveikatingumo centrų Lietuvoje SSGG analizė. IV Sveikatingumo centrų Lietuvoje ...
Turizmo tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2014 06 18
Žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos tyrimas
Įvadas. Šiaulių rajono situacijos apžvalga. Šiaulių apskrities žemės naudojimas. Žemės ūkio paskirties žemės rinkos situacija šiaulių rajone ir Lietuvoje. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos tyrimas šiaulių rajone. ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 28 puslapiai
2015 02 15
„Charlie pizza” paslaugų kokybės vertinimas
„Charlie pizza” paslaugų kokybės vertinimas.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2016 11 23
Pulso dažnio priklausomybės nuo fizinio krūvio tyrimas
Pulso dažnio priklausomybės nuo fizinio krūvio tyrimas. Tikslas – ištirti, kaip pulso dažnis priklauso nuo fizinio krūvio. Hipotezė – ar pulso dažnis priklauso nuo fizinio krūvio. Darbo eiga. Suskaičiuojama ir užrašoma pulso ...
Biologijos tyrimai, Tyrimas, 1 puslapis
2015 01 13
Slapto pirkėjo tyrimas avalynės batų parduotuvėje
Slapto pirkėjo tyrimas batų parduotuvėje. Įvadas. Bendra informacija apie objektą. Aplinkos tyrimas. Aptarnaujantis personalas. Bendravimas ir informacijos suteikimas. Vizito įvertinimas, išvados ir patarimai.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 03 11
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo