Tyrimai (4)

Tiriamieji mokslo darbai. Tyrimo aprašymas pavyzdys. Parsisiųskite įvairius tyrimus ir pritaikykite juos savo veikloje.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

742 dokumentai
Priklausomybė nuo alkoholio Socialiniai tyrimai
Įvadas. Priklausomybė nuo alkoholio. Priklausomybės nuo alkoholio priežastys. Priklausomybės nuo alkoholio požymiai. Priklausomybės nuo alkoholio pasekmės ir poveikis sveikatai. Priklausomybės nuo alkoholio gydymas. Priklausomybės nuo ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2016 08 10
Rato spindulio ir pasipriešinimo judėjimui jėgos skaičiavimas
9( 2 atsiliepimai )
Rato spindulio ir pasipriešinimo judėjimui jėgos skaičiavimas. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Variklio išorinės charakteristikos sudarymas. Pagrindinės pavaros ir pavarų dėzės perdavimų skaičiaus parinkimas. Traukos ...
Fizikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2013 04 17
Slapto pirkėjo tyrimas kosmetikos parduotuvėje Drogas
Įvadas. Bendra parduotuvės informacija. Aplinkos tyrimas. Personalas. Bendravimas. Išvados.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2014 12 28
Diskriminacija darbo vietoje
Įvadas. Teorinė analizė. Diskriminacija darbo vietoje. Kokias pagrindines tendencijas atspindi diskriminacijos darbe atvejai praktikoje? Kaip atpažinti diskriminacija darbe? Ką rekomenduojama daryti asmeniui, patyrusiam diskriminacija darbe? ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 11 21
Ekologiškos kosmetikos paklausos tyrimas Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Konceptualus modelis. Aprašomoji statistika. Lytis. Amžius. Išsilavinimas. Užsiėmimas. Gyvenamoji vieta. Mėnesinės pajamos. Ekologiškos kosmetikos priemonių naudojimas. Vien tik ekologiškų kosmetikos ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 42 puslapiai
2013 10 22
Klientų pasitenkinimas naktinių klubų tyrimas
Įvadas. Klientų pasitenkinimas. Metodinis skyrius. Respondentų atsakymai į klausimus. Vartotojų pasitenkinimo naktiniu klubu „universiteto pub“ tyrimo analitinė dalis. Analizė pagal lytį. Analizė pagal pajamas. Išvados. Literatūros ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 75 puslapiai
2013 12 17
Klimato kontrolės sistemos tyrimas
Volvo XC90 25244T. Įvadas. Sistemos veikimo principas ir komponentų techniniai parametrai. Automobilio techniniai duomenys. Principinė schema. Oro kondicionieriaus sistemos veikimo principas. Sistemą sudarantys komponentai. Sistemos techniniai ...
Transporto tyrimai, Tyrimas, 28 puslapiai
2015 03 01
Pulso dažnio priklausomybės nuo fizinio krūvio tyrimas
Pulso dažnio priklausomybės nuo fizinio krūvio tyrimas. Tikslas – ištirti, kaip pulso dažnis priklauso nuo fizinio krūvio. Hipotezė – ar pulso dažnis priklauso nuo fizinio krūvio. Darbo eiga. Suskaičiuojama ir užrašoma pulso ...
Biologijos tyrimai, Tyrimas, 1 puslapis
2015 01 13
„Charlie pizza” paslaugų kokybės vertinimas
„Charlie pizza” paslaugų kokybės vertinimas.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2016 11 23
Common Rail degalų tiekimo sistemos elektrinių komponentų tikrinimas
Common Rail degalų tiekimo sistemos elektrinių komponentų tikrinimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Darbo eiga. Degalų slėgio jutiklis. Purkštuvo valdymo signalai. Kontroliniai klausimai.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2015 11 24
Dietetika
Trijų parų maistinių medžiagų ir. Energijos apskaičiavimas. Mano fizinio aktyvumo koeficientas. Mano kūno svoris. Ūgis. Amžius. Mano kūno masės indeksas. Pagrindinė paros energijos apykaita (PEAParos energijos poreikis (PEPVandens kiekis ...
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2014 06 18
Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys
Įvadas. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paskirtis. Valstybiniai erdviniai duomenų rinkiniai. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra. Žemės informacinės sistemos. Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M1 ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 03 31
Prasmingos informacijos atsiminimas. Atminties lavinimas
Įvadas. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2012 06 15
Statistinis tyrimas. Ką mokiniai veikia laisvalaikiu?
Statistinis tyrimas: ką mokiniai veikia laisvalaikiu. Variacin eilutė, dažnių lentelė, stulpelinė diagrama, skritulinė diagrama. Išvada. Iš surinktų duomenų pastebime, kad vaikinai mieliausiai renkasi pasisėdėjimą prie kompiuterio ar ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2011 01 25
Sveikatos turizmo paklausos Lietuvoje metodologinis tyrimas
Įvadas. I Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai, hipotezės. II Tyrimo objektas, atliekamo tyrimo respondentai, duomenų (ir tyrimo) metodo, tipo parinkimas. III Sveikatingumo centrų Lietuvoje SSGG analizė. IV Sveikatingumo centrų Lietuvoje ...
Turizmo tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2014 06 18
Biokuro katilų įdiegimas daugiabučiuose mažinant šildymo išlaidas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodai. Biokuro katilų apžvalga mokslinėje literatūroje. Biokuro katilų samprata. Biokuro rūšys. Biokuro katilų technologijos. Biokuro katilų nauda ir įtaka šildymo išlaidomis. Pasirengimas tyrimui ...
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2014 04 01
Marketingo tyrimas Pigu.lt
Ivadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo planas. Tyrimo metodikos apibendrinimas. Atlikto tyrimorezultatųpagrindimas. Duomenų analizavimas. Rezultatai. Ribotuvai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2016 06 17
Marketingo tyrimas Šokoladas
Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas. Imties dydžio nustatymas. Tyrimo ataskaita. Duomenų interpretavimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2015 01 21
Mercedes Benz E270 CDI klimato kontrolės sistemos tyrimas
Įvadas. Sistemos veikimo principas. komponentų techniniai parametrai. Automobilio techniniai duomenys. Principinė schema. 81. 3. Oro kondicionieriaus sistemos veikimo principas. Sistemą sudarantys komponentai. Sistemos techniniai parametrai. ...
Transporto tyrimai, Tyrimas, 38 puslapiai
2015 03 01
Socialinis tyrimas
Tyrimo pristatymas. Tyrimo metodas. Tyrimo rezultatų analizė. Demografiniai duomenys. Jaunimo vertybinės nuostatos įvairių gyvenimo sričių, teikiamų prioritetų atžvilgiu. Jaunimas ir socialinės problemos. Jaunimas ir šeima. Jaunimas ir ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 51 puslapis
2013 05 28
Statistikos tiriamasis darbas
Įvadas. Uab „kesgvytis“ grynasis pelnas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas. Pelno didėjimo tempas. Vidutinis pelno didėjimo tempas. Pelno padidėjimo tempas. Vidutinis pelno padidėjimo ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2012 12 09
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
Optimaliausio ratlankio parinkimas daugiakriterinės analizės būdu
Įvadas. Literatūros apžvalga. Nagrinėjami objektai. Daugiakriterinės analizės metodas. Duomenų apskaičiavimas pagal formules. Galutiniai duomenys. Išvados. Naudota literatūra.
Transporto tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2012 10 04
Tyrimų metodologija Maisto prekybos centrai Tauragėje
Įvadas. Maisto prekybos centrų populiarumo tyrimas. Tiriamojo objekto pristatymas. Tyrimo organizavimo etapų pateikimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų pateikimas ir analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 21 puslapis
2015 01 13
Vaiko psichologinis įvertinimas
Aurimas Juknevičius. Vaiko psichologinis įvertinimas. Tiriamojo vardas , pavardė. Tiriamojo lytis. Tiriamojo chronologinis amžius. Tyrimo data. Tyrimo vieta. Išvados data. Tyrimo uždaviniai. Duomenys apie tiriamojo šeimą. Šeimos ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2016 05 30
Alaus vartojimo marketingo tyrimas
Ar per pastarąjį mėnesį jūs gėrėte alaus? Kur pirktą alų jūs dažniausiai gėrėte? Išvados. Į kokią tarą išpilstytą alų dažniausiai gėrėte? Kaip dažnai jūs geriate alų? Kokio stiprumo alų jūs dažniausiai geriate? Kurioje ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2012 02 21
E. Demingo principų pritaikymas ir veikimas praktikoje
Praktinis darbas.Darbo tema. Kokybės įvertinimo metodai ir būdai. tyrime Tikslas. Išsiaiškinti E. Demingo principų pritaikymą ir veikimo principus praktikoje. Uždaviniai. Išanalizuoti E. Demingo principų veikimą pasirinktoje ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2017 04 25
Ekonometrija Emigracijos tyrimas Letuvoje
Metodologija. Modelio kintamieji ir duomenys. Hipotezės. Tyrimo rezultatai. Aprašomoji statistika. Grafinė duomenų analizė. Regresinio modelio sudarymas. Multikolinearumas. Regresijos reikšmingumas. Backward metodas. Heteroskedastiškumo ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2014 11 24
Internetinė rinkodara tyrimas
Kaip socialinių medijų rinkodara veikia smulkaus verslo atveju? Internetinė rinkodara smulkiajam verslui.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2015 04 01
Suaugusiųjų švietimo padėtis Lietuvoje tyrimas
Tyrimo aktualumas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Pagrindinės tyrimo sąvokos. Tyrimo metodika. Tyrimo organizavimas. Informacijos šaltiniai. Suaugusiųjų apklausos anketa. Andragogų apklausos anketa. Darbdavių apklausos ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 05 06
×
Namų darbų pagalba 24/7