Tyrimai (5)

Tiriamieji mokslo darbai. Tyrimo aprašymas pavyzdys. Parsisiųskite įvairius tyrimus ir pritaikykite juos savo veikloje.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

742 dokumentai
TELE2 įvaidžio kūrimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio teoriniai aspektai. Įvaizdžio apibrėžtis ir svarba įmonėje. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės ir kriterijai. Uab „Tele2“ įvaizdžio vertinimo tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo organizavimas ...
Komunikacijų tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2015 01 15
„Lietuvos draudimo“ įmonės patikimumo vertinimas klientų požiūriu
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Anketavimas. Interviu. Duomenų analizės fragmentai. Anketavimo rezultatų fragmentas. Interviu rezultatų fragmentas. Išvados. Priedai. Literatūra.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2015 05 21
Elektrostatinio lauko tyrimas (2)
Elektrostatinio lauko tyrimas. Darbo užduotis. Elektrolizinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Darbo metodas. Darbe tirsime potencialo pasiskirstymą tarp mažo elektrinio ...
Fizikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2013 10 03
Klientų požiūris į „PZU Lietuva“ draudimo įmonės teikiamas paslaugasas klientų požiūriu
Ivadas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Anketavimas. Interviu. Duomenų analizės fragmentai. Interviu rezultatų fragmentas.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2015 05 21
Marketingo tyrimai
Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimai yra labai svarbūs. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs. Marketingo tyrimai tai. Marketingo tyrimo parengiamasis darbas. Marketingo tyrimo etapai. Priežastiniai ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2012 01 11
Matematikos statistikos darbas
Statistikos darbas. Darbo tikslai. Variacinė eilutė. Imties plotis. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2016 03 30
Nivea marketingo tyrimas
Įvadas. Produkto pristatymas. Pirmasis lygmuo – „nivea” universalaus kremo esmė (turinys). Antrasis lygmuo – „nivea” universalaus kremo forma (vaizdas). Trečiasis lygmuo – „nivea” universalus kremas plačiąja prasme (papildoma ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2012 06 15
Rekuperacinės sistemos tyrimas
Įvadas. Modernių vėdinimo sistemų apžvalga. Vėdinimo įtaka žmogui. Rekuperacinės vėdinimo sistemos. Vėdinimo sistemos parinkimas. Daugiabučio namo vėdinimo sistemos parinkimas. Oro drėgnumo techninių rodiklių pokytis, įvedus ...
Statybos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2018 04 17
Slaptas pirkėjo tyrimas
Įvadas. Bendra informacija apie objektą. Aplinkos tyrimas. Aptarnaujantis personalas. Bendravimas. Informacijos suteikimas (paslaugos įsigyjimas). Vizito įvertinimas. Literatūros sąrašas.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2014 12 02
Taikomais tyrimas Cementas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Daugiakriterinė analizė Lyginamieji objektai. Kriterijų apibūdinimai. Praktinė dalis Skaičiavimai. 9. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statybos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2016 03 08
Vartotojų elgsenos tyrimas kosmetikos parduotuvėje
Įvadas. Vartotojų elgsenos teorijos. Vartotojų prekių pirkimo procesas. Naudingumo teorija. Elastingumo teorija. Vartotojų elgsenos tyrimas kosmetikos parduotuvėje ,,superdrug“. „Superdrug“ parduotuvės veiklos analizė. Vartotojų ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 25 puslapiai
2015 04 02
Atleidimas iš darbo
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Atleidimo iš darbo tvarka. Darbuotojo atleidimas iš darbo suėjus terminui. Sudaryta neterminuota darbo sutartis. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Teisės tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2014 02 10
Aukšto dažnio triukšmas ir jo poveikis žmogui
Įvadas. Garsas. Pagrindinės garso sąvokos. Triukšmas. Pagrindinės triukšmo sąvokos. Aukšto dažnio garsų suvokimas. Tonų aukščio suvokimas. Garso slėgis. Triukšmo šaltiniai. Triukšmo poveikis žmogui. Triukšmo girdimumo ir skausmo ...
Aplinkos tyrimai, Tyrimas, 26 puslapiai
2013 10 14
Įmonės tyrimas
Įvadas įmonės siekiai. Misija. Vizija. Vertybės. Įmonės veiklos aprašymas. Veikla. „alma littera“ įmonių grupė. Socialinė atsakomybė darbuotojams. Etikos ir darbo kodeksas. Socialinė atsakomybė klientams. Socialinė atsakomybė ...
Verslo tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2012 11 10
Lietuvos jaunimo emigracija priežastys ir pasekmės
Įvadas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Dokumentų analizė. Išskiriami du pagrindinia dokumentų analizės metodo atvėjai kiekybinis ir kokybinis. Lietuvos jaunimo emigracijos rodiklių analizė. Kiekybinė dokumentų analizė. Kokybinė ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2015 06 03
Marketingo tyrimas
Įvadas. Tyrimo ataskaitos pristatymas. Tyrimo problema ir aktualumas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, tiriamieji klausimai. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo rezultatai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2014 03 27
Marketingo tyrimas, Lietuvos spauda populiarumo Ukmergeje tyrimas
Įvadas. Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimų sprendimų priėmimas. Marketingo tyrimų objektas. Iinformacijos vertės nustatymas. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo tyrimų metodai. Duomenų rinkimo metodai. Tyrimų procedūra. Uab ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2016 03 30
Marketingo tyrimas. Įtaka vartotojų elgsenai
Įvadas. Tyrimo metodo pagrindimas. Prekės tyrimas. Vartojimo prekių klasifikavimas. Padėtis rinkoje. Kaina. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgesio tyrimas rinkoje. Veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 29 puslapiai
2012 01 02
Metodologija
Įvadas. Adaptacijos samprata ir rūšys. Adaptaciją lemiantys veiksniai. Bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Tyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados.
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2012 12 13
Organizacijų susitikimų ir susirinkimų valdymas
Įvadas. Komunikacija. Komunikavimo funkcijos. Susirinkimo organizavimas. Tinkama susirinkimo aplinka. Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimų taisyklės. Susirinkimo vieta, dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas. Konferencijų organizavimas. Anketa. ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 31 puslapis
2014 11 10
Slapto pirkėjo tyrimas klientų aptarnavimas
Įvadas. Tyrimo laikas ir aplinka. Darbuotojų bendravimas su klientais.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2015 03 03
Tabako gaminių suvartojimas statistinis tyrimas
Įvadas. Tabako vartojimas ir padariniai teorinė esmė. Tabako gaminių vartojimas. Tabako gaminių suvartojimo pokyčiai lietuvoje. Tabako gaminių suvartojimo lietuvoje vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Literatūra ir ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2016 09 09
Vartotojų požiūris į viešbučio teikiamas paslaugas
Įvadas. Viešbučio „valina“ teikiamų paslaugų tyrimo metodika. Viešbučio „valina“ teikiamų paslaugų tyrimo ataskaita. Išvados.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2012 03 27
Žieminių padangų pasirinkimo tyrimas
Įvadas. Lengvųjų automobilių žieminių padangų savybių ir pasirinkimo galimybių apžvalga. Lengvųjų automobilių žieminių padangų pasirinkimą lemiančių veiksnių empirinis tyrimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2015 11 03
Anketa pedagogų veiklos kompetencijai tirti
Anketa pedagogams. Kokia jūsų nuomonė apie tiriamosios veiklos kompetenciją? Kokio tikslo siekiate įsitraukdami į tiriamąją veiklą? Svarbiausios raiškos tiriamosios veiklos kompetencijai ir jos realizavimui. Su kokiomis iš šių temų ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2013 05 21
BMW 528 M52B28 variklio valdymo sistemos tyrimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Komponentų techniniai parametrai. Automobilio techniniai duomenys. Sistemą sudarantys komponentai. Sistemos veikimo principas8 1. 4 Sistemos veikimo algoritmas. Kuro sistemos tikrinimas. ...
Transporto tyrimai, Tyrimas, 41 puslapis
2015 03 01
ES ir Lietuvos politika saugos ir saugumo transporto srityje
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ES ir Lietuvos politika saugos ir saugumo transporto srityje. Transporto politika saugumo srityje. Saugos sistemos kelių transporte. Pagrindiniai politiniai dokumentai. Lietuvos situacija. Naudota ...
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2015 03 23
Gerontologinis tyrimas
Pagyvenusio ir seno žmogaus tyrimas. Duomenys. Vertinimas. Dokumentinė dalis. Gyvensenos rizikos veiksniai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Fizinis tyrimas. Funkcijų tyrimas. ADL skalės vertinimas. Orientacija. Psichologinis įvertinimas. ...
Medicinos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2013 12 19
Migracija Lietuvoje (2)
Emigracijos problema lietuvoje. Įvadas. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Statistiniai duomenys apie emigrantus. Su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur. Kliūtis - kalba. Reikalauja darbo patirties. Išsiskyrimas su šeima. ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2013 05 28
Paauglių fizinio aktyvumo ir mitybos įpročiai Anketa
Mieli moksleiviai. Fizinis aktyvumas Jūsų lytis. Jūsų amžius. Ar sportuojate ? ( jeigu į šį klausimą atsakėte NE , pereikite prie 7 klausimo. Kaip dažnai sportuojate. Kiek laiko užtrunka jūsų treniruotė ? Kaip sportuojate. Kaip ...
Sveikatos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2015 12 16
×
Namų darbų pagalba 24/7