Tyrimo metodas: interviu


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.


Pasirinkau išanalizuoti kokybinį duomenų rinkimo metodą – interviu metodą. Šis (kokybinio interviu) metodas buvo pasirinktas, nes mano nuomone tiesiogiai bendraujant su respondentais galima gauti tikslingos informacijos, dominančiu klausimu. Mokslinė literatūra buvo renkama iš Klaipėdos Universiteto bibliotekos, elektroninių portalų ir duomenų bazių, kuriuose aprašomas interviu tyrimo metodas. Medžiagai rinkti pasirinkau šiuos autorius : Kardelis K. (2005), Luobikienė I. (2010), Valackienė A. Mikėnė S. (2008), Bitinas B. Rupšienė L. Žydžiūnaitė V. (2008), Tidikis R. (2003). Taip pat pasinaudojau Lietuvos duomenų archyvu (Lida.eu).

Metodologijos darbo tikslas:

•siekiama atskleisti, kokios tyrimo taisyklės būdingos analizuojamam interviu metodui.

Darbo tikslui atskleisti iškelti šie uždaviniai:

•siekiant bus struktūriškai aprašytos interviu metodo įžvalgos ir rekomendacijos.

Tyrimo metodas: interviu. (2014 m. Spalio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/tyrimo-metodas-interviu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 04:08