Tyrimų anketos duomenų analizė SPSS


Tyrimų anketos duomenų supratimas. SPSS programoje asmenų duomenims įvertinti priskirtos reikšmės. SPSS programoje klausimų duomenims įvertinti priskirtos reikšmės. Aprašomoji statistika Aprašomoji statistika. Dažnių lentelių sudarymas. “ Personalas reaguoja į prašymus ir pageidavimus ”. Atmetama , kad apklaustųjų lytis turėjo reikšmę pasirinkumui. “ Personalas greitai reaguoja į iškilusias problemas ”. Hipotezė negali būti atmetama , kad apklaustųjų amžiaus grupė turėjo reikšmę pasirinkumui. “ Organizacija teikia teisingą informaciją ”. “ Personalas supranta kliento lūkesčius ”. Α , todėl hipotezė negali būti atmetama , kad apklaustųjų išsilavinimas turėjo reikšmę pasirinkimui. Hipotezė gali būti atmetama , kad apklaustųjų užsiėmimas turėjo reikšmę pasirinkumui.


Iš atliktos apklausos duomenų, kuriais įvertiname apčiuopiamumą, patikimumą, reagavimą, tikrumą ir empatiją, buvo atrinkti esminiai klausimai, kuriuos naudosime duomenų normalumo patikrinimui lyginant su aplaustųjų asmenų lytimi,amžiaus grupe, išsilavinimu ir užsiėmimu, siekiant

gauti dažnių lenteles, įvertinti aprašomoją statistiką ir patikrinti duomenų normalumą.

Norint susisteminti gautus duomenis iš apklausos buvo pasirinkta po vieną esminį klausimą įvertinantį kriterijų

Prieš atliekant duomenų dažnių lentelių ir grafikų sudarymą, patikriname ar visi statistiniai duomenys yra surašyti, priešingu bus neišvengiama paklaidų.

Vidurkio rodiklis parodo visų duomenų reikšmių sumą padalintą iš reikšmių skaičiaus.

Medianos(vidurinis kvartilis) reikšmė parodo duomenų vidurio tašką apie, kurį išsidėstę visi kiti duomenys.

Viršutinis ir apatinis kvartiliai apibrėžia duomenų apimtį imties sklaidai įvertintinti.

Iš dažnių duomenų lentelių galime matyti atsakytų klausimų dažnumą skaičiais bei procentai, bei naudojant šiuos duomenis toliau galime sudaryti dažnių grafikus vaidžiai pamatyti apklaustųjų nuomonę į esminius kriterijus.

Tai galėjo atsitikti todėl, kad apklausos duomenis pildę asmenys nebuvo labai interesuoti atlikti apklausą arba skubėjo ją atlikti.

Gauti grafikų duomenys parodo kaip apklausos duomenys pasiskirstė aplink normaliają tiesę.

Šios dalies metu patikrinsime ar apklausos kriterijams įvertinti lėme apklaustųjų lytis, amžiaus grupė, išsilavinimas, užsiėmimas.

Koreliacijos reikšmingumas vertinant p reikšmę=0.196 su α=0.05 pastebime, kad p reikšmė yra didesnė už α, todėl atmetama, kad apklaustųjų lytis turėjo reikšmę pasirinkumui.

Koreliacijos reikšmingumas vertinant p reikšmę=0.073 su α=0.05 pastebime kad p reikšmė yra nežymei didesnė už α, todėl hipotezė negali būti atmetama, kad apklaustųjų amžiaus grupė turėjo reikšmę pasirinkumui.

Ryškiausias koreliacijos stiprumas lyginat apklaustųjų išsilavinimu su kriterijais įvertinančiais pasirinkimus atsakant į teiginius, matoma teiginuose “Organizacija teikia teisingą informaciją”, kurio reikšmė lygi 0,176 bei “Personalas supranta kliento lūkesčius”, kurio reikšmė lygi 0,157 tačiau šios reikšmės yra labai silpnos norint teigti, kad išsilavinimas įtakojo pasirinkimus.

  • Microsoft Word 199 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (1735 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukas
  • Tyrimų anketos duomenų analizė SPSS
    8 - 4 balsai (-ų)
Tyrimų anketos duomenų analizė SPSS. (2019 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/tyrimu-anketos-duomenu-analize-spss.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 19 d. 00:06
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema