Uab akcijų perleidimo ypatumai Lietuvos respublikoje


Įvadas. Bendra nuosavybės teisės į akcijas apžvalga. Nuosavybės teisės į akcijas perdavimo reguliavimas Lietuvos teisės aktuose. Uab akcijų perleidimo sąlygos pagal abį. Akcininkų pirmumo teisė įsigyti parduodamas Uab akcijas. Akcininkų išankstinis pirmumo teisės atsisakymas įsigyti parduodamas Uab akcijas. Bendrosios jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams priklausančių akcijų perleidimas. Koncentracijos kontrolė perleidžiant Uab akcijas. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedai. Priedas. Uab akcijų pirkimo-pardavimo sutartis.

Temos aktualumas. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje atsirado ir plėtojami naujo pobūdžio ekonominiai santykiai, su kuriais atsirado ir naujas nuosavybės teisės objektas – akcija. Lietuvos teisineje sistemoje taip pat atsirado nauja juridinio asmens forma – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB), kuri pastaruoju metu tapo viena iš populiariausių verslo organizavimo formų Lietuvoje. UAB akcijų perleidimas arba pirkimas-pardavimas yra vienas iš dažniausiai sudaromų sandorių tarp bendrovės akcininkų arba akcininkų ir trečiųjų asmenų. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 46 str. ir 47 str. reglamentuoja akcijų perleidimo tvarką ir sąlygas, kurių privalo laikytis kiekvienas šiuos vertybinius popierius norintis perleisti akcininkas.

Kursiniame darbe nagrinėsime UAB akcijų perleidimo ypatumus Lietuvos Respublikoje temą, apžvelgsime nuosavybės teisę į akciją, ABĮ nurodytas UAB akcijų perleidimo sąlygas, akcininkų pirmumo teisę įsigyti parduodamas UAB akcijas, akcijų, priklausančių sutuoktiniams bendrąja jungtinės nuosavybės teisę, perleidimą, akcininko išankstinio pirmumo teisės atsisakymą įsigyti parduodamas UAB akcijas, koncentracijos kontrolę ir kt.

Pažymėtina, kad UAB yra absoliučios lyderės pasirenkant verslo organizavimo formą (2012 m. ir 2013 m. buvo užregistruotos atitinkamai 49 651 ir 51 236 veikiančių UAB). Akcijų perleidimas arba pirkimas-pardavimas yra vienas iš dažniausiai bendrovės akcininkų sudaromų sandorių, o taip pat verslo perleidimo formų. Atsižvelgiant į tai, detalus UAB akcijų perleidimo tvarkos ir sąlygų išnagrinėjimas yra aktualus ne tik teisės mokslui, bet ir civilinės apyvartos dalyviams, nes jis leis išvengti teisminių ginčų ir apsaugoti tiek akcijų pirkėjo, tiek ir pardavėjo interesus.

Nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis. Nors net keletas Lietuvos autorių analizavo įvairius disponavimo akcijomis klausimus, tačiau iki šiol UAB akcijų perleidimo ypatumų Lietuvos Respublikoje tema nebuvo detaliau nagrinėjama. Taip pat pasigendama darbų, kuriuose būtų analizuojama akcininkų pirmumo teisė įsigyti perleidžiamas UAB akcijas, akcijų, priklausančių sutuoktiniams bendrąja nuosavybės teise, perleidimas, koncentracijų kontrolė dėl akcijų pardavimo ir kt. klausimai. Kitą vertus, teisinės literatūros ir įstatymų spragas užpildo teismų praktika.

Darbo tikslas. Aptarti UAB akcijų perleidimo ypatumus, pasitelkiant aktualią teisinę bazę ir apžvelgiant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) ir kt. teismų praktiką dėl UAB akcijų perleidimo Lietuvos Respublikoje.

Tyrimo objektas. UAB akcijų perleidimas Lietuvos Respublikoje.

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros šaltinius UAB akcijų perleidimo tema;

2.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 60 KB
  • 2015 m.
  • 32 puslapiai (8537 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marek
  • Uab akcijų perleidimo ypatumai Lietuvos respublikoje
    10 - 9 balsai (-ų)
Uab akcijų perleidimo ypatumai Lietuvos respublikoje. (2015 m. Vasario 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-akciju-perleidimo-ypatumai-lietuvos-respublikoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 14:42
×