Uab „Akmenės vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo gamybos sąnaudų analizė


Asmeninė informacija. Vardas(-ai) Pavardė(-ės). Adresas(-ai). Telefonas(-ai). Mobilusis telefonas. El. paštas(-ai). Pilietybė. Gimimo data. Lytis. Praktikos metu pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis. Išsilavinimas. Datos. Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos. Gimtoji kalba(-os). Kita kalba(-os). Įsivertinimas. Supratimas. Kalbėjimas. Rašymas. Europos lygmuo*. Klausymas. Skaitymas. Bendravimas žodžiu. Informacijos pateikimas žodžiu. Rusų. Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos. Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos. Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos. Kiti gebėjimai ir kompetencijos. Akmenės rajono savivaldybės vietinio ūkio ir turto skyriaus veikla.


Pasižymiu organizuotumu, kuris buvo išugdytas tiek mokymosi metu koordinuojant bendrus projektus paskaitų metu, tiek savanoriškoje veikloje .

Skaitau įvairios tematikos knygas, domiuosi šiandieninio gyvenimo aktualijomis, naujovėmis ekonomikos ir mokslo srityse. Patinka žūklauti. Turiu A, B kategorijų vairuotojo pažymėjimą nuo 1998 metų.

Šios užduoties dalį atlikti nebuvo sudėtinga, nes studijuodama aš išmokau rinkti informaciją apie ūkio subjektą, jo veiklą, ją analizuoti. Visą reikiamą informaciją apie bendrovės veiklą radau Akmenės rajono savivaldybės tinklalapyje.

Kadangi analizavau savivaldybės kontroliuojamą įmonę, labai daug informacijos man suteikė praktikos vadovė, nes tai jos kuruojama įmonė. Visą reikiamą informaciją apie bendrovės veiklą radau Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus sukauptose įvairiuose ataskaitose, finansiniuose dokumentuose.

Siekiant teisingai įvertinti bei palyginti bendrovės veiklą, buvo išanalizuotos paskutinių 3 metų sąnaudų ataskaitos, atidžiai išnagrinėjau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje skelbiamą informaciją. Šiai užduočiai atlikti padėjo buhalterinės, finansinės ir valdymo apskaitos metu įgytas gebėjimas analizuoti ūkio subjektų kaštus. Tai leido atlikti vandens tiekimo gamybos sąnaudų analizę.

Praktiką atlikau Akmenės rajono savivaldybėje, Vietinio ūkio ir turto skyriuje, praktikos vadovė buvo paskirta šio skyriaus vedėja Stasė Racevičienė. Man buvo suteikta patogi darbo vietą, įrengta prieiga prie interneto. Kolektyvas mane priėmė labai šiltai bei draugiškai. Visos skyriuje dirbančios darbuotojos geranoriškai padėjo spręsti man rūpimus klausimus. Tam, kad suprasčiau šio skyriaus veiklą, visų pirmą skyriaus vedėja supažindino mane su skyriaus veiklos nuostatais, kuriais vadovaujasi savo veikloje. Šis skyrius yra Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi veiklos nuostatais, kurie reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir teises. Pagal savo kompetenciją Skyrius organizuoja Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą, tvarkymą, įgyvendinimą, administruoja Savivaldybės turto ir Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo patikėjimo ir panaudojimo teise. Vietinio ūkio ir turto skyriaus uždavinių yra šie:

pagal Skyriaus kompetenciją organizuoti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą, tvarkymą, įgyvendinimą;

administruoti valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimą, tvarkyti savivaldybės nuosavybės arba valdomų patikėjimo teise, panaudos, nuomos sutarčių teise disponuojamų žemės sklypų dokumentaciją, jų keitimą bei galiojimą, teikti pasiūlymus ir rengti dokumentų projektus dėl valstybinės žemės naudojimo ir disponavimo;

užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą, išsaugoti ekologines sistemas bei kraštovaizdį Savivaldybės teritorijoje, reguliuojant visuomeninius santykius, juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas aplinkosaugos srityje;

organizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, įgyvendinimą;

rengti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatą, kontroliuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

Kadangi analizavau savivaldybės kontroliuojamą įmonę, labai daug informacijos man suteikė praktikos vadovė, nes tai jos kuruojama įmonė. Visą reikiamą informaciją apie bendrovės veiklą radau Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus sukauptose įvairiuose ataskaitose, finansiniuose dokumentuose. Susipažinau su bendrovės įstatais, domėjausi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais, nes šalto vandens tiekimo ir nuotekų valymo kainos yra derinamos būtent su šią komisiją.

Praktikos metu Akmenės rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir turto skyriuje atlikau užduotį apie UAB „Akmenės vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2009 - 2011 metų gamybos sąnaudų pokytį. Norint atlikti šią užduotį prireikė tam tikrų teorinių žinių. Buhalterinės, finansinės ir valdymo apskaitos metu įgytas gebėjimas analizuoti ūkio subjektų kaštus padėjo įgyvendinti šią praktikos užduoties dalį. Tai leido atlikti vandens tiekimo gamybos sąnaudų analizę. Interpretuojant gautus rezultatus, labai padėjo finansų analizės paskaitų metu įgytas gebėjimas atlikti tam tikrų rodiklių horizontalią ir vertikalią analizę. Taip pat paskaitų metu išmokau tinkamai analizuoti gautus rezultatus, daryti ekonomiškai pagrįstas išvadas.

  • Ekonomika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 112 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (7114 žodžiai)
  • Universitetas
  • Virgule291
  • Uab „Akmenės vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo gamybos sąnaudų analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Uab „Akmenės vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo gamybos sąnaudų analizė. (2016 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-akmenes-vandenys-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-gamybos-sanaudu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 08:25
×