UAB „Antomas“ finansinės būklės analizė


Paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Finansinės analizės rūšys. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbe yra analizuojama finansinės būklės tema, kalbama apie finansinių ataskaitų paskirtį. Taip pat yra nagrinėjamos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, atliekama jų struktūros ir dinamikos analizės.

Praktinėje dalyje yra analizuojama uždaroji akcinė bendrovė (UAB) „Antomas“. Atliekama teorinėje dalyje išnagrinėta finansinės būklės analizė. Analizuojant šios įmonės finansinę būklę buvo pasitelkti struktūros bei dinamikos analizių metodai. Taip pat buvo atlikti mokumo bei likvidumo rodiklių skaičiavimai.

Įmonės išorinė aplinka nuolat kinta, tuo pat metu keičiasi tiek pats ūkio subjektas, tiek Jos finansinė būklė. Būtent finansinė būklė padeda sukurti tinkamą įmonės įvaizdį partnerių akyse, parodo koks įmonės finansinis potencialas ir galimybės kovoti konkurencinėje kovoje su kitomis įmonėmis. Todėl yra labai svarbu nuolat analizuoti įmonės finansinę būklę, nes ji gali atskleisti kur yra didžiosios įmonės problemos bei stipriosios pusės, ką reikėtų keisti, kad pagerinti savo vykdomą veiklą, kad ji atneštų kuo geresnius rezultatus. Analizė padeda apsiekti įmonės vadovybės užsibrėžtus tikslus.

UAB „Antomas“ yra viena iš žinomiausių įmonių, įsikūrusių Ariogalos miestelyje. Ši įmonė yra šeimos verslas, kuris yra ne vienam pavyzdys, kaip šeima, dirbdama kartu, gali nuveikti labai daug. UAB „Antomas“ yra įkurta 2005 metais ir nuo pat įkūrimo vadovaujasi verslo principais, t. y. veikia estetiškai, dirba sąžiningai bei skaidriai rinkos, visuomenės, darbuotojų ir aplinkosaugos sąlygomis. Šiame kursiniame darbe nagrinėjami finansiniai rezultatai, atliekama vertikali bei horizontali analizės, kurios atskleidžia įmonės turimus trūkumus ir padeda nustatyti reikiamus veiksnius, norint pagerinti įmonės būklę.

Problema. Įmonės skiria labai mažai dėmesio finansinės būklės analizei, kuri parodo realią įmonės padėtį.

Kursinio darbo tikslas – pateikti UAB „Antomas“ finansinės būklės analizę.

Darbo uždaviniai:

Paaiškinti finansinės būklės ir jos analizės sampratą;

Pritaikyti teorinius būdus praktinėje dalyje ir išanalizuoti UAB „Antomas“ finansinę būklę;

Tyrimo objektas – UAB „Antomas“ finansininės ataskaitos.

Taigi, visos šios finansinės ataskaitos siekia pateikti aiškią ir detalę informaciją apie įmonės vykdomą veiklą bei esamą jos būklę.

Finansinė atskaitomybė turi būti aiškiai identifikuojama ir atskiriama nuo kitos ekonominės, techninės, statistinės informacijos. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka yra detaliai išdėstyta Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartuose, t. y. 1-ame „Finansinė atskaitomybė“, 2-ame „Balansas“, 3-iame „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 5-ame „Pinigų srautų ataskaita“ ir 6-ame „Aiškinamasis raštas“. Jeigu finansinė atskaitomybė yra parengta nesilaikant verslo apskaitos standartų reikalavimų, tai šio veiksmo priežastys turi būti nurodytos aiškinamajame rašte.

Pasak Mackevičiaus J. pagrindinė finansinių ataskaitų paskirtis – teikti įvairiems vartotojams naudingą ir ekonominiams sprendimams priimti reikalingą informaciją. Tačiau vienam vartotojui ta pati informacija yra naudinga ir svarbi ekonominiams sprendimams priimti, o kitų ji visiškai nedomina. Todėl finansinės ataskaitos turi būti parengtos tokios, kad patenkintų bendriausius įvairių vartotojų informacijos poreikius. Visus finansinių ataskaitų vartotojus pirmiausia domina informacija apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Remiantis šia bendriausia informacija, kaip nurodyta tarptautinio apskaitos standartų komiteto parengtoje „Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo sistemoje“ beveik visi informacijos vartotojai priima tam tikrus ekonominius sprendimus, pavyzdžiui, renkasi, kada pirkti, išlaikyti ar parduoti turtą, vertina išteklių valdymą ir saugumą, įmonės pajėgumą mokėti atlyginimus, suteikti kitas paskatas ir galimybes savo darbuotojams, nustato paskirstytąjį pelną ir dividendus ir kt. (Mackevičius J., 2009, p. 291).

Finansinės būklės ataskaita, kuri dar kitaip vadinama balansu, yra svarbiausias finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriame nurodomas įmonės turtas, jos skoliniai įsipareigojimai bei nuosavas kapitalas. Balansas yra seniausia įmonės finansinės ataskaitos forma, atsiradusi kartu su dvejybiniu apskaitos principu. Ši finansinės atskaitomybės ataskaita turi pakankamai daug apibrėžimų, kurie keitėsi kintant balanso formai, vienas iš jų: balansas – įmonės finansinės ataskaitos forma, parodanti turto, nuosavybės ir įsipareigojimų būklę tam tikrą dieną pinigine išraiška. Pagal dvejybinį apskaitos principą atitinka šią lygybę: Turtas = Nuosavybė + Įsipareigojimai (T=N+Į). Ankstesni balanso apibrėžimai jį apibūdina tiesiog kaip turto faktinis būvis.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 107 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 39 puslapiai (6679 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aistė
  • UAB „Antomas“ finansinės būklės analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
UAB „Antomas“ finansinės būklės analizė. (2016 m. Gegužės 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-antomas-finansines-bukles-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 00:45
×