UAB „Apranga“ statistinių rodiklių analizė


Naudoti tyrimo metodai. Duomenų gavimo šaltinis. Praktinė tyrimo nauda. Duomenų gavimo būdai. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai indikatoriai. Metai Pardavimai tūkst. Lt Absoliutinis pokytis grandininiu būdu. Kitimo tempas didėjimo , mažėjimo tempas. Metai Bendrasis pelnas tūkst. Lt Kitimo tempas grandininiu būdu. Padidėjimo sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Metai Bendrasis pelnas tūkst. Lt Procentinis pokytis grandininiu būdu. Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis procentinis pokytis. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Aritmetinis svertinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai Moda. Kvartilės , decilės. Reiškinio pagrindinės vystimosi tendencijos , nustatymo būdai prognozavimo būdai Analitinis Trendo funkcijos skaičiavimas mažiausiųjų kvadratų būdu. Grafinis įtempto siūlo metodas. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Slankiųjų vidurkių metodas.


Įmonę, kaip sudėtingą reiškinį, būtina nagrinėti sisteminiu požiūriu, stebėti praeinančius ir išeinančius srautus, lyginti atskiras dalis, elementus, laikotarpius ir kt. Būtina ištirti padėtį, galimybes, rinkos poreikį ir tendencijas, spręsti esamus ir būsimus uždavinius, ieškoti, kas bus daroma nepalankiausiomis sąlygomis.

Įvertinti įmonės ir jos padalinių finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Dažnai tenka susidurti su statistiniais dydžiais, kurie apibūdina įvairius laikotarpius arba laiko momentus. Visuma tokių dydžių, paimtų chronologiniu nuoseklumu ir apibūdinančių reiškinio raidą laiko atžvilgiu, vadinama dinaminėmis eilutėmis.

Šiame darbe, siekiant išsiaiškinti įmonės ūkinės veiklos pokyčius, naudosimės šiais APB „Apranga“ duomenimis:

Analizuojami APB „Apranga“ pardavimai tūkst.lt, siekiant išsiaiškinti, kuriais metais pardavimų apimtys išaugo labiausiai ir kaip keitėsi įmonės apimtys kiekvienais metais.

Padidėjimo (sumažėjimo) tempu vadiname absoliutaus padidėjimo (sumažėjimo) santykį su lygiu, pasirinktu baze. Dažniausiai padidėjimo (sumažėjimo) tempai yra išreiškiami procentais ir koeficientais.

Aiškinant bendrojo pelno pokyčius, pasitelkiame dinamikos eilučių analitinį rodiklį – procentinį pokytį.

Vidutinis absoliutinis pokytis rodo, kiek vidutiniškai kasmet padidėjo ar sumažėjo tiriamas reiškinys atitinkamais mato vienetais arba procentiniais punktais.

Siekiant išsiaiškinti pardavimų kitimo dinamiką 2007 m. – 2014 m. laikotarpiu, apskaičiuotas vidutinis absoliutinis pokytis.

2007 m. – 2014m. laikotarpiu, vidutiniškai kasmet, pardavimai padidėdavo po 17020,25 tūkst. Lt. (Skaičiavimus žr. 4 priedas)

Šis rodiklis parodo, kokiu mastu vidutiniškai per vieną laikotarpį padidėja arba sumažėja nagrinėjama reikšmė vertinant procentine išraiška arba koeficientu, kai atskaita prilyginama 100%.

Naudojant šį dinamikos indikatorių, apskaičiuotas bendrojo pelno vidutinis kitimo tempas, kurio rezultatai leidžia spręsti apie įmonės veiklos efektyvumą nagrinėjamu laikotarpiu.

Atlikti skaičiavimai parodė, kad 2007 m. – 2014 m. laikotarpiu, vidutiniškai kasmet, bendrasis pelnas padidėdavo po 5,01% arba 1,0501 karto. (Skaičiavimus žr. 5 priedas).

Šis rodiklis parodo, kiek vidutiniškai per vieną laikotarpį padidėja arba sumažėja nagrinėjama reikšmė procentais, kai atskaita prilyginama nuliui.

Siekiant nustatyti, kaip keitėsi įmonės bendrasis pelnas, apskaičiuotas vidutinis procentinis pokytis. Rezultatai parodė, kad 2007 m. – 2014 m. laikotarpiu, vidutiniškai kasmet, bendrasis pelnas padidėdavo po 5,01% arba 1,0501 karto. (Skaičiavimus žr. 6 priedas).

Jis parodo, kiek vidutiniškai per vieną laikotarpį sudarė nagrinėjama reikšmė absoliutiniu dydžiu.

Norint ištirti, koks vidutiniškai per vieną laikotarpį buvo grynasis pelnas, buvo apskaičiuojamas vidutinis lygis. Eilutė yra intervalinė, todėl naudojama formulė, skirta intervalinės eilutės skaičiavimui. Skaičiavimais buvo išaiškinta, kad 2007 m. – 2014 m. laikotarpiu, vidutiniškai kasmet, grynasis pelnas sudarė 25940,75 tūkst. Lt (Skaičiavimus žr. 7 priedas)

Dažniausiai skaičiuojami šių rūšių vidurkiai: paprastasis aritmetinis, aritmetinis vidurkis, progresinis ir struktūriniai vidurkiai.

Analizuojama APB „Apranga“ užsiima mažmenine prekyba drabužiais, dėl šios priežasties nagrinėjamas įmonės parduodamos produkcijos paskutinio nagrinėjamo laikotarpio kainų vidurkis, leidžiantis spręsti apie firmos produkcijos kainų lygį, galintį akivaizdžiai sąlygoti įmonės pardavimų ir pelno apimtį.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2806 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eglė
  • UAB „Apranga“ statistinių rodiklių analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
UAB „Apranga“ statistinių rodiklių analizė. (2017 m. Balandžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-apranga-statistiniu-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Gruodžio 15 d. 11:18
×