UAB apskaitos politika ir finansiniai apskaitos dokumentai


Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės rekvizitai ir veikla. Įmonės buhalterija ir apskaitos programa „LABBIS III“. Įmonės reglamentavimo tvarkos apibūdinimas. Norminių dokumentų apžvalga. Apskaitos politiką formuojantys dokumentai. Tipinių ūkinių operacijų dokumentavimas ir registravimas. Uab „Xxx “ pagrindinės finansinės ataskaitos. Įmonės balansas. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „XXXa“ apskaitos politiką ir pagrindinius naudojamus finansinius apskaitos dokumentus.

Darbo uždaviniai yra šie:

1. Susipažinti su UAB „XXX“ veikla ir steigimo dokumentais.

3. Išnagrinėti pagrindinius įmonėje naudojamus buhalterinės apskaitos dokumentus ir finansines ataskaitas.

Informacijos šaltinių apžvalga. Rengiant buhalterinės apskaitos praktikos ataskaitą remtasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Apskaitos standartais, įmonės dokumentais. Taip pat padėjo kontaktavimas su įmonės buhaltere.

padalintas į įmonės akcijas. Įmonės įstatinis kapitalas – 30 tūkst. Lt. UAB „XXX“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1993 metais. Bendrovė turi savo anspaudą, kuriame įrašyta UAB XXX, Lietuvos Respublika ir gali jį keisti bei naudoti savo nuožiūra.

„XXX“ – didmeninės ir mažmeninės prekybos ir paslaugų įmonė, prekiaujanti

naujomis automobilių detalėmis, automobilių priežiūros priemonėmis, aksesuarais, padangomis. Apie 70 procentų įmonės apyvartos sudaro didmeninė prekyba. Bendrovė teikia ir automobilių remonto, technines priežiūros ir plovimo paslaugas. Įmonė užmezgė tiesioginius ryšius su atsarginių detalių gamintojais įvairiose šalyse ir ėmėsi importuoti automobilių detales. Bendrovė plėtė mažmeninės ir didmeninės prekybos tinklą – atidarė filialus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje.

Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitose valstybėse įregistruoto banko įtaigose, savo

iš pagrindinių Šiaulių miesto automobilių sporto klubo „XXX“ rėmėjų. Taip pat remia kasmetinius Lietuvos standartinių-gamyklinių automobilių ralio čempionato bei Lietuvos autoralio čempionato Šiaulių etapus ir pagrindinis kasmetinių Šiaulių miesto atviro slalomo treko pirmenybių rėmėjas. Be automobilių lenktynių rėmimo dar remia ir kitus sporto, kultūros, visuomeninius renginius bei visuomenines organizacijas. Bendrovė parėmė Šiaulių miesto krepšinio klubą „Šiauliai“, futbolo klubą „Napolis“, Šiaulių miesto Kūno kultūros ir sporto centrą, Šiaulių miesto invalidų sporto klubą „Entuziastas“, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugiją, Lietuvos invalidų draugiją, Šiaulių miesto žmonių su negalia klubą „Židinys“ [8].

Įmonėje dirba 2 buhalterės ir vyr. buhalteris (įmonės (sutrumpinta) valdymo

struktūros schema pavaizduota 1 priede). Buhalterės yra pavaldžios vyr. buhalteriui ir vykdo šias pareigas:

1. Pajamuoja prekes.2. Veda banko apskaitą (suveda į Atsiskaitymus – įplaukas, išmokas, išrašus iš banko).3. Skaičiuoja kasą.4. Atlieka kasininkės pareigas (išduoda – priima pinigus).5. Ruošia pardavimų ataskaitas tiekėjams.6. Ruošia prekių grąžinimus tiekėjams.7. Išrašo sąskaitas faktūras.

• LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

• Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos politika [5].

Buhalterinės apskaitos įstatyme ūkio subjekto vadovams nustatytas reikalavimas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę atskaitomybę, parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir veiklos pobūdį. Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti [6]. Keičiantis teisės aktų reikalavimams, įmonės „XXX“ vadovas patvirtintas apskaitos politikos nuostatas atnaujina metų pradžioje, tuo užtikrindamas valdžios institucijų keliamų reikalavimų atitikimą. Apskaitos ir mokesčių politikos nuostatas ar jų pakeitimus vadovas tvirtina įsakymu ir su šiuo įsakymu raštiškai turi būti susipažinę įmonės darbuotojai [7, p. 7].

Vadovo patvirtintose apskaitos ir mokesčių politikos nuostatose nurodomi apskaitai taikomi apskaitos standartai, teisės aktai, finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, ataskaitoms sudaryti taikomi apskaitos principai bei taisyklės kuriomis reikia vadovautis registruojant turtą, kapitalą, pajamas, sąnaudas ir pinigus. Pvz.: ūkinių operacijų dokumentavimas (dokumentų formos, jų judėjimo tvarka), registravimas (apskaitos registrų formos, tarpusavio ryšiai), inventorizavimas, sąskaitų planas, dokumentų archyvavimas (archyvo pažymų formos). Taip pat nuostatose numatyti buhalterijos darbuotojų darbo sąlygų sudarymas, aprūpinimas darbo priemonėmis, apskaitos kompiuterizavimas, duomenų apdorojimo būdai ir procedūros, asmenų turinčių teisę pasirašyti apskaitos dokumentus sąrašas. Įmonės apskaitos ir mokesčių politikos nuostatose taip pat yra turto, pajamų, sąnaudų, nuosavo kapitalo, atsargų apskaitos metodika ir minimali ilgalaikio turto ir ilgalaikio materialiojo turto likvidacinės vertės apskaičiavimas.

  • Microsoft Word 27 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3440 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jūratė
  • UAB apskaitos politika ir finansiniai apskaitos dokumentai
    10 - 5 balsai (-ų)
UAB apskaitos politika ir finansiniai apskaitos dokumentai. (2016 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-apskaitos-politika-ir-finansiniai-apskaitos-dokumentai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 09:51
×