UAB „Arsidas“ organizacinės kultūros tyrimas


Įvadas. Organizacinės kultūros svarba šiuolaikinei organizacijai. Organizacinės kultūros vieta ir reikšmė šiuolaikinėje organizacijoje. Organizacinė kultūra – svarbus strateginis išteklius šiuolaikinėse organizacijose. Organizacinės kultūros samprata ir struktūra. Organizacinės kultūros samprata ir tipai. Organizacinės kultūros struktūra. Organizacinės kultūros vertinimas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.


Darbo tikslas – išanalizavus teorinius organizacinės kultūros aspektus, įvertinti UAB „Arsidas“ organizacinę kultūrą.

Organizacinė kultūra – svarbus kiekvienos organizacijos, nepriklausomai nuo to, kokią veiklą ji vykdo, aspektas, kuris turi būti kuriamas, valdomas ir tobulinamas.

Ryšiai tarp organizacinių darnos strategijų ir organizacinės kultūros lygių (Baumgartner, 2009, p. 106)

+ priežastinis ryšys; ++ labai stiprus ryšys; - ryšio nėra.

Išanalizavus organizacinę kultūrą kaip strateginį išteklių šiuolaikinėse organizacijose, teigtina, jog siekiant užsitikrinti maksimalią organizacinės kultūros naudą, svarbi organizacinės kultūros dermė su organizacijos strategija(-omis).

Organizacijos kultūra – tai tik organizacijos nariams būdingų nuostatų, požiūrių, lūkesčių, normų, įsitikinimų, įpročių visuma, kuri traktuotina kaip organizacijos narių grupinė sąmonė, lemianti jų reakciją į organizacijos viduje bei išorėje vykstančius procesus ir suponuojanti jų elgseną

Organizacinė kultūra – prielaidų, vertybių, požiūrių, normų ir elgsenos, vyraujančios organizacijoje, visuma

Organizacinė kultūra – tai kolektyvinis fenomenas, kylantis iš organizacijos dalyvių įsitikinimų, socialinės sąveikos, apimantis bendrąsias vertybes, savitarpio supratimą, lūkesčius dėl elgsenos, per laiką apjungiančius individualius asmenis į organizaciją

Organizacinė kultūra – tai įsitikinimai, kurie nukreipia darbuotojus tinkama linkme, nurodo jiems darbo praktikas vertybes bei įsitikinimus

Taigi, organizacinės kultūros gali būti valdžios, vaidmens, užduoties ar asmens tipo. Bet kurio tipo organizacinė kultūra apima tam tikrus elementus, kurie ir analizuojami toliau šiame darbe.

Instrumentas. Anot V. Liesonio ir D. Dilienės (2012), „mokslininkų patvirtintos ir teigiamai įvertintos anketos naudojimas padidina tyrimo rezultatų objektyvumą ir tikslumą (žymiai padidėja galimybė, jog gauti rezultatai atitiks realią situaciją ir bus objektyvūs – įvertinti ne pagal asmenines tyrėjo kompetencijas ir nuostatas, tačiau remiantis mokslininkų aprobuotu instrumentu)“. Organizacinei kultūrai įvertinti naudojamas M. Sashkin ir W. E. Rosenbach (2013) pasiūlytas organizacinės kultūros vertinimo klausimynas. Šis klausimynas apima tokias dimensijas: pokyčių valdymas, tikslų pasiekimas, komandinio darbo koordinavimas ir kultūros stiprinimas, vartotojo orientacija (Sashkin, Rosenbach, 2013). Visoms dimensijoms įvertinti suformuluota po 6 teiginius.

Tyrimui atlikti sudaryta anketa, kurioje pateikta 16 uždaro tipo klausimų.

Teorinėje darbo dalyje minėta, kad organizacinė kultūra gali būti įvairių tipų – valdžios, vaidmens, užduoties ar asmens. Siekiant nustatyti, koks tipas yra vyraujantis UAB „Arsidas“ atveju, kiekvienam tipui buvo skirta po vieną anketos klausimą (nr. 9–12).

Tyrimo imtis. Organizacinės kultūros tyrimams J. C. Sarros ir kiti (2002) rekomendavo rinktis dideles imtis. Tai, anot autorių, užtikrintų geresnį tiriamo reiškinio supratimą. Remiantis autorių rekomendacijomis, atliekamame tyrime duomenų surinkimui pasitelkta didelė tiriamųjų imtis. Nuspręsta į apklausą įtraukti darbuotojus (Giberson et al., 2009). Taigi šio tyrimo populiacija – visi UAB „Arsidas“ darbuotojai. 2018 m. balandžio mėn. duomenimis UAB „Arsidas“ dirbo 523 darbuotojai. Apskaičiavus tyrimo imtį pagal Panioto formulę, gauta, kad iš viso reiktų apklausti 81 respondentą, esant 10 proc. paklaidai, tokiu atveju duomenys būtų reprezentatyvūs.

  • Microsoft Word 77 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3114 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ignas
  • UAB „Arsidas“ organizacinės kultūros tyrimas
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB „Arsidas“ organizacinės kultūros tyrimas . (2018 m. Birželio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-arsidas-organizacines-kulturos-tyrimas.html Peržiūrėta 2019 m. Vasario 23 d. 07:42
×