UAB auditas


Įvadas. Rizikos vertinimas Uab ,,alta“. Įgimtos rizikos vertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Uab ,,ALTA“ finansinės būklės įvertinimas ir bankroto tikimybės nustatymas. Identifikuojamos apskaitos klaidos vertinimas Uab „Alta“. Auditoriaus laiško vadovybei ir išvados parengimas. Išvados. Informacija rizikai įvertinti.


Kiekvienai įmonei, norinčiai sužinoti įmonės padėtį, yra aktualu įvertinti jos veiklą. Tai galima padaryti apskaičiuojant tokius finansinius rodiklius kaip bankroto tikimybė, rizikingumo laipsnis, veiklos rezultatai ir kita. Audito atlikimo metu šie rodikliai padeda atskleisti įmonės teigiamas bei neigiamas savybes.

Audito pagrindinė funkcija – tikrinant ir vertinant įmonės atskaitomybę, nustatyti ar joje nėra reikšmingų netikslumų. Šios procedūros teikiamos informacijos vartotojai yra įmonės savininkai. Gavę auditoriaus išvadą, akcininkai gali spręsti, ar informacija finansinėse ataskaitose yra teisinga, tvirtinti finansinę atskaitomybę, priimti sprendimus susijusius su investicijomis, kreditu, įmonės tikslais, verslo plėtra, įmonės likvidavimu ar reorganizavimu.

Audito įvertinimas leidžia pakeisti neteisingai taikomą apskaitos politiką ir suderinti ją su verslo apskaitos standartais, taipogi ištaisyti klaidas įmonės finansinėje apskaitoje. Atlikto audito informacija gali būti aktuali ne tik vidiniams, bet ir išoriniams vartotojams – investuotojai bei kreditoriai remdamiesi audito išvada gali spręsti ar įmonė yra patikima. Tiekėjams bei vartotojams taip pat svarbu gauti informaciją apie įmonės stabilumą, patikimumą. Galiausiai, audito išvada gali būti informatyvi ir visuomenei, kuriai reikia žinoti ar įmonė laikosi valstybės priimtų įstatymų, kaip ji prisideda prie bendros visuomenės gerovės. 

Darbo tikslas – atlikti įmonės UAB „Alta“ auditą.

1. Įvertinti riziką, apskaičiuoti reikšmingumo lygį ir toleruotiną klaidą, atlikti finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimą.

Objektas – UAB ,,Alta“ įmonės charakteristika ir finansinės ataskaitos.

Įmonėje auditas atliekamas pirmi metai, praėjusiais laikotarpiais tas pats auditorius vykdė įmonės peržiūras (tikrinimus). Audito metu įvertinta įgimta rizika, apskaičiuoti santykiniai rodikliai ir įvertinta bankroto tikimybė remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Įgimta rizika – tai tokia rizika, kuri daro poveikį organizacijos veiklos tikslų įgyvendinimui bei finansiniams rezultatams ir susidaro neišvengiamai dėl organizacijos veiklos pobūdžio, išorinių ir vidinių sąlygų. Įgimta rizika apima klaidas, esančias ne tik buhalterinės apskaitos sistemoje, bet ir visame ekonominės informacijos sraute, o įgimtos rizikos lygį labiausiai apsprendžia įmonių veiklos sudėtingumas, atliekamų ūkinių operacijų skaičius, pobūdis ir įvairovė.

1.3 UAB ,,ALTA“ finansinės būklės įvertinimas ir bankroto tikimybės nustatymas

Išsilaikyti stipria šių dienų rinkoje gali tik dinamiška ir kartu su vartotoju auganti įmonė. Darbo aplinkoje svarbu, jog vykdant įvairias ūkines operacijas nebūtų patirtas nuostolis, parduota produkcija atpirktų jos savikainą bei atneštų pelną. Taigi, siekiant, jog finansinė organizacijos būklė būtų stabili ir pelninga, būtina tinkamai išnagrinėti jos finansinius rodiklius, atlikti jų analizę, objektyviai įvertinti gautus rezultatus.

Šis bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis atspindi ūkinės gamybinės veiklos pelningumą. Bendrojo pelno rodiklis parodo skirtumą tarp pajamų ir savikainos, t.y. kokia dalis bendrojo pelno tenka vienai daliai pajamų, - pardavimų vienetui. Jis padeda kontroliuoti parduotų prekių savikainą. Apskaičiuotas bendrojo pardavimų pelningumo rodiklis rodo, kad įmonė dirba pelningai ir gauna pakankamai pajamų savikainai padengti bei pelnui gauti.

Šis rodiklis parodo grynąjį pelną, tenkantį bendrovės nuosavo kapitalo eurui. Rodiklis vertinamas gerai, jei yra didesnis nei 20%. Analizuojamos įmonės rodiklis ženkliai viršija rekomenduojamas normas ir yra laikomas labai geru. Galima daryti išvadą, jog įmonė efektyviai naudoja nuosavą kapitalą, kurį akcininkai investavo į bendrovę.

Apskaičiuotas koeficientas reiškia, kad įmonės trumpalaikio turto yra 19% daugiau už savininkų nuosavybę (nuosavą kapitalą), kitaip pasakius vienam nuosavo kapitalo eurui tenka 1,19 euro įmonės turimo trumpalaikio turto, šis rodiklis parodo, kad įmonė yra finansiškai priklausoma nuo kreditorių, kadangi jai neužtenka nuosavo kapitalo trumpalaikiam turtui padengti.

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 90 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (4287 žodžiai)
  • Kolegija
  • Audronė
  • UAB auditas
    10 - 7 balsai (-ų)
UAB auditas. (2016 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 06:12
×