UAB Aukštaitijos vandenys horizontali balanso analizė


Įvadas. Horizontali balanso analizė. Horizontalios analizės reikšmė. Horizontalios analizės apskaičiavimas. Horizontalios analizės galimybės. Horizontalios analizės privalumai ir trūkumai. Horizontalios analizės atmaina. Finansiniai rodikliai ir jų grupės. Finansinių rodiklių grupavimas. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. UAB ,,aukštaitijos vandenys“ horizontali balanso analizė. Įmonės veikla. UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ horizontali balanso analizė. UAB ,,aukštaitijos vandenys“ finansiniai rodikliai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Tyrimo objektas. Uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys” pateikti 2012–2015 metų balanso duomenys.

Darbo tikslas. Naudojantis 2012–2015 metais UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ pateiktais balanso duomenimis atlikti horizontalią balanso analizę ir apskaičiuoti galimus rodiklius.

1. Remiantis įvairiais informacijos šaltiniais apibūdinti horizontalią balanso analizę, jos reikšmę.

Finansinių skaičiavimų ištakos siekia XVI amžių, tačiau, pasak S. Girdzijausko (2005), spartesnė plėtra prasidėjo tik XIX amžiuje, kai smarkiai buvo plėtojami tarpvalstybiniai prekybos ryšiai, susikūrė stambūs bankai ir prekybos bendrovės, paplito draudimas. Nors nėra pakankamai duomenų kada ir kaip formavosi finansinė analizė, manoma, jog susisteminta finansinė atskaitomybė buvo pradėta taikyti tik XIX pabaigoje.

Pasak Jono Mackevičiaus, Dalios Poškaitės ir Liudos Villis (2011) naudojant horizontaliąją analizę svarbu įvertinti du dalykus:

čia A1 - ataskaitinio laikotarpio duomenys;A0 -  praėjusio laikotarpio (bazinio) laikotarpio duomenys.

Šio metodo privalumas yra finansinių rodiklių dinamikos atspindėjimas, parodantis absoliučių ir santykinių rodiklių kitimo tendencijas ir dėsningumus. Atliekant finansinę analizę labai svarbu nustatyti, dėl kokių veiksnių tam tikri rodikliai kito nevienodu tempu, kokios priežastys lėmė nukrypimus nuo bazinių rodiklių. Tačiau horizontalioji analizė dažnai neatsako į šį klausimą ir tai yra vienas iš svarbiausių trūkumų. Horizontaliosios analizės metu gauta informacija dažniausiai papildoma įvairių faktorių, sąlygojusių atitinkamų rezultatinių rodiklių pokyčius, tyrimu.Horizontalioji analizė yra tik pradinis duomenų susisteminimas, tačiau be jos negalima atlikti tolesnės išsamesnės analizės.

Tam tikra horizontaliosios analizės atmaina yra laikoma trendo analizė. Nors kai kurie autoriai ją laiko savarankiška finansinės analizės rūšimi. Pasak Jono Mackevičiaus, Dalios Poškaitės ir Liudos Villis (2011) tai ilgesnio laikotarpio (5–10 metų) finansinių ataskaitų rodiklių analizė. Jos tikslas – nustatyti tam tikrų rodiklių kitimo ir apskritai įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų tendencijas bei dėsningumus. Būtina pabrėžti, kad tokią analizę įmanoma atlikti tik turint palyginamąsias ataskaitas.

Tačiau naudojant vien tik balanso duomenis apskaičiuoti galima tik kai kuriuos įmonės rodiklius.

čia GP – grynasis pelnas, T – visas įmonės turtas.

čia TT – trumpalaikis turtas, A – atsargos, TĮ – trumpalaikiai įsipareigojimai.

Manevringumo rodiklis parodo, koks yra trumpalaikio turto ir nuosavo kapitalo santykis. Optimali šio rodiklio reikšmė yra 0,4 – 0,6. Šis rodiklis apskaičiuojamas:

Ilgalaikis turtas per analizuojamą laikotarpį mažėjo tolygiai ir sumažėjo30,9 proc., tai yra nuo 90 505 674 Eur iki 62 532 937 Eur. Trumpalaikis turtas per analizuojamą laikotarpį padidėjo 39,1 proc. nuo 2 024 146 Eur iki 2 815 088 Eur. Ypatingai trumpalaikis turtas buvo išaugęs 2014 metais – palyginus su 2012 metais, 1,73 karto iki 3 498 439 Eur.

Analizuojamu laikotarpiu įmonės ilgalaikis turtas tolygiai mažėjo. 99,7 proc. viso ilgalaikio turto sudaro materialusis turtas. 2 paveiksle pavaizduota UAB „Aukštaitijos būstas“ ― ilgalaikio materialiojo turto dinamika 2012- 2015 metai. Pagal įmonės duomenis matyti, jog didžiausią dalį įmonės ilgalaikio turto sudaro vandentiekio tinklai. Jų balansinė vertė per analizuojamą laikotarpį sumažėjo net 61,3 procentais, tai yra nuo 42 907 497 Eur iki 16 618 446 Eur. Šį mažėjimą labiausiai nulėmė 2014 metų sausio 1d. pakeista vandentiekio tinklų apskaitos politika – nuo perkainuotos vertės pereita prie įsigijimo savikainos būdo.

  • Microsoft Word 91 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4338 žodžiai)
  • Kolegija
  • Silvija
  • UAB Aukštaitijos vandenys horizontali balanso analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
UAB Aukštaitijos vandenys horizontali balanso analizė. (2017 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-aukstaitijos-vandenys-horizontali-balanso-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 18 d. 09:39
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!