UAB Aukštaitijos vandenys pelningumo analizė


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Įmonės finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės ataskaitos, jų reikšmė ir rūšys. Pelningumo samprata, rodikliai ir apskaičiavimas. UAB ,,aukštaitijos vandenys“ charakteristika ir analizė. Įmonės veiklos apibūdinimas. Finansinių ataskaitų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo tikslas: išanalizavus pelningumo rodiklių skaičiavimo metodikas, įvertinti finansinius rezultatus įmonėje.

Grynasis pelningumas skiriasi nuo veiklos pelningumo tuo, kad iš veiklos pelno yra atimamos palūkanų sąnaudos ir gaunamas grynasis pardavimų pelnas. Grynasis pelningumas yra grynojo pardavimų pelno ir pardavimo pajamų santykis.

Nuosavo kapitalo pelningumas – rodiklis, atspindintis savininko investicijų pelningumą ir visų įmonėje priimamų finansų valdymo sprendimų bendrą poveikį jam. Nuosavas kapitalas yra paprastųjų akcijų buhalterinė vertė, todėl, skaičiuojant nuosavo kapitalo pelningumą skaitiklyje turi būti grynasis pelnas, tenkantis paprastųjų akcijų savininkams (Aleknevičienė V., 2009, p. 24-27).

Šioje darbo dalyje yra analizuojama UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2014 – 2016 metų pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita pateikta 1 priede, balansas 2 priede.

Didžiausia apyvarta buvo pasiekta 2015 metais ir siekė 1 411 740 Eur., tai 13,21 proc. daugiau nei 2014 metais, kuriais ji buvo 1 246 960 Eur. Deja, išaugęs 2015 metais, grynasis pelnas sekančiais ataskaitiniais metais nukrito labiausia per visą analizuojamą laikotarpį ir siekė tik 892 894 Eur. Tokiam grynojo pelno kitimo rezultatui finansinė ir investicinė veikla bei kita veikla žymios įtakos neturėjo, nes grynojo pelno augimo tempas išliko beveik toks pat kaip tipinės veiklos pelno.

Vertinant UAB „Aukštaitijos vandenys“ pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė dirba pelningai, nes visus keturis metus gavo pelną. Kaip matoma, pardavimo pajamos ir savikaina kito labai panašiu tempu, todėl ir bendrasis pelnas kito proporcingai šiems dydžiams. Tačiau, žymiai geriau būtų, jeigu pardavimo pajamos augtų pastebimai spartesniu tempu nei savikaina, dėl to įmonė turėtų imtis veiksmų, norėdama padidinti pelną.

Pardavimo pajamos kiekvienais metais vis mažėjo. 2014 metais jos buvo didžiausios – 9 369 243 EUR. Sumažėjimas matomas 8,9 proc, lyginant su baziniais 2014 metais.

Vertinant UAB „Aukštaitijos vandenys“ pelno (nuostolių) horizontaliosios analizės duomenis, matome, kad 2014 metus lyginant su kitais metais pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina mažėjo, o tai atskleidžia, kad įmonėje nevyksta plėtra. Kadangi, įmonėje nevykdoma plėtra, nedidinamos gamybos apimtys, o veiklos sąnaudos didėjo tai galėjo paveikti neigiamai įmonės veiklą. Tačiau skaičiai teigiami, todėl įmonė nors ir mažiau, bet uždirbo ir nuostolių nepatyrė, taip pat yra stabili, kadangi visais metais grynasis pelnas iš esmės gautas iš įprastinės veiklos, o bendrojo pelno sumos taip pat teigiamos, nors lyginant 2014 metus su 2016 metais pelnas sumažėjo net 32,2 proc.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos visais metais mažėjo, 2014 ir 2015 metais nepakito labai ryškiai. Tačiau, galima paminėti, kad kitos veiklos pajamos 2014 metais, lyginant su 2015 metais, sumažėjo 9 proc., o 2016 metais sumažėjo net 40 proc.

Kad ir kaip keitėsi šios veiklos rodikliai, didelės įtakos įprastinės veiklos pelnui jie neturėjo ir 2016 metai išliko mažiausiai pelningi.

Bendrasis pelningumo rodiklis pinigine išraikša rodo, kiek vienam pardavimų eurui tenka bedrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Svarbus šio rodiklio stabilumas (svyravimas +/- 5%). Žemesnis, nei 20% laikomas problematišku.

Bendrasis pelningumas nėra laikomas problematišku, 2014 metais šis rodiklis siekė 35,97 proc, 2015 metais visai neženkliai padidėjo ir 2016 metais matomas gan ryškus mažėjimas, beveik 10 proc. Pagal Statistikos Departamento (toliau SD) numatytas ribas, rodiklio pokytis jų neviršija, todėl galima sakyti, kad yra stabilus. Šį rodiklį veikia pardavimo pajamų dydžiai, nes jie yra tiesiogiai susiję su bendru pelnu.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 71 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4270 žodžiai)
  • Kolegija
  • Auksė
  • UAB Aukštaitijos vandenys pelningumo analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB Aukštaitijos vandenys pelningumo analizė. (2017 m. Birželio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-aukstaitijos-vandenys-pelningumo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 01:45
×