UAB „Beldė“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas


Įvadas. Praktinė dalis. Planuojamų gaminti gaminių skaičius. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai. Pagrindinių medžiagų išlaidos Gaminių vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei soc. Draudimo įmokos pagal gaminius ir iš viso. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų, pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. Draudimo įmokos. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos gamybinių įrenginių varikliams varyti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Įmonės netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių ir vieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir produkcijos vieneto gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių ir vieno gaminio veiklos sąnaudos. Gaminių kainos. Planuojamos pardavimo pajamos. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina) Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas vertine išraiška. Išvados. Literatūra.


Išanalizuoti įmonės veiklos rezultatus, juos pateikti ir apibūdinti, taip suteikiant įmonei reikalingas žinias, kaip jos veiklą būtų galima praplėsti, gerinti.

Pagamintos produkcijos apimtis = parduotinos produkcijos apimtis – pagamintos produkcijos likučiai laikotarpio pradžioje + pagamintos produkcijos likučiai laikotarpio pabaigoje

Planuojamas gaminti gaminių skaičius yra lygus iš parduotinų gaminių skaičiaus atėmus produkcijos likutį metų pradžioje ir pridedant produkcijos likutį metų pabaigoje. Gaminių skaičiaus likutį pabaigai reikia apskaičiuoti padauginant planuojamos parduoti produkcijos skaičių iš 0,5%.

Darbininkų poreikis apskaičiuojamas: planuojamas gaminti gaminių skaičius padauginamas iš vienam gaminiui pagaminti reikalingo laiko ir padalinamas iš naudingo darbo laiko.

Apskaičiavus naudingą darbuotojų darbo laiką, matyti, kad gamybos procese reikalingas pagrindinis darbuotojų skaičius vonios įrangai „Classic 80x80“ yra 20, o vonios įrangai „Classic 90x90“ yra 24 pagrindiniai darbuotojai. Tada aišku, kad viso pagrindinių darbuotojų reikės 43 bei 2 pagalbinių darbuotojų, kad pagaminti reikiamą kiekį vonios įrangas pirkėjams.

Be medžiagų gamyba yra neįmanoma. Žaliavos ir visokios medžiagos dažniausiai sudaro pagrindinę galutinio produkto dalį natūriniu ir vertiniu požiūriu. Dažniausiai materialinių išteklių poreikio skaičiavimas pradedamas nuo sunaudojimo normų nustatymo. O sunaudojimo normas nustato pati įmonė savarankiškai, įvertinus sąnaudas ir atlikus analizę. Medžiagų poreikis gamybinei programai įvykdyti dažniausiai apskaičiuojamas tiesioginio skaičiavimo metodu. Medžiagos ir žaliavos dažniausiai sudaro pagrindinę galutinio produkto dalį natūriniu ir vertiniu požiūriu. Dažniausiai materialinių išteklių poreikio skaičiavimas pradedamas nuo sunaudojimo normų nustatymo, kurios normas įmonė nustato pati.

Medžiagų poreikis gamybinei programai įvykdyti dažniausiai apskaičiuojamas tiesioginio skaičiavimo metodu, kuris yra skaičiuojamas planuojamų gaminti gaminių skaičių padauginus iš sunaudojimo normos.

Kad pradėti gamybą, reikia turėti žaliavų ir medžiagų. O kad jų gauti, reikia žinoti, kiek reikia jų įsigyti, kokia yra norma vienam gaminiui pagaminti. Tada galima apsiskaičiuoti, kiek reikės išlaidų norint įsigyti reikiamą kiekį medžiagų ir žaliavų.

Pagrindinių medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams apskaičiuojamos taip: medžiagų poreikį padauginant iš medžiagos kainos vienam vienetui.

Išlaidos vienam gaminiui apskaičiuojamos: kiekvienos medžiagos kainą padauginant iš reikalingo medžiagų kiekio jai pagaminti.

Bendros išlaidos apskaičiuojamos: sudedant visas atskiriems gaminiams pagaminti reikalingas išlaidas.

Yra daug sąvokų apibrėžti, kas yra darbo užmokestis. Viena iš jų: darbo užmokestis – tai piniginė lėšų suma, skirta sumokėti darbuotojui už jo darbą. Visi įmonės darbuotojai privalomai draudžiami socialiniu draudimu. Įmonė kiekvieną mėnesį soc. draudimo įmokas perveda Sodrai. Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, priskaičiuotos nuo jų atlyginimo, priskiriamos prie tiesioginių darbo išlaidų.

Pagrindinius darbus atliekantiems darbininkams darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal vienetinę tiesioginę sistemą: pagamintų gaminių skačius padaugintas iš vienetinio įkainio.

“Classic 90x90” vienetinis įkainis yra brangesnis, nei “Classic 80x80” ir pagal valandinį tarifinį atlygį ir pagal valstybinį socialino draudimo rodiklį. Taip pat pagrindinių darbininkų, gaminančių gaminį “Classic 90x90”, darbo užmokestis yra 40 euro centais didesnis už darbininkų, gaminančių gaminį “Classic 80x80”.

  • Microsoft Word 108 KB
  • 2021 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5350 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ugnė
  • UAB „Beldė“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
UAB „Beldė“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. (2021 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-belde-ekonominiu-rodikliu-skaiciavimas-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 23 d. 05:11
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo