UAB Benita veiklos rodiklių analizė


Įvadas. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. 013 – 2015 metų veiklos rezultatų analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Veiklos rizikos. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo objektas: UAB „Benita“ balanso ir pelno nuostolių ataskaitos.

Darbo tikslas – sukurti ir grafiškai pateikti UAB „Benita“ veiklos rodiklių sistemą.

Darbo uždaviniai:

Įvertinti veiklos pasiektus rezultatus;

Išanalizuoti resursų panaudojimo efektyvumą;

Įvardinti galimas veiklos rizikas;

Palyginti įmonės rodiklius su veiklos rūšies vidurkiu.

UAB „Benita“ finansinės ataskaitos tiksliai atskleidžia visas pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus. Rodikliai kaip ir kiekvienos kitos įmonės nagrinėjami remiantis balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis. Balansas yra pagrindinis šaltinis iš kurio galime matyti įmonės turtą. Lyginant 2013 - 2015 m. laikotarpius galima nustatyti kitimą viso turto ir įsipareigojimų, ar vieno, ar kito skyriaus dalis keitėsi gana žymiai ar buvo nedidelis skirtumas per šį laikotarpį.

UAB „Benita“ nuosavas kapitalas sudaro didžiają dalį visame balanse, tai yra gerai, nes nuosavas kapitalas yra stabiliausias įmonės veiklos finansavimo šaltinis. Jis užtikrina finansinį stabilumą, ypač kai įmonė patiria nuostolių. 2013 metais nuosavas kapitalas siekė vidutiniškai 363,98 tūkst. Eur. Horizontalioji analizė parodė, kad palyginus 2015 metus su 2014 metais, nuosavas kapitalas sumažėjo 6,24 procentais, tokiam sumažėjimui įtakos turėjo 2015 metais gautas 7,29 procentais mažesnis ataskaitinių metų pelnas. Palyginus 2015 metus su 2013 metais, nuosavas kapitalas padidėjo 8,18 procentais įtakos pelno padidėjimui daugiausiai turėjo ataskaitinių metų pelno išaugimas 120,62 procentais . UAB „Benita“ trumpalaikis turtas 2013-2015 metais sudaro nemažą dalį balanse, ir jo yra 2 kartus daugiau nei ilgalaikio turto. Tai parodo, kad įmonė daugiau dėmesio skiria atsargų, žaliavų pirkimui ir jas daugiau panaudoja gauti pajamoms, nei ilgalaikį turtą. Horizontalioji analizė parodė, kad 2015 metus palyginus su 2013 metais, įmonės trumpalaikis turtas padidėjo 25,01 procentais, tam įtakos turėjo pinigų ir žaliavų padidėjimas. Lyginant 2015 metus su 2014 metais, trumpalaikis turtas sumažėjo 9,32 procentais, dėl per vienerius gautų sumų sumažėjimo 16,45 procentais. Lyginant 2015 metus su 2013 metais, ilgalaikis turtas įmonėje sumažėjo 3,13 procentais, dėl nematerialaus turto sumažėjimo net 50 procentų. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai įmonės balanse sudaro mažą dalį, vidutiniškai 5,74 procentus nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, tai yra gerai, nes rodo, kad įmonė turi mažai skolų ir savo finansinius įsipareigojimus vykdo iš turimo trumpalaikio turto ir nuosavo kapitalo. Horizontalioji analizė rodo, kad palyginus 2015 metus su 2013 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo net 222,52 procentais, dėl trumpalaikių finansinių skolų išaugimo. 2015 metus palyginus su 2014 metais, įsipareigojimai padidėjo jau tik 8,62 procentais, tai rodo, kad įmonė sėkmingiau valdo savo trumpalaikį mokumą.

Trumpalaikis turtas kito nuo žemiausios savo 211,7 Eur vertės 2013 metais iki didžiausios 2014 metais 291,9 tūkst. Eur, tačiau jau sekančiais metais jo vertė krito 9,3 proc. ir siekė jau tik 264,7 tūkst. Eur. Įmonės turtas buvo formuojamas iš trumpalaikio turto, jis sudarė 2013 metais 61,03 proc., 2014 metais – 69,90 proc. ir 2015 metais 66,90 proc. viso įmonės turto. Nuo 2013 metų iki 2015 metų jis padidėjo 25 proc.

Atlikta vertikalioji balanso analizė parodė, kad įmonė nagrinėjamą laikotarpį turi daugiau trumpalaikio turto nei ilgalaikio turto. Ilgalaikio turto struktūroje nagrinėjamu laikotarpiu didelių pokyčių nebuvo. 2015 metus palyginus su 2013 metais, ilgalaikis turtas sumažėjo 5,87 procentais, dėl mašinų ir įrenginių vertės sumažėjimo 4,92 procentais, dėl jų naudojimo. 2015 metus palyginus su 2014 metais, matyti, kad ilgalaikis turtas padidėjo 3,01 procentu, nes buvo įsigyta naujų pastatų ir statinių.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 898 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4482 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rūta
  • UAB Benita veiklos rodiklių analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
UAB Benita veiklos rodiklių analizė. (2016 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-benita-veiklos-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:11
×